Skip to main content.

Nieuwe vzw-wet wordt nu stilaan van kracht

De nieuwe vzw-wet is een saga op zich. Iedereen was het er over eens dat de oorspronkelijke vzw-wet uit 1921 aan een grondige herziening toe was - en dit om diverse redenen. Het aanvankelijke wetsvoorstel werd ingediend en in de Kamer behandeld onder de laatste regering Dehaene. Het werd in de Senaat opnieuw zwaar onder handen genomen in de periode 1999-2002. Op aangeven van ondergetekende die toen in een parlementaire studiedienst werkte, werd de wet van 25 oktober 1919 op de internationale verenigingen naar Belgisch recht (de juiste benaming van die wet is nog iets langer), gemeenzaam ivzw's of internationale vzw's genoemd, geÔncorporeerd in de nieuwe wet.

De wet is nadien nog teruggegaan naar de Kamer en dan terug naar de Senaat, en werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18 oktober 2002.

Deze publicatie was zo doorspekt met fouten, tegenspraken en onoverbrugbare verschillen tussen de Nederlandse en Franse tekst dat men zich kan afvragen wat daar op de Federale Overheidsdienst Justitie eigenlijk allemaal aan de hand is.

De fouten waren zo talrijk en zwaar dat werd besloten om de wet opnieuw in het Belgisch Staatsblad te publiceren, wat naar mijn weten een unicum is. In het Belgisch Saatsblad van 11 december 2002 stond de hele wet opnieuw gepubliceerd. Onder welke versie de Koning zijn handtekening heeft gezet zal wel staatsgeheim blijven. De inwerkingtreding van de wet zou volledig worden geregeld in Koninkijke Besluiten.

Parallel was de wet op de Kruispuntenbank van de Ondernemingen in wording, en gezien de vele problemen die zich stelden naar aanleiding van de bespreking van de vzw-wet en de "publiciteitsverplichtingen" van de vzw's, was het eigenlijk logisch dat beide wetten op elkaar zouden worden afgestemd.

De wet van 16 januari 2003 (Kruispuntenbank!), gepubliceerd op 5 februari 2003, wijzigde dus de nog niet gepubliceerde wet op de vzw's, specifiek wat betreft een aantal "publiciteitsverplichtingen".

Daarna kwam er het KB van 2 april 2003 waarbij de voornaamste bepalingen van de nieuwe vzw-wet zouden in werking treden op dezelfde datum als de Kruispuntbank van ondernemingen. Op 27.06.2003 werd tenslotte het KB van 26.06.2003 gepubliceerd "op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen".

Als gevolg daarvan zijn de belangrijkste bepalingen van de nieuwe vzw-wet in werking getreden - ik kijk even op mijn horloge - gisteren 1 juli 2003.

Concrete vragen hierover mag u steeds op dit forum posten met vermelding van u email-adres. Dan kijk ik of ik u een antwoord kan geven.
^ TOP

02-07-03 - 03:11:27 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Thomas Eloy:

Hallo,
Ik ben Thomas Eloy, student handelswetenschappen te Brussel. Dit jaar schrijf ik mijn thesis. Deze handelt over de financiŽle transparantie en controle van vzw's.

Na een beetje zoeken op internet ben ik terecht gekomen op uw weblog. Blijkbaar houdt u zich bezig met deze nieuwe vzw-wet.

Mijn vraag bij deze is of u misschien nuttige informatie voor mij zou kunnen hebben of zou het mogelijk zijn om u misschien te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,

Thomas Eloy
thomas.eloy@telenet.be

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.