Friends email:Message:
Your email:
Friends Name:
Your Name:
 HTML

CBF waarschuwt voor 'Nigeriaanse netwerken'

(tijd) - De Commissie voor het Bank-en Financiewezen (CBF) waarschuwt voor oplichtingspraktijken via zogenaamde Nigeriaanse netwerken (zie http://spaarder.cbf.be). Aan gecontacteerde personen wordt gevraagd een aanzienlijke som (vaak in de orde van 20 miljoen dollar) naar hun rekening over te maken omdat dat geld uit een bepaald land moet worden weggesluisd. In ruil voor hun 'hulp' wordt de rekeninghouders een aanzienlijk commissieloon beloofd (vaak 25 procent van de betrokken som).
De voorstellen zijn vaak afkomstig van personen die zich voordoen als advocaat, notaris of revisor van een buitenlandse onderneming. De oproepen zijn niet alleen afkomstig uit Nigeria, maar ook uit Sierra Leone en Zuid-Afrika. De CBF raadt ten stelligste af op de verzoeken in te gaan.

25-07-03 - 00:21:56 - - item printen - item mailen