Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Professor Emeritus Juul Hannes overleden

Prof. Em. Jules Hannes
(overname van mail Liberaal Archief 26.04.2011)

Liberaal Archief in rouw - Voorzitter Juul Hannes overleden

Op 25 april 2012 overleed in Gent prof. em. dr. Juul Hannes.

Geboren in Geel op 15 maart 1938 studeerde Juul Hannes geschiedenis aan de Gentse Rijksuniversiteit. In 1969 promoveerde hij er tot doctor in de geschiedenis onder leiding van prof. dr. Jan Dhondt met een innoverend onderzoek naar de kwantitatief-kritische methode in de sociale geschiedschrijving. Hiermee was de toon gezet voor de essentie van zijn gehele latere oeuvre: de methodologie voor scherp-kritische analyses van de 19e-eeuwse samenleving, vertrekkend vanuit cijfers en statistieken maar steeds gebed in de sociale realiteiten.

Professor Hannes werd gewoon hoogleraar aan de vakgroep Macro-economie van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de VUB. In 1976 werd hij lid van de Raad van Bestuur van de VUB en in 1978 decaan van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen. Aan de Gentse Universiteit doceerde hij vanaf 1972 onder meer Historische kritiek van statistische gegevens aan de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Als specialist in economische geschiedenis en statistiek had hij bijzondere belangstelling voor fiscale geschiedenis. Dat resulteerde in diverse publicaties zoals Met de fiscale bril bekeken. Vlaanderen in België, 1830-1914 (1995), De prijs van België was altijd hoog (2001) en De mythe van de omgekeerde transfers. Over de geldstromen tussen Vlaanderen en Wallonië sinds 1830 (2007), waarin hij de stelling verkondigde dat Vlaanderen in de 19e eeuw niet uit de hand van Wallonië heeft gegeten.

Juul Hannes was een liberaal in hart en nieren, rotsvast overtuigd van de zin van liberale volksverheffing, en dan ook actief in talrijke liberale verenigingen. Hij was de dynamische voorzitter van de liberale cultuurkoepel Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-cultureel Beleid (CLSB) en de voortrekker van hun tijdschrift Liberaal Reflex. Daarnaast was hij onder meer lid van het dagelijks bestuur van het Willemsfonds en van het Studiecentrum Professor Herman Uyttersprot. Hij leverde dan ook heel wat publicaties over het liberaal gedachtegoed, zoals Le libéralisme économique uit 1989.

Sinds 2003 was Juul Hannes voorzitter van het Liberaal Archief, waar hij steeds zal herinnerd worden als een warm en hartelijk man, een erudiet met een bijzondere aandacht en zorg voor de bewaring en ontsluiting van het erfgoed van het liberaal verleden én heden. In dat huis was hij echter veel meer dan een bewaarder en een behoudend archivaris. Hij had een open oog voor de nieuwe trends in de zingeving van het archief, en voor de noodzaak om het archief dichter bij de samenleving te brengen. Met dit motief in het achterhoofd realiseerde hij tijdens zijn voorzitterschap een grondige transformatie van het Liberaal Archief door de bouw van de Blauwe Zaal als een ontmoetingsplaats tussen erfgoed en publiek.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in Crematorium Westlede te Lochristi op donderdag 3 mei om 13 u.
26-04-12 - 21:52:38 - - item printen - item mailen