Skip to main content.

Nieuwe inzichten: boslandbouw of agroforestry

null

Ik las een interessant artikel in het ledenblad van de Gezinsbond over boslandbouw, of de combinatie van landbouw en bosbouw op hetzelfde perceel.

Op een landbouwperceel worden langs de noord-zuidas (om het verlies aan licht te beperken) rijen bomen geplant, 25 tot 40 meter uit elkaar. Welke bomen hangt onder andere af van de grondsamenstelling en het gewenste akkergewas. Er mogen ook maximaal ongeveer 50 bomen per hectare staan voor akkerland, als er een hoger aantal bomen staat kan de grond gebruikt worden als graasland. Beginnen we met de nadelen.

1. Er is een verlies aan bebouwbare oppervlakte.
2. Het gaat om een belangrijke investering die pas na verschillende jaren een hogere return geeft
3. De bomen moeten dikwijls gesnoeid worden (vooral de laagste takken) en de landbouwer kan dat eigenlijk pas doen als hij heeft ge´nvesteerd in een hoogtewerker.
4. Gezien de lange termijnplanning is er ook een mogelijke mindere flexibiliteit in het omschakelen van de teelten naar een ander gewas, omdat enkel gewassen die goed coŰxisteren met de gekozen bomen kunnen worden geplant.

Er zijn ook voordelen.

1. Vooreerst kan per hectare zo'n 34 ton CO2 opgeslagen worden, een argument wat vandaag de dag enig gewicht heeft.
2. Wanneer de bomen dieper wortelen (door de keuze van de boomsoort en bijvoorbeeld ook door de keuze van de wintergewassen en de regelmatige grondbewerking) komen ze niet in concurrentie met de oppervlakkig wortelende teeltgewassen en halen ze zelfs dieper liggende grondstoffen naar boven. Wanneer in de herfst de bladeren vallen komen deze voedingsstoffen beschikbaar in de bovenste grondlagen.
3. Op dezelfde manier beperken de wortelgestellen van de bomen het uitspoelen van meststoffen in grondwater.
4. De rendabiliteit kan tot 50 % toenemen, volgens het Franse onderzoeksinstituut INRA (http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/search.xsp?s=1&eq=1&hilite=true&so=desc&sf=date&query=agroforestry#resultats)
5. Aangezien de bodenvruchtbaarheid hoger wordt en de bomen de gewassen bescherming bieden tegen extreme weersomstandigheden, hebben bijvoorbeeld granen in een dergelijk systeem een hoger eiwitgehalte dan in een monocultuur.
6. Onrechtstreekse effecten van de biodiversiteit: op bepaalde percelen werden al tot drie maal meer nuttige insecten aangetroffen terwijl het aantal schadelijke insecten 60% lager lag dan op gewone akkers.
7. Hout uit dergelijke boslandbouw heeft duidelijk dikkere en regelmatiger jaarringen, omdat de bomen homogener en sneller groeien dan in een bos waar ze onderling meer moeten concurreren om licht en voedingsstoffen.


Europa voorziet tot 2013 steunmaatregelen voor de aanleg van agroforestry-percelen, maar in Vlaanderen zouden deze maatregelen nog niet van toepassing zijn. Eigenaardig toch.

Meer weten? Even google-en op agroforestry, of surf naar http://www.wervel.be/agroforestry. ^ TOP

07-12-08 - 22:10:08 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

Reageer
Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.