Skip to main content.

Het gaat niet goed met de Belgische justitie (15-12-08)


Dat is toch het minste dat kan gezegd worden na de gebeurtenissen die vandaag aan het licht gekomen zijn.

Een topgangster van het soort dat best zo weinig mogelijk rondloopt, had beroep aangetekend tegen zijn verdere opsluiting. Dat beroep is echter nooit behandeld binnen de terwmijn waarbinnen de Raadkamer moest beslissen, waardoor de man in kwestie technisch vrij was om te gaan.

In extremis heeft de minister van Justitie zijn injunctierecht gebruikt om de onmiddellijke aanhouding van Hassan Iasir te bevelen in een andere zaak, waardoor hij in extremis niet moest vrijgelaten worden.

Dat dergelijke incidenten nog mogelijk zijn is een aanfluiting van alle beginselen van "goed bestuur", alhoewel ik er onmiddellijk moet aan toevoegen dat alle regeringen van de laatste dertig jaar boter op het hoofd hebben als het gaat om de werking van het departement justitie.


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 15-12-08 om 22:45:51 - - item printen - item mailen

Toiletdames Carestel halen ondernemingswereld overhoop (05-02-07)


Maar wat doet de overheid? Ze kiest de gemakkelijke weg door te stellen dat die bonafide ondernemers maar moeten bewijzen dat ze hun verantwoordelijkheid willen opnemen en door, als ze dat niet doen, hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor onder meer de achterstallige of niet-betaalde lonen. Zo wordt ondernemen waaghalzerij. Niets is zo nefast voor een goed ondernemingsklimaat als onberekenbare risico's. Je moet maar de pech hebben om ergens in de keten van onderaannemers een fraudeur te hebben die alle regels aan zijn laars lapt. In zo'n geval mag de opdrachtgever de rekening betalen en voor het overige kan hij enkel hopen dat die onderaannemer niet met de noorderzon verdwenen is. De overheid weet toch zelf wel hoe moeilijk de controle van de loon-en arbeidsvoorwaarden is, zeker als men te maken heeft met buitenlandse dienstverleners. En wat dan met de te respecteren privacy van het personeel van de (onder)aannemer? En zijn de sociale inspecteurs niet gefrustreerd over de creativiteit van menig fraudeur? Waarom zou een bonafide opdrachtgever zich dan beter van die taak kunnen kwijten? (...)


Monica De Jonghe, voormalig advocaat en thans werkzaam op het sociaal departement van het VBO, in een vrije tribune in De Morgen van 5 februari 2007 ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 05-02-07 om 21:31:40 - - item printen - item mailen

Keizer Renaat I (03-02-07)


"In een edict over de zeevonden van 10 december 1547 beveelt Karel V dat wie een wrak in zee vindt, dat binnen de vierentwintig uren moet melden bij de Ontvanger van Domeinen en het bovendien binnen de drie dagen moet afgeven. Als de eigenaar van het wrak zijn stuk binnen het jaar niet opeist, dan gaat het naar de staat.

Dit edict van Keizer Karel is nog steeds van kracht. Het overleefde de inquisitie, de Franse revolutie, twee wereldoorlogen en de Berlijnse Muur. Maar niet Renaat Landuyt!

De federale minister van de Noordzee stelde voor om het edict af te schaffen, omdat de Keizer onvoldoende rekening hield met de positie van de vinder en met de archeologische of historische waarde van het wrak. De Kamer volgde Landuyt op 25 januari en floot daarmee Keizer Karel terug" (De Juristenkrant nr 142, 31.01.2007)

Wedden dat de nieuwe tekst vier keer zo lang is?

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-02-07 om 15:36:59 - - item printen - item mailen

"Although Kazachtstan glorious country, it have problem too: economic, social and Jew" (26-11-06)


"De juridische bestrijding van racistische en discriminerende meningsuitingen heeft zich de laatste jaren te veel laten leiden door de wil om totale controle over het fenomeen te krijgen. Alle verwerpelijke en schadelijke uitlatingen moesten onder de wetgeving vallen: als dat niet het geval was, dan moest de wetgeving uitgebreid of ruimer ge´nterpreteerd worden.
Een dergelijk uitgangspunt is onrealistisch en riskant. Het leidt tot een niets ontziende vlucht vooruit, die blind wordt voor negatieve neveneffecten. Er zijn al veroordelingen wegens het versturen van een mailtje aan kennissen, of klachten tegen uitgevers die historische publicaties herdrukken. Het feit dat zelfs een film als "Borat" na de komende herziening onder de wet zou kunnen vallen, moet een duidelijk signaal zijn dat verdere uitbreiding een brug te ver is. In het strafrecht is er geen ruimte voor "collateral damage"

(Jogchum Vrielinck in de Juristenkrant nr 138 van 22 november 2006) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 26-11-06 om 22:49:11 - - item printen - item mailen

Verloren videos en andere gerechtelijke stukken die niet in een mapje passen (13-05-06)


Jaren gelden had ik als advocaat een zaak waarin als bewijsmateriaal door mijn client een paar luchtfotos werden aangewend.
Deze fotos waren 50 op 50 cm en pasten net als videos niet zo goed in de map van het dossier. Ze zaten dus apart in de kast, opgerold in een buis.
Ik heb ook meegemaakt dat de zaak werd uitgesteld omdat deze fotos niet op de zitting geraakten en ergens op de griffie zoek waren.

Ze zijn nadien wel uitgekomen, en ik hoop van de Gaia-videos hetzelfde. ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-05-06 om 23:53:13 - - item printen - item mailen