Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Keizer Renaat I

"In een edict over de zeevonden van 10 december 1547 beveelt Karel V dat wie een wrak in zee vindt, dat binnen de vierentwintig uren moet melden bij de Ontvanger van Domeinen en het bovendien binnen de drie dagen moet afgeven. Als de eigenaar van het wrak zijn stuk binnen het jaar niet opeist, dan gaat het naar de staat.

Dit edict van Keizer Karel is nog steeds van kracht. Het overleefde de inquisitie, de Franse revolutie, twee wereldoorlogen en de Berlijnse Muur. Maar niet Renaat Landuyt!

De federale minister van de Noordzee stelde voor om het edict af te schaffen, omdat de Keizer onvoldoende rekening hield met de positie van de vinder en met de archeologische of historische waarde van het wrak. De Kamer volgde Landuyt op 25 januari en floot daarmee Keizer Karel terug" (De Juristenkrant nr 142, 31.01.2007)

Wedden dat de nieuwe tekst vier keer zo lang is?

03-02-07 - 15:36:59 - - item printen - item mailen