Skip to main content.

Notarissen willen digitale verbinding met Kruispuntbank

Federale ICT-dienst Fedict onderzoekt aanbod
(tijd) - De notarissen willen nieuw opgerichte vennootschappen zelf inschrijven bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en het ondernemingsnummer aanvragen. Zij moeten daartoe digitaal toegang krijgen tot de KBO. Nu verloopt de inschrijving via de griffie van de handelsrechtbank, een omweg waarvan niemand de precieze duur kent, zegt Karel Tobback, de voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat. Voor een nieuwe vennootschap volstaat het in tegenstelling tot een zelfstandige ondernemer niet alle formaliteiten af te handelen bij het ondernemingsloket als enig loket. Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap verlijdt de notaris de authentieke akte en maakt die vervolgens over aan de griffie van de handelsrechtbank. De griffier stopt de akte in het vennootschapsdossier van de nieuwe vennootschap. De notaris vult ook een formulier IV in met de kerngegevens uit de akte van de nieuwe vennootschap zoals de naam, de maatschappelijke zetel, het maatschappelijk kapitaal, de bestuurders, het boekjaar. Dat formulier is bestemd voor publicatie in het Staatsblad. Sinds 1 juli is een nieuw formulier in gebruik, dat echter voor enorm veel detailproblemen zorgt bij de griffies. De notarissen willen dit formulier elektronisch invullen en rechtstreeks naar het Staatsblad sturen.

Oorspronkelijk was het ook de bedoeling de notarissen digitale toegang te geven tot de KBO en het elektronische formulier IV voor het Staatsblad. Toch heeft men beslist nog met papieren formulieren te werken. Volgens Tobback volstaat een ministerieel besluit om een en ander te regelen. De federale ICT-dienst Fedict zal woensdag antwoorden of hij de uitgestoken hand van de notarissen aanneemt. De KBO zou trouwens weggetrokken worden bij Economische Zaken en ondergebracht worden bij Fedict.
De griffie schrijft de nieuwe vennootschap in in het rechtspersonenregister, dat zowel handelsvennootschappen als burgerlijke vennootschappen omvat. Daarna brengt de griffie ook alle vereiste gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Kort daarna ontvangt de griffie het ondernemingsnummer en maakt dat over aan de notaris die het vervolgens meedeelt aan de vennootschap.
De vennootschap kan met dit ondernemingsnummer terecht bij een ondernemingsloket om de inschrijving te vragen in het handelsregister. Het ondernemingsnummer wordt dan geactiveerd als handelsregisternummer.

De notarissen willen zo snel mogelijk een eigen verbinding met de Kruispuntbank Ondernemingen zodat zij bij het verlijden van de akte meteen het ondernemingsnummer kunnen aanvragen en meedelen. Dat bespaart hun de omweg via de griffie. De griffies werken met dezelfde mensen en systemen als vroeger en de extra taak om de vennootschapsgegevens in te brengen in de KBO zal voor vertraging zorgen, die kan oplopen tot enkele weken, meent Tobback. KB01:00 - 12/07/2003
Copyright Uitgeversbedrijf Tijd nv

^ TOP

14-07-03 - 23:59:45 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

Reageer
Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.