Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Nieuwe vzw-wet wordt nu stilaan van kracht

De nieuwe vzw-wet is een saga op zich. Iedereen was het er over eens dat de oorspronkelijke vzw-wet uit 1921 aan een grondige herziening toe was - en dit om diverse redenen. Het aanvankelijke wetsvoorstel werd ingediend en in de Kamer behandeld onder de laatste regering Dehaene. Het werd in de Senaat opnieuw zwaar onder handen genomen in de periode 1999-2002. Op aangeven van ondergetekende die toen in een parlementaire studiedienst werkte, werd de wet van 25 oktober 1919 op de internationale verenigingen naar Belgisch recht (de juiste benaming van die wet is nog iets langer), gemeenzaam ivzw's of internationale vzw's genoemd, ge´ncorporeerd in de nieuwe wet.

[Lees verder ..]

02-07-03 - 03:11:27 - - item printen - item mailen