Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Vakbonden mogen leden weigeren op basis van hun lidmaatschap van een politieke partij.

Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist.

Vakbondsvrijheid is immers een vrijheid. Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ("Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen") waarborgt geen afdwingbaar recht om toe te treden tot een vereniging. Verenigingen zijns geenszins verplicht om het even wie tot de vereniging toe te laten. Anders zou er voor de bestaande leden een omgekeerde dwang zijn om zich met het aspirant-lid te verenigen.

(Bron: De Juristenkrant, nr 145, 14 maart 2007)
17-03-07 - 13:12:49 - - item printen - item mailen