Skip to main content.

Plant een boom

Deze simpele jongen heeft zich al dikwijls afgevraagd: hoe komt het dat de hele wereld bijeenkomt, een protocol afsluit over de wereldwijde opwarming van de aarde en daarin niks zegt over ontbossing/herbebossing. Ik dacht dat bomen toch bij uitstek een manier zijn om koolstof uit de atmosfeer te halen en terug op te slaan.

Ik dacht al: ik ben weer te simpel, je lost het daar niet mee op, wat je nodig hebt zijn windmolens in uw achtertuin, hybride motoren en brandstofcellen, en velden vol koolzaad. Maar zo een rustgevend bos vol reuzen, dat is kindermelancholie.

Of niet?
Een interview uit De Standaard van 16 november 2006:

Bart Muys werkt aan duurzame herbebossingsprojecten

Wie broeikasgassen zegt, zegt transport en economie. Maar ook de verwoesting van ecosystemen is voor een kwart verantwoordelijk voor de uitstoot van koolstoffen. ,,Bij de Kyoto-inspanningen wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed.''


Wie broeikasgassen zegt, zegt transport en economie. Maar ook de verwoesting van ecosystemen is voor een kwart verantwoordelijk voor de uitstoot van koolstoffen. ,,Bij de Kyoto-inspanningen wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed.''

DE VN-klimaattop in Nairobi loopt naar zijn einde. Het wordt uitkijken of er afspraken worden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen ook na 2012 voort te beperken. Bart Muys, hoogleraar bosecologie aan de KU Leuven, was vorige week in Nairobi. Hij hoopt dat er meer aandacht zal zijn voor investeringen in herbebossing.

,,Afrika is alvast vragende partij. In het Kyoto-verhaal is Afrika immers tweemaal slachtoffer. Het continent zal waarschijnlijk het zwaarst lijden onder de opwarming van de aarde. En tegelijk valt het nagenoeg volledig buiten de Kyoto-inspanningen. Er wordt immers geld voorzien om te investeren in schone technologie en industrie, de zogenaamde flexibele mechanismen. Maar omdat Afrika nauwelijks industrie heeft, krijgt het dus nauwelijks geld. De druk is nu heel groot om ook bosaanplantingen op te nemen in de projecten waarin de industrielanden kunnen investeren.''

Kunnen bossen dan het klimaat redden?

Bossen maken in elk geval een belangrijk deel uit van de klimaatproblematiek. Ontbossing leidt tot een toename van broeikasgasemissies en wetenschappers raken er stilaan van overtuigd dat dat aandeel groter is dan gedacht. Een groot deel van de ontbossing gebeurt in veengebieden. Vervolgens gaat men die veengebieden draineren voor de landbouw. Het gevolg is dat die veenlagen oxideren en daarbij komen enorme koolstofhoeveelheden vrij. Die zouden zelfs tienmaal hoger liggen dan gedacht. IndonesiŽ bijvoorbeeld zou daardoor opschuiven van plaats 21 naar plaats 3 in de rangschikking van grootste broeikasgasuitstoters.

Probleem is dat het Kyoto-protocol daar geen aandacht voor heeft. Het vermijden van ontbossing is geen criterium om koolstofkredieten te krijgen.

En daar moet verandering in komen?

Daarover lijkt in Nairobi toch een consensus over te ontstaan. Er zou een nieuw instrument gecreŽerd worden om landen financiŽle steun te geven als ze onder een bepaald niveau van ontbossing blijven. Met de nieuwe satellieten is dat trouwens veel beter te controleren.

Men kan ook herbebossen.

Dat is inderdaad de omgekeerde weg, maar ook daarvoor heeft het Kyoto-protocol nauwelijks aandacht. Onder druk van de ngo's zijn die herbebossingsprojecten aan zeer strenge criteria onderworpen. Men was immers bang dat die projecten zouden leiden tot aanleggen van grootschalige plantages die nefast zijn voor de biodiversiteit. Ook BelgiŽ heeft daarom herbebossingsprojecten uitgesloten van de mogelijke investeringen die ons moeten meehelpen de Kyoto-normen te halen. En dat is jammer, want wij hebben net technieken uitgewerkt die ontwikkelingslanden in staat stellen aan duurzame herbebossing te doen. De Wereldbank zal zo'n project financieren in Uganda. Gelukkig toont ondertussen het Vlaamse gewest wel belangstelling.

U werkt dus duurzame herbebossingsprojecten uit?

Samen met Nederland, Zwitserland en Oostenrijk en enkele ontwikkelingslanden zijn we drie jaar geleden begonnen met het Encofor-project, dat precies tot doel heeft dit soort duurzame bosprojecten uit te werken. We berekenen dus welke soort bomen op welk soort ondergrond het meest efficiŽnt zijn om koolstof op te slaan. Eucalyptus- en pijnbomen zijn daarvoor bijvoorbeeld zeer geschikt, maar omdat het snelgroeiende exoten zijn, zijn ze niet goed voor de biodiversiteit. Daarom moeten we komen tot een goede vermenging. In elk geval zijn het win-win-projecten: ze kunnen ons helpen onze Kyoto-normen te halen, de plaatselijke bevolking wordt er beter van en de druk op de natuurlijke bossen wordt verminderd.

Er zijn berichten dat het goed gaat met de bossen wereldwijd.

Het gaat goed met de bossen in de gematigde gebieden. In Europa, Rusland, China en de VS komt elk jaar 1 miljoen hectare bos bij. Maar dat weegt niet op tegen de 10 miljoen hectare tropisch woud dat nog elk jaar gekapt wordt. Maar er zijn ook jaren geweest dat er 16 miljoen hectare verdween.
^ TOP

21-11-06 - 00:36:30 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Eufrasieke:

En dan even letterlijk: lang(-er) leve de bosjes-mens als er bomen om hem/haar heen komen, ooit.

Ons bos hier, en dat WAS wat vooraleer Natuurpunt Vlaanderen er beheerder van werd, is onderhand helemaal gesloopt, en dit onder het mom van BIODIVERSITEIT.

De enige DIVERSITEIT die, zij het mits wat geniepige kennis-opdoening, er heerst is: zakkenvullerij, want... alle mooie oude bomen, ze waren niet eens versleten of ziek, zijn gekapt en onderhands verkocht.

De "inkomsten" zullen wel degelijk ergens verdeeld zitten, gepartageerde diversiteit van zwarte inkomsten voor enkele natuurvrienden ja, meer is het hele schijnheilige gedoe niet.

Of waarom dacht JIJ dat de broer van de plaatselijke (CD&V) burgemeester anders voorzitter moest worden van die organisatie.

(Verkiezings-)Campagnes moeten uiteindelijk ook betaald worden hŤ.

Zo zie je maar waar de Kyoto-normen uiteindelijk toch ergens goed voor zijn.

Al heb ik een eerlijkere visie over natuurbehoud, zuivere lucht, en bossen aanleggen, ... maar wie ben ik hŤ?

reactie van Jeroen Beuckels:

Dag Francis,
Ik ben sinds vorig jaar begonnen met een herbebossingsproject in Zuid Chili op het eiland Chiloť.
In het kort gezegd help ik boeren bij de administratieve rompslomp om subsidies te krijgen om inheems bos aan te planten.
Als je interesse hebt kan ik je enkele fotos opsturen en het project in word formaat.
Ik ben nog steeds op zoek naar mensen die mee dit project willen steunen.
Vriendelijke groeten,
Jeroen Beuckels

reactie van germaine Lock:

Hallo Jeroen,

Ik heb even je reactie naar Francis zitten lezen met veel bewondering. Ik denk aan om zoiets in Kameroen te beginnen. Ik weet nog niet hoe maar wel waar.Mag ik ook enkele foto's van je ontvangen. Het kan heel nuttig zijn.

Vriendelijke groet,

Germaine

reactie van Prem Jaddoe:

Hallo allemaal,

Ik ben een leek wat betreft herbebossing, daarom zal mijn vraag voor jullie misschien simplistisch klinken.

Ik heb afgelopen maand een documentaire gezien van Teleac Nederland. Dit ging over het droogvallen van de Niger Delta en de Niger. Nu vraag ik mij af waarom men niet over gaat tot herbebossing en aanplanten van waterplanten die het water langer kan vasthouden en dat vissen weer een plaats hebben om rustig te kunnen broeden.

Wat ik niet begrijpt is dat men alleen de problemen aankaart maar niet met oplossingen komt.

Ik vroeg mij af of er projecten bestaat die aan bostransmigratie doet. Daarmee bedoel ik dat je uit de oerbos kleine planten selecteert en deze naar gebieden brengt en plant met het zelfde klimaat omstandigheden waar er geen bossen meer zijn.

Nu is het zo dat veel regeringen vergunningen uitgeven om het bos kaal te kappen. Waarom zou het niet kunnen dat een organisatie de tijd krijgt om de nodige plantensoorten te verzamelen voor herbeplanting?

Er worden wel bouwprojecten stopgezet als men een archeologische vondst heeft gedaan.
Ik denk dat wij in een fase zijn waar niet meer gepraat moet worden maar dat wij alles moeten redden wat er te redden valt. Wij kunnen zitten wachten en alleen maar de problemen aankaarten, daar schiet niemand iets mee op.

Prem

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.