Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Belgisch Staatsblad

In het staatsblad van vandaag (http://www.just.fgov.be/cgi/article.pl) is eindelijk de reparatiewet verschenen betreffende de territoriale bevoegdheid van de beslagrechter in verband met beslag onder derden. Na de vorige wetswijziging bleken plots een hele categorie goederen door een fout in de tekst niet meer voor beslag vatbaar aangezien er geen bevoegde rechter was. (8 APRIL 2003. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging).
12-05-03 - 10:00:40 - - item printen - item mailen