Skip to main content.

Partijhymnes in Vlaanderen (3)

De Vlaamse Leeuw, versie in 2 kleuren
Vlaamsgezinde partijen zingen de Vlaamse Leeuw (naast soms andere hymnes maar dat valt buiten het bestek van deze bijdrage).

De vroeger Volksunie, het Vlaams Belang, NVA. Ook de congressen van Spirit worden ermee afgesloten, al zou Bart Caron er graag een multiculturele strofe aan toevoegen.

CD&V zou ook de Vlaamse Leeuw zingen. Alleszins sinds het ontstaan van het kartel met NVA. Je moet iets doen om de groep samen te houden denk ik dan.

De tekst van De Vlaamse Leeuw, strijdlied en later algemeen erkend als nationaal lied van de Vlamingen, werd gedicht door de toneelschrijver Hippoliet Van Peene (1811 - 1864), en getoonzet door de componist Karel Miry (1823 - 1899). Beiden waren actief in de Gentse amateurtoneelmaatschappij Broedermin en Taelyver.

Bij het decreet van 6 juli 1973 van de voormalige Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap werden de eerste twee strofen van De Vlaamse Leeuw uitgeroepen tot eigen volkslied.

De tekst en de notatie van de muziek werden officieel vastgesteld zoals aangegeven op de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 juli 1985 (BS 11 juli 1985), nu als volkslied van de Vlaamse Gemeenschap.

Ik heb de uitgebreide tekst gevonden met 5 strofen en ik geef ze hier dan ook weer. Voor de muziek hier klikken :

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees'lijk voor hen op.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Wee hem, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in't oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.


^ TOP

11-07-05 - 11:01:25 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Lib Aria:

Hm..., er scharen zich al veel mensen achter dit strijdlied...

Mijn regiment heeft een "eigen strijdlied" waar ik toch nog wat meer om geef.

Maar... op deze 12 juli wil ik "die" van GISTEREN steunen in hun eigenheid, want ik respecteer ze.

reactie van Tony Tilkens:

Beste Francis, allereerst proficiat met je webstek. Graag had ik deze versie van de Vlaamse Leeuw gehad voor op mijn mp3 speler te zetten. Is dit enigsinds mogelijk? Het zou voor me een ware opsteker zijn. ALvast nog veel succes. Houzee!

reactie van Tony Tilkens:

Beste Francis, allereerst proficiat met je webstek. Graag had ik deze versie van de Vlaamse Leeuw gehad voor op mijn mp3 speler te zetten. Is dit enigsinds mogelijk? Het zou voor me een ware opsteker zijn. ALvast nog veel succes. Houzee!

reactie van Peter:

Helaas steken er steeds meer flaminganten de kop op om ons mooie land omzeep te helpen. Ik had liever gezien dat men eens uit volle borst de Brabanšonne zou zingen. Wat is er mooier dan eendracht? Solidariteit onder landgenoten. Ik roep iedereen op om naast de vlaamse hymne ook de Brabanšonne alle eer te bewijzen.
Proficiat met je site !

reactie van mark.dhaen@skynet.be:

Tony,

stuur mij een mailtje met je adres en ik stuur je "vlaamse leeuw" als mp3 door

groetjes,

mark

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.