Skip to main content.

Leo Tindemans sluit bij De Tijd het jaar af. (31-12-04)


Mijn eerste keer dat ik mij herinnerde dat een politicus iets zei dat belangrijk was, was toen ik de volgende woorden hoorde uitspreken:

"De Grondwet is voor mij geen vodje papier. Ik stap van deze tribune en ik ga naar de Koning om het ontslag van deze regering aan te bieden"

Zoveel integriteit en moed is na Tindemans niet dikwijls meer vertoond in dit apenland. Intussen al tot de generatie van de tachtigers toegetreden, legt Leo vandaag nogmaals zijn politieke ziel bloot in De Tijd. Enkele markante uitspraken, om bij stil te staan bij de aanvang van een nieuw en ongetwijfeld even turbulent politiek jaar als 2004 is geweest.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 31-12-04 om 12:23:19 - - item printen - item mailen

Nieuwjaarswensen 2005 - nog steeds geen oplossing voor de vele onteigenden in ons land. (27-12-04)


Ook in 2005 zal ik verder de aandacht blijven vestigen op de schrijnende rechtspositie van de onteigenden "ten algemenen nutte" in het het Koninkrijk Belgie, lid van de Europese Unie en van de Raad van Europa, één van de meest liberale landen ten tijde van zijn ontstaan, en ondertekenaar van talrijke bilaterale en multilaterale verdragen teneinde de rechtspositie van zijn onderdanen te verbeteren. Behalve als ze onteigend worden ten algemenen nutte, want dan zijn ze vogelvrij en eigenlijk burgerlijk dood.

Ondertussen maak ik alle mensen "van goede wille" mijn allerbeste wensen over voor een voorspoedig 2005 !!
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 27-12-04 om 20:05:22 - - item printen - item mailen

Jean du Jardin: uit liefde voor het recht - onteigening in België: schandelijke wetgeving (4) (22-12-04)


Na 44 jaar actief geweest te zijn als parketmagistraat, zet procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Jean du Jardin er een punt achter.
Samen met onder meer de professoren Roger Blanpain en Marc Eyskens studeerde hij af aan de KUL in 1956. Na enkele jaren als advocaat-stagiair te hebben gewerkt, koos hij voor het parket. Het werd een keuze voor het leven.
Zeventien jaar lang werkte hij als substituut bij het parket. Toen ging het crescendo.
Na tien jaar als advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie te hebben gewerkt, werd hij in 1995 benoemd tot eerste advocaat-generaal. op 2 mei 2000 wer Jean du Jardin geïnstalleerd als hoogste parketmagistraat van het hoogste rechtscollege van ons land. Al die tijd combineerde hij zijn loopbaan met lesgeven. Zowel in Antwerpen, Namen als Louvain-la-Neuve doceerde hij onder meer strafrecht, gerechtelijk recht en bewijsrecht. Hij was gedurende 10 jaar de rechterhand van de Koninklijke commissaris Bekaert tijdens diens hervorming van de strafrechtspleging. Bovendien vaardigde België hem af naar het Benelux Gerechtshof.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 22-12-04 om 23:27:51 - - item printen - item mailen

10 miljoen downloads voor Firefox (14-12-04)


Er was een tijd dat Microsoft nauwelijks aandacht had voor het fenomeen internet. Hun Operating System, als het al voor netwerken geschikt was, werd geleverd met een speelgoedprotocol à la netbios.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-12-04 om 00:09:03 - - item printen - item mailen

Sex zonder fruitsla graag - Sexanalfabet volgens Nele Naeykens (10-12-04)


Als vrouwen mekaar om de oren slaan gaan mannen best even opzij. Kwestie van een beter zicht te hebben op het gebeuren. En om niet per ongeluk een klap te krijgen die voor een dame was bedoeld.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 10-12-04 om 00:07:36 - - item printen - item mailen

"Offre Public d'Achat Flamande sur Flagey" (09-12-04)
Mijn grootmoeder las ieder dag de "Libre Belgique".

Een bezadigde katholieke Franstalige krant. Maar dat was vroeger.
Nu komt de krant uit op een tabloid-formaat. Staat er op de voorpagina een soort slang jeugdtaaltje ("un ado sur trois a fumé du cannabis") en wordt de sympathie van de lezer gewonnen door een virulente haat tegen de Vlaamse imperialisten die België willen kapotmaken.

Houdt men met zo'n houding België niet tesamen, men verkoopt er misschien wel wat kranten mee.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 09-12-04 om 22:12:26 - - item printen - item mailen

Vrijheid van meningsuiting geldt ook voor Philippe van Saksen-Coburg Gotha (02-12-04)


Ik vind het helemaal niet zo evident om te stellen dat prins Philippe royaal uit de bocht zou gegaan zijn.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 02-12-04 om 23:04:36 - - item printen - item mailen

Sylvain Ephimenco over het deficit van de multiculturele samenleving (02-12-04)


De Morgen is één jaar online. Om dit te vieren zijn ze een week lang gratis te lezen. ik zou zeggen: profiteer ervan. U komt er -vooralsnog- geen advertenties voor bruine partijen tegen.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 02-12-04 om 00:53:24 - - item printen - item mailen

Internationaal congres over kindermishandeling (02-12-04)


Op 2 en 3 december vindt in Leuven het internationaal congres over kindermishandeling plaats. De Belgische en internationale autoriteit Prof. Peter Adriaenssens zal natuurlijk aanwezig zijn.


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 02-12-04 om 00:26:34 - - item printen - item mailen

"Rijke" vrije beroepers (01-12-04)


De Financiële Morgen kopt vandaag "Vrije beroepen maken niet altijd rijk". Ik kan dat, met één oog op mijn portemonnee, beamen.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 01-12-04 om 23:42:11 - - item printen - item mailen