Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

Gerechtelijke achterstand in Brussel is topprioriteit

Onkelinx geeft zich drie weken om urgentieplan te ontwikkelen
(tijd) - De federale minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), werkt aan een pakket urgentiemaatregelen om de gerechtelijke achterstand in Brussel op korte termijn aan te pakken. De minister wil haar collega's in de regering binnen drie weken haar voorstellen voorleggen. Ze wil de maatregelen inschrijven in de programmawet. Onkelinx maakt van de strijd tegen de achterstand een prioriteit nadat een studie van experts heeft vastgesteld dat de toestand in Brussel 'dramatisch' is.

Bron en vervolg artikel :
20-10-03 - 09:19:01 - - item printen - item mailen