Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Daar is de Post terug...

Ik herinner mij een zevental jaren geleden een radio-interview met toenmalig PDG van de Post Françine Wahstock. Die mocht fier de goede resultaten van haar bedrijf toelichten. De toename van het aantal brieven was toen echter uitsluitend te wijten aan de zakelijke post en nu weten we dat die resultaten eerder toevallig waren dan het gevolg van een doordacht besturen van la Wahstock.

Toen de VRT-Journalist haar vroeg wat de Post zou doen met de nieuwe media en met zaken zoals email antwoordde ze daar min of meer carrément op dat de post dat niet nodig had gezien het stijgend aantal gewone brieven.

[Lees verder ..]

04-07-03 - 09:54:33 - - item printen - item mailen