Skip to main content.

Slechte communicatie

De federale minister van Economische Zaken, Charles Picqué, deelde begin juni triomfantelijk mee dat de Kruispuntbank Ondernemingen liefst 1,5 miljoen ondernemingen en verenigingen telde. Dat hoge aantal maakte indruk. Elke onderneming of vereniging die bij de een of andere federale overheidsdienst stond geregistreerd, kwam in het grote reservoir van de Kruispuntbank terecht. Die ongecontroleerde inbreng leverde 190.000 tegenstrijdigheden op, die een voor een moeten worden onderzocht en verbeterd.

Het vorige paars-groene kabinet-Verhofstadt spande in deze zaak de kar eens te meer voor het paard. Doen alsof alles kant en klaar is, terwijl achter de schermen nog niets behoorlijk werkt. De Kruispuntbank Ondernemingen moest en zou klaar zijn op 30 juni voor de opening van de Ondernemingsloketten op 1 juli. Voor minister Picqué, die een kleurloos bestaan leidde op het departement Economische Zaken, was dat een halszaak. Zijn collega Rik Daems, die als minister van KMO verantwoordelijk was voor de installatie van de Ondernemingsloketten, deed niet veel beter. De uitvoeringsbesluiten met de erkenning van de ondernemingsloketten en de precieze werkingsmodaliteiten kwamen pas eind juni in het Staatsblad.

De klap op de vuurpijl was de slecht werkende communicatiesoftware tussen de Kruispuntbank Ondernemingen en de informatiesystemen van de ondernemingsloketten. De software was te laat klaar, de al bijzonder korte testfase viel in het water. Voor een dergelijke operatie is normaal een testfase van minstens enkele maanden nodig. De eerste week dat het systeem operationeel was, was niet meer dan een testweek. Begin deze week viel het systeem helemaal in duigen zodat de communicatie zoals vanouds weer met pen en papier gebeurt. Tot groot ongenoegen van de gebruikers. De regering had een grote vereenvoudiging in het vooruitzicht gesteld, het werd een chaos die nog lang zal nawerken en bovendien dure gevolgen kan hebben.
Economische Zaken heeft slecht gecommuniceerd met de federale ICT-dienst Fedict, zo luidt nu de verontschuldiging. Dat betekent dat gewezen minister Picqué 'cavalier seul' heeft gespeeld, met dit debacle als gevolg. Zoals in veel andere dossiers waarin een minister knoeiwerk afleverde, trok de kanselarij van de premier de zaak deze week in allerijl weer naar zich toe. Een crisiscomité en Fedict moeten de meubelen zien te redden. Zij doen er goed aan ook in te gaan op het constructieve voorstel van de notarissen, die een rechtstreekse digitale toegang tot de Kruispuntbank en het Staatsblad willen. De wet laat dat toe, maar in de praktijk moeten zij alle oprichtingen van nieuwe vennootschappen en meldingen aan het Staatsblad nog op papier afhandelen via de lange omweg naar de griffie van de handelsrechtbank. Een simpel ministerieel besluit volstaat om dat te veranderen.

De nieuwe regering, die vandaag aantreedt, weet meteen wat haar te doen staat. Om erger te voorkomen.

(Kris Barrezeele in De Tijd van 14.07.2003) ^ TOP

14-07-03 - 23:34:39 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

Reageer
Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.