Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

"Although Kazachtstan glorious country, it have problem too: economic, social and Jew"

"De juridische bestrijding van racistische en discriminerende meningsuitingen heeft zich de laatste jaren te veel laten leiden door de wil om totale controle over het fenomeen te krijgen. Alle verwerpelijke en schadelijke uitlatingen moesten onder de wetgeving vallen: als dat niet het geval was, dan moest de wetgeving uitgebreid of ruimer ge´nterpreteerd worden.
Een dergelijk uitgangspunt is onrealistisch en riskant. Het leidt tot een niets ontziende vlucht vooruit, die blind wordt voor negatieve neveneffecten. Er zijn al veroordelingen wegens het versturen van een mailtje aan kennissen, of klachten tegen uitgevers die historische publicaties herdrukken. Het feit dat zelfs een film als "Borat" na de komende herziening onder de wet zou kunnen vallen, moet een duidelijk signaal zijn dat verdere uitbreiding een brug te ver is. In het strafrecht is er geen ruimte voor "collateral damage"

(Jogchum Vrielinck in de Juristenkrant nr 138 van 22 november 2006)
26-11-06 - 22:49:11 - - item printen - item mailen