Skip to main content.

'Het zal regelen regenen'

Voor CBF-voorzitter Eddy Wymeersch is regulitis een noodzakelijk kwaad

BRUSSEL (tijd) - 'De financiŽle sector klaagt terecht over de massa regelgeving die op haar afkomt. De regulitis van de Europese instellingen is onvoorstelbaar. Maar ik vrees dat het een noodzakelijk kwaad is. De tijd is voorbij dat men onder heren kon afspreken wat kan en niet kan. Er zijn steeds meer gerechtelijke betwistingen van onze beslissingen', zegt Eddy Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), in een gesprek met deze krant.
Sinds Eddy Wymeersch twee jaar geleden voorzitter werd van de CBF, is het financiŽle toezicht in ons land grondig gewijzigd. De wetgever zorgde voor een toenadering tussen de CBF en de Nationale Bank, verruimde de bevoegdheden van de CBF, en laat de CBF en de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) begin 2004 samensmelten.

Hoe ver zijn al die bevoegdheidsherschikkingen op het terrein al gevorderd?

Eddy Wymeersch: 'Het valt mij op dat ik een bestuurder ben van een onderneming in voortdurende herstructurering. We hebben een nieuw directiecomitť, een nieuwe organisatiestructuur, er is de integratie van de controle op de verzekeringssector,... Een integratiecomitť, dat samengesteld is uit de directiecomitťs van de CBF en de CDV, houdt zich sinds april bezig met de operationele aspecten van de fusie. Dat betekent onder meer de zoektocht naar een nieuw gebouw in het centrum van Brussel, groot genoeg voor ruim 400 medewerkers en op enkele minuten wandelen van de zetel van de Nationale Bank.'

'De onderhandelaars van de diverse instellingen zijn ook al vergevorderd met het opstellen van een protocol dat de samenwerking regelt en synergieŽn zoekt. De directies moeten het nog goedkeuren.'

Bestaat er al duidelijkheid over het budget van de gefuseerde toezichthouder, de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)?

Wymeersch: 'Het enige wat zeker is, is dat het budget groter zal zijn dan de som van de twee huidige budgetten. We moeten immers een nieuw gebouw huren of kopen, en er is geld nodig voor een versterking van het toezicht op de verzekeringssector. Ik wil meer inspecties bij de verzekeringsmaatschappijen, er moet meer informatie vergaard worden en die moet beter bestudeerd worden.'

Michel Baecker, de voorzitter van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO), is gewonnen voor het overplanten van de rigoureuze controle van de CBF naar de verzekeringssector. Maar hij wil ook dat men rekening houdt met het specifieke karakter van verzekeraars. Kunt u hem geruststellen?

Wymeersch: 'De verzekeringssector krijgt twee afgevaardigden in het directiecomitť: een voor het toezicht op de verzekeraars en een voor de pensioenfondsen. De actiefzijde van de balans van een verzekeraar vertoont bijna geen verschillen met die van een andere onderneming. Op de passiefzijde vind je echter verbintenissen die sterk afwijken van die van een doorsneebedrijf. Er blijft dus zeker een apart kader bestaan voor het verzekeringstoezicht.'

'Wat die 'rigoureuze' controle betreft, wil ik toch opmerken dat dat niet betekent dat wij de banken overladen met allerhande documentatieverplichtingen. De CBF legt sterk de nadruk op een dialoog met de gecontroleerde ondernemingen. Onze Nederlandse collega's daarentegen hechten meer belang aan documenten, zij vragen een massa gegevens. Wij voeren een zeer open gesprek met de bankiers, waarin we toelichtingen vragen over de werkelijkheid achter de ontvangen gegevens.'

Reputatieschade

De CBF is sinds 1 juli verantwoordelijk voor de controle op beursdelicten zoals handel met voorkennis en koersmanipulatie. Uw instelling kan ook administratieve boetes opleggen. Komt er dan eindelijk een vervolgingsbeleid op dit vlak?

Wymeersch: 'Het klopt dat er de voorbije jaren weinig rechtszaken over marktmisbruiken geweest zijn. Sinds 1989 zijn er slechts drie juridische procedures geweest, ook al meldde de toezichthouder tientallen dossiers bij het gerecht. Het schoentje knelde bij het overbelaste gerechtelijke apparaat, dat dergelijke dossiers een lage prioriteit toekende.'

'Het vervolgen van marktmisbruiken is echter in heel Europa een moeilijke zaak. Dat heeft - naast de beperkte aandacht van justitie - vooral te maken met de reputatieschade die dergelijke rechtszaken aanrichten. Verdachten zullen zich met hand en tand verdedigen. In Duitsland heb je de meeste vervolgingen. Daar worden beursdelicten als een soort verkeersboetes afgehandeld, waardoor veroordeelden gemakkelijker betalen.'

'Persoonlijk vind ik het geen goede zaak dat men meer zou vervolgen. Je moet er gewoon voor zorgen dat mensen stoppen met marktmisbruiken. Dat betekent in de eerste plaats een snellere en meer accurate doorstroming van informatie naar de markt. Dan is voorwetenschap niet langer mogelijk. Maar het is ook een kwestie van ethisch bewustzijn. Daarvoor heb je een reŽle dreiging nodig dat de wet gerespecteerd moet worden. Het komt er nu op aan precedenten op te bouwen.'

De hervorming van het financieel toezicht bleef niet gespaard van kritiek. Zo blijft u de functie van directievoorzitter en voorzitter van de raad van bestuur combineren. Strookt dat wel met de regels van deugdelijk bestuur?

Wymeersch: 'Er heerst een grote misvatting in de media: er bestaat niet ťťn zaligmakend model van corporate governance, er zijn veel verschillende modellen. De splitsing van de twee voorzitterfuncties is een vrij recent fenomeen, dat bovendien in veel Angelsaksische bedrijven niet voorkomt. De vraag is wat efficiŽnt is. Ik zie niet in hoe onze raad van toezicht zou kunnen functioneren indien er geen verbindingselement is met het directiecomitť. Indien er niemand van de directie in de raad van toezicht zitting heeft, krijg je het risico van constante afrekeningen tussen beide vergaderingen en een totale blokkering. Ik treed op als moderator.'

Een andere kritiek is dat met de benoeming van Christian Dumolin en Jean-Pierre Hansen als vertegenwoordigers van de Nationale Bank in de raad van toezicht van de CBFA, de geloofwaardigheid van het financieel toezicht ondermijnd wordt. Hansen en Dumolin bekleden bestuursfuncties in diverse bedrijven die onder controle staan van de CBFA. Zij controleren dus zichzelf?

Wymeersch: 'Ik begrijp de kritiek en ik wil het risico op belangenconflicten niet helemaal ontkennen. Maar er zijn toch enkele belangrijke veiligheidsmechanismen ingebouwd. Zo nemen de leden van de raad van toezicht geen kennis van individuele dossiers. Natuurlijk kunnen er ook problemen rijzen bij de bespreking van algemene punten, bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe IAS-boekhoudnormen, die ook voor de bedrijven van Dumolin of Hansen kunnen gelden. Telkens als er een belangenconflict dreigt, bel ik hen met de boodschap dat ze niet naar de vergadering moeten komen.'

'De benoeming van mensen uit het bedrijfsleven heeft ook nog een groot voordeel: je haalt heel wat kennis van de werkelijkheid in huis. Dat is een belangrijke bekommernis van dit huis. Om die reden wil ik ook diverse overlegcomitťs oprichten waarin praktijkmensen zitting hebben. Ik denk aan een comitť voor consumentenbescherming en een voor financiŽle informatie. Voor dat laatste kun je een beroep doen op journalisten.'

Regulitis

De financiŽle sector klaagt de laatste tijd opvallend veel over de massa regelgeving die op haar afkomt. Overdrijft de wetgever?

Wymeersch: 'De regulitis van de Europese instanties is onvoorstelbaar. En het is nog niet gedaan. Het zal regelen regenen. Maar ik vrees dat het een noodzakelijk kwaad is. De tijd is voorbij dat men onder heren kon afspreken wat kan en niet kan. De wereld is veranderd. Er zijn steeds meer gerechtelijke betwistingen van onze beslissingen. Als je buitenlandse ondernemingen iets oplegt, vragen ze onmiddellijk op welke grond je dat doet. Er moet dus meer zwart op wit op papier staan.'

Dexia Bank is in het onderzoek naar de fraude bij Lernout & Hauspie in verdenking gebracht. De bank wachten mogelijk boetes en claims van misnoegde beleggers. Maakt u zich zorgen?

Wymeersch: 'Het is de eerste keer dat een bank als rechtspersoon in verdenking is gebracht. Dat kan nog maar sinds enkele jaren, vroeger konden enkel bestuurders in verdenking worden gebracht. Het is dus een belangrijk precedent. Of er claims van beleggers komen, kan ik niet zeggen. We kijken wel naar de risico's. Daags na de inverdenkingbrenging zijn Dexia Bank-voorzitter Axel Miller en verschillende van zijn medewerkers naar hier gekomen en hebben we samen het hele dossier doorgenomen.'

De voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken, Luc Vandewalle, zegt dat de banken zich moeten voorbereiden op klachten van beleggers die op de beurs geld hebben verloren. In Nederland is het al zover met de Dexia-dochter Legio Lease.

Wymeersch: 'Die Nederlandse toestand is wel abnormaal. De sleutel voor de problemen met de aandelenleasecontracten, waarbij je geld kunt lenen om te beleggen in aandelen, ligt bij de fiscus. Die maakte de intrestbetalingen voor dergelijke leningen fiscaal aftrekbaar en zorgde er dan nog eens voor dat de beleggingsopbrengsten belastingvrij waren. Zo verkoop je een moordwapen aan de belegger. Bij ons is dat niet denkbaar.'

De CBF gaf enkele maanden geleden een positief advies voor de oprichting van een weinig gereglementeerde Vrije Markt op de Brusselse beurs. Vloekt dat niet met de opdracht van de CBF om particuliere beleggers te beschermen? In het buitenland en op Nasdaq Europe zijn er heel wat ongelukken geweest met bedrijven die niet klaar waren voor de beurs.

Wymeersch: 'Er komen toch minimale verplichtingen, zoals een prospectus en het publiceren van jaarresultaten. Ook de wetgeving over handel met voorkennis zal er gelden. Je moet er wel voor zorgen dat de noteringsvereisten voldoende verschillen met die van de andere segmenten, anders schiet de Vrije Markt haar doel voorbij: een toegang tot de kapitaalmarkt creŽren voor groeibedrijven.'

'Ik zou trouwens graag zien dat de wekelijkse openbare veilingen, waar niet-genoteerde effecten verhandeld worden, een onderdeel worden van de Vrije Markt. Nu gelden er nauwelijks verplichtingen voor de veilingen. Ik wil ze transparanter en minder informeel maken.'

(De Tijd, 14.07.2003) ^ TOP

14-07-03 - 23:54:02 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Dario Dragas:

It has recently been on the news that Dexia has committed fraud with money of its investors. I am well familiar with my dad's case where he made some profit in the first three years and then lost all that profit by having to pay back more in order to quit paying the monthly contributions.
Definitely since the case has been describrd as such on TV people like my father should be reimbursed for any unjustified amount.
Dario Dragas.

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.