Skip to main content.

Toiletdames Carestel halen ondernemingswereld overhoop (05-02-07)


Maar wat doet de overheid? Ze kiest de gemakkelijke weg door te stellen dat die bonafide ondernemers maar moeten bewijzen dat ze hun verantwoordelijkheid willen opnemen en door, als ze dat niet doen, hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor onder meer de achterstallige of niet-betaalde lonen. Zo wordt ondernemen waaghalzerij. Niets is zo nefast voor een goed ondernemingsklimaat als onberekenbare risico's. Je moet maar de pech hebben om ergens in de keten van onderaannemers een fraudeur te hebben die alle regels aan zijn laars lapt. In zo'n geval mag de opdrachtgever de rekening betalen en voor het overige kan hij enkel hopen dat die onderaannemer niet met de noorderzon verdwenen is. De overheid weet toch zelf wel hoe moeilijk de controle van de loon-en arbeidsvoorwaarden is, zeker als men te maken heeft met buitenlandse dienstverleners. En wat dan met de te respecteren privacy van het personeel van de (onder)aannemer? En zijn de sociale inspecteurs niet gefrustreerd over de creativiteit van menig fraudeur? Waarom zou een bonafide opdrachtgever zich dan beter van die taak kunnen kwijten? (...)


Monica De Jonghe, voormalig advocaat en thans werkzaam op het sociaal departement van het VBO, in een vrije tribune in De Morgen van 5 februari 2007 ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 05-02-07 om 21:31:40 - - item printen - item mailen

Keizer Renaat I (03-02-07)


"In een edict over de zeevonden van 10 december 1547 beveelt Karel V dat wie een wrak in zee vindt, dat binnen de vierentwintig uren moet melden bij de Ontvanger van Domeinen en het bovendien binnen de drie dagen moet afgeven. Als de eigenaar van het wrak zijn stuk binnen het jaar niet opeist, dan gaat het naar de staat.

Dit edict van Keizer Karel is nog steeds van kracht. Het overleefde de inquisitie, de Franse revolutie, twee wereldoorlogen en de Berlijnse Muur. Maar niet Renaat Landuyt!

De federale minister van de Noordzee stelde voor om het edict af te schaffen, omdat de Keizer onvoldoende rekening hield met de positie van de vinder en met de archeologische of historische waarde van het wrak. De Kamer volgde Landuyt op 25 januari en floot daarmee Keizer Karel terug" (De Juristenkrant nr 142, 31.01.2007)

Wedden dat de nieuwe tekst vier keer zo lang is?

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-02-07 om 15:36:59 - - item printen - item mailen