Skip to main content.

Justitie krijgt er jaarlijks zesduizend dossiers bij

Na afschaffing krijgsraad moeten ook militairen zich verantwoorden voor burgerrechtbank

Vanaf 1 januari 2004 krijgt Justitie er een pak werk bij. Militairen die zich misdragen moeten van dan af voor een burgerrechtbank verschijnen. Jaarlijks gaat het om bijna 6.000 dossiers die boven op de al bestaande dossierberg komen. Defensieminister André Flahaut (PS) wil zijn steentje bijdragen om de werkdruk bij de burgerjustitie te verminderen. Hij stuurt daarom lokale bemiddelaars naar alle kazernes. Hun missie? Proberen te voorkomen dat militairen misstappen begaan.Sinds België bestaat, worden militairen berecht door militaire rechtbanken. Daar komt op 31 december een eind aan. In april van dit jaar besliste de regering na een decennialange discussie om het militair gerecht in vredestijd af te schaffen. Concreet gevolg van de maatregel is dat de militairen vanaf 1 januari voor hun misstappen berecht worden door een burgerrechtbank.

De voorbije jaren zagen het krijgsauditoraat (militair parket), de krijgsraad (eerste aanleg) en het krijgshof (beroep) jaarlijks samen 5.000 tot 6.000 dossiers passeren, gaande van verkeersovertredingen, slagen en verwondingen, dronken rijden tot in enkele gevallen ook zware criminele feiten als moord. Dat blijkt uit cijfers van het krijgsauditoraat. Al die dossiers komen vanaf volgend jaar dus boven op de bestaande dossierberg bij de burgerrechtbanken.

Om de werkdruk op te vangen wordt er wat gegoocheld met personeel. Het militaire personeel van de militaire justitie krijgt een nieuwe functie in de krijgsmacht, het burgerpersoneel wordt versast naar de burgerrechtbanken. "Op dit ogenblik zijn 15 burgermagistraten en 65 administratieve krachten (griffiers, bodes, secretarissen, CG) overgebracht naar de parketten en rechtbanken", stelt Nathalie Leclerq, communicatieverantwoordelijke bij de administratie Justitie. "De overheveling is rond en alles is al in het staatsblad verschenen. Het personeel werd mooi verspreid over de verschillende parketten en rechtbanken. Die maatregel moet voldoende zijn om opstoppingen te vermijden."

Bij de parketten en rechtbanken houden ze toch hun hart vast. "Je kunt wel personeel verspreiden over het hele land, maar je hebt nooit de zekerheid dat het terechtkomt waar het nodig is", oppert een rechter in eerste aanleg die liever anoniem blijft. "Misstappen begaan door militairen in het buitenland worden behandeld door het federaal parket. Maar feiten gepleegd in België worden de bevoegdheid van parket en rechtbank van de streek waarin het feit werd gepleegd. En dus is het moeilijk te voorspellen waar dat extra personeel nodig zal zijn." Defensieminister André Flahaut zegt het probleem te erkennen. "Als alle militairen die nu voor militaire rechtbanken verschijnen, volgend jaar voor de burgerrechtbanken komen, dan dreigen er inderdaad opstoppingen", zei hij deze week nog in de kamercommissie Landsverdediging. Flahaut heeft dan ook een plan klaar om daar iets aan te doen: ervoor zorgen dat militairen zich zo weinig mogelijk misdragen. Hij stuurt daarom lokale bemiddelaars naar de kazernes die vooral preventief moeten werken. "De minister wil de twee naast elkaar bestaande systemen van bemiddelaars en vertrouwenspersonen integreren tot één systeem", bevestigt zijn woordvoerder Nick Van Haever. "Op die manier kan er meer lokaal worden gewerkt, in de kazernes zelf dus."

Die lokale bemiddelaars moeten ervoor zorgen dat er minder conflicten zijn en dat de militairen met hun problemen en frustraties ergens terechtkunnen. Ze kunnen ook zelf ingrijpen wanneer ze menen dat een situatie de verkeerde kant uitgaat. Op die manier moet volgens Flahaut het aantal militairen dat voor een rechter moet verschijnen dalen.

Cathy Galle

De Morgen, 23.12.2003 ^ TOP

28-12-03 - 23:45:18 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Flint:

Afgezien van die "opstoppingen" (..), kan een Burgerrechtbank zich ook uitspreken over feiten die gebeurd zijn in het buitenland? Hoe denkt de Belgische Rechtswereld daar écht over?

Nog: ik dacht altijd dat een Krijgsraad zich beter kon uitspreken over militaire aangelegenheden, ook al omdat ze beter op de hoogte zijn van technische facetten als de hiërarchie van een Defensie, of puur op militair theoretisch gebied, om maar iets te noemen?

reactie van francis:

Dag Flint,

Het Belgisch strafrecht is van toepassing op feiten die op het Belgisch grondgebied gepleegd zijn of op feiten die door Belgen gepleegd zijn, zelfs in het buitenland.

Je tweede opmerking is correct maar weegt blijkbaar niet meer door ..

Let op : de afschaffing geldt enkel voor vredestijd. Als we in een oorlog zouden betrokken raken is het dus mogelijk dat er opnieuw krijgsraden worden opgericht.

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.