Skip to main content.

Partijhymnes in Vlaanderen (2)


Het strijdlied van de linkse partijen, de "internationale" bestaat in diverse uitvoeringen en is zelfs van 1918 tot 1943 de officile hymne van de Sovjetunie geweest. Zowel communistische partijen (bestaan niet meer echt in Vlaanderen) als socialistische partijen zouden het nog wel eens durven zingen op een partijcongres. Ik neem aan dat dat goed is voor de mensen.

Het origineel werd in 1871 in het Frans geschreven door Eugne Pottier, een houtbewerker uit Rijsel (Lille) na de val van de Parijse Commune. Het werd op muziek gezet door Pierre Degeyter, een Gentenaar.

Naar het schijnt werd het lied ook gezongen door de studenten die in 1989 op het Tiananmenplein in Peking betoogden. Daarover werd nauwelijks iets in de westerse pers bericht.

Zoals gezegd, ik ben nog nooit op een socialistisch laat staan communistisch partijcongres geweest, maar ik weet van horen zeggen dat de internationale daar wel eens gezonden word. In het Nederlands heb ik twee versies gevonden. De eerste is de meest "oorspronkelijke" en de vertaling is in 1899 gemaakt door een zekere Henritte Roland-Holst. De tekst luidt als volgt, de muziek vindt u hier:

Ontwaakt, ontwaakt verworpen der aarde!
Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!
Reed'lijk willlen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboor'nen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard!
En d'Internationale
Zal morgen heersen op aard!

De staat verdrukt, de wet is logen
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot het merg wordt d'arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven
Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard!
En d'Internationale
Zal morgen heersen op aard!

De heersers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedige damp.
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed

Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard!
En d'Internationale
Zal morgen heersen op aard!


Er is ook een zogenaamde moderne versie, muziek ongewijzigd, maar de tekst nogal aangepast. Versie 1971, tekst van een zekere Jaap van de Merwe. Hier luisteren:

Partituur moderne internationale

H jh, ze houden je eronder
H jh, ze houden je tekort
Te gek en 't is dan ook geen wonder
Dat dat niet meer genomen wordt
Nemen wij die maffe troep te grazen
Wij met z'n allen, doe mee, sta op!
Je kunt de zaak nooit op gaan blazen
Allenig met je dolle kop

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog n ruk
En de Internationale
Brengt alle mensen geluk

Van hogerhand valt niks te hopen
Van god van vorst of hoge piet
Als wij de kooi niet gingen slopen
Dan gebeurde het gewoonweg niet
Altijd zijn wij gewiekst bestolen
En zijn ons oren aangenaaid
Het wordt tijd dat nou eens onverholen
De rollen worden omgedraaid

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog n ruk
En de Internationale
Brengt alle mensen geluk

De staat dient om ons klein te houden
De wet is net een hoge hoed
De rechter tovert uit zijn mouwen
Wat de rijkdom het best voldoet
Trek ze af die zedige gezichten
Elk mens is even goed als slecht
Die rechten eist heeft ook z'n plichten
En wie zijn plicht doet die heeft recht

Nu is 't uit niet meer dralen
Zet je schrap, nog n ruk
En de Internationale
Brengt alle mensen geluk
^ TOP

10-07-05 - 00:21:00 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Lib Aria:

Flaschie kleurencombinatie, zei men dochter toen ze in haar studeerkamer koos voor kleuren die niet harmonieus samengaan.

Ik huiver steeds als ik NOODGEDWONGEN even op haar kamer moet zijn, walgelijk die kleurencombinatie.

En dat effect hebben sommige hymnes ook op mij...

reactie van Peter:

De melodie van de Internationale is onmiskendbaar mooi. De compositie is meer dan bekoorlijk en zet aan tot meedoen. De tekst, tja, daarover kan gediscusieerd worden. Die is nu niet meteen zo proper...

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.