Skip to main content.

Het orakel van Leuven naar aanleiding van moord op Joe Van Holsbeeck

Joe is begraven, de mars is gehouden, daar zijn de politici terug. Louis Tobback ziet in de mars van gisteren een oproep tegen het oprukkende individualisme in de maatschapij. Een pleidooi pro domo, en een poging om een vreselijke misdaad te recupereren voor eigen politieke inzichten. Vele pogingen zullen nog volgen.

Op één punt heeft Tobback gelijk, waar hij zegt: "De moord is geen probleem van de multiculturele samenleving, ze is een probleem van de samenleving tout court. Noem het waarden, noem het wat je wil, maar je kunt er niet omheen dat er vandaag een groot gebrek aan samenhang heerst"

Maar dan gaat hij verder op een collectivistisch toontje : "De maatschappij wordt almaar individualistischer, er zijn almaar minder remmen. 'Mijn vrijheid, ik doe wat ik wil', die mentaliteit."

Ik denk dat het individualisme en de individuele vrijheid een essentiële voorwaarde zijn in de emancipatie van ieder mens in de maatschappij. De manier waarop Tobback de moord recupereert voor zijn eigen inzichten en individualisme gelijkstelt aan ongebreideld egoïsme en immoraliteit van een paar krapuulkes, zegt vooral veel over hemzelf. ^ TOP

25-04-06 - 01:43:41 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

Reageer
Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.