Skip to main content.

Waar gaat dit nog over?

De publicatie van Mohammed-cartoons in een Deense krant en de herneming ervan in vele Europese kranten zorgt steeds meer voor verhitting van de geesten.

Enerzijds zegt men in het westen dat de vrije meningsuiting boven alles gaat, anderzijds voelen miljoenen moslims zich geschoffeerd door de afbeelding van hun profeet - en dan nog in niet erg flatterende cartoons.

Laatstgenoemden vinden deze cartoons een alibi om ambassades in band te steken en kerken te vernielen - ja kruisbeelden kapot te slaan.

Dit laatste is natuurlijk niet toevallig: een godsdienst die zich geschoffeerd voelt door de afbeelding van iemand die zij uit eerbied nooit afbeelden, zal zich bij het aanvallen van andere religies hierom natuurlijk in eerste plaats richten tot de afbeeldingen van "de andere god".

Maar staar u niet blind: het gaat niet om vrije meningsuiting noch om belediging van een profeet of god. Het incident is enkel een druppel die voor een escalatie zorgt waar u en ik het einde nog niet van gezien hebben.


Vrijheid van meningsuiting

Het Westen zwaait met zijn vrijheid van meningsuiting die boven alles gaat en één van de hoogste verworvenheden heet te zijn in de Westerse Wereld.
Ik denk dat er veel gevallen zijn van beknotte vrijheid van meningsuiting waar men voor het gemak zedig over zwijgt. In de pers is onlangs al gesproken over hoofdredacteuren die zwijgen voor hun aandeelhouders. Ik denk ook aan werknemers die zwijgen tegenover hun werkgevers. En er zijn nog voorbeelden.
Vrijheid van meningsuiting lijkt mij ook vooral vrijheid van zorgvuldig tot stand gekomen mening(-suiting). Dat wil zeggen dat tegenover de vrijheid een zekere plicht tot zorgvuldigheid staat.
In dat opzicht lijkt het mij ook uitgesloten en bijzonder gratuit dat bijvoorbeeld ontkenning van de holocaust wordt verdedigd als "moet kunnen" wegens de vrijheid van meningsuiting. Om een extreem geval te nemen. Noem het voor mijn part vrijeid van uit uw nek lullen, de term lijkt mij adekwater.
De wetgever in verschillende landen heeft ook maatregelen genomen tegen racistische uitlatingen. Het is duidelijk dat de grens daar veel moeilijker te trekken is en zelfs echte vrijheid van meningsuiting in het gedrang kan komen wegens -onder invloed van een zeker politiek correct denken- verschuiving van de grens tussen wat kan en wat niet kan. Kijk ook naar de systematische inperking van de vrijheid van meningsuiting in Rusland, om te zien tot wat dit kan leiden. Of naar de idiote censuur in de "bakermat van de democratie", de Verenigde State.


Godsdienstwaanzin

De protesten in het Midden-Oosten komen voor ons gelaïciseerde westerlingen over als pure godsdienstwaanzin. Niet zo lang geleden maakte een zekere Urbanus (toen nog met de familienaam Van Anus) een liedje waarin hij suggereerde dat de Jezus Christus geboren is uit een overspelige relatie van Maria. Naar ik mij herinner heeft de man veel afkeurende reacties gekregen maar is hij nooit met de dood bedreigd.

Afgezien van de vaststelling dat vele moslims -ik scheer ze niet allemaal over dezelfde kam, er zijn er andere- in een stadium van letterlijke godsdienstbeleving zitten waar wij in het Westen tweehonderd jaar geleden zaten, is hetgeen nu gebeurt natuurlijk niet bevorderlijk voor de goede relaties tussen moslims en de rest van de wereld. Het is zelfs een zeer slechte zaak. De Deense imans die nog eens een collage van anti-islam cartoons hebben gemaakt en ze de wereld rond gestuurd hebben verdienen een trap in hun k enfin waar het vreselijk veel pijn doet. Domheid -zeker als ze grenst aan kwaadwilligheid- is geen recht. Enige bezonnenheid wél.


Maar het gaat over andere dingen.

Het is in Saoudi-Arabië dat men het eerst Deense producten uit de rekken heeft genomen. In dit land is de verhouding tussen de machthebbers en de bevolking nogal problematisch. Zeer handig om op dat ogenblik een bliksemafleider te hebben en de aandacht naar ergens anders te leiden.
Het is in Palestina dat niet zozeer de juist aan de macht gekomen extremistische Hamas-beweging oproept tot protest, maar de juist weggestemde Fatah-partij om te tonen dat zij ook wel goede moslims zijn.

Kortom het voorval is al langs alle zijden compleet gerecupereerd en het gaat al lang niet meer om de cartoons, maar wel om een uiten van alle opgekropte frustraties van beiden zijden.


Er zijn twee mogelijke handelswijzen. Ten eerste kan proberen zijn tong een keer of zeven te draaien vooraleer iets te zeggen en als iedereen dat doet dan kunnen de zaken misschien terug bekoelen.

Of men kan grote principes te vuur en te zwaard verdedigen, langs de ene zijde het absoluut recht om uit zijn nek te lullen en mensen naar goeddunken te schofferen, en langs de andere kant de strijd tegen alle respectloze goddeloze westerlingen die we best allemaal een Fatwah aansmeren.

En dan hebben we het einde nog lang niet gezien.

Afgezien daarvan vind ik die cartoon "stop stop we ran out of virgins" wèl een goede cartoon. En wel hierom. ^ TOP

07-02-06 - 01:43:51 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van LVB:

"In dat opzicht lijkt het mij ook uitgesloten en bijzonder gratuit dat bijvoorbeeld ontkenning van de holocaust wordt verdedigd als "moet kunnen" wegens de vrijheid van meningsuiting."

Uitgesloten en bijzonder gratuit?

Uit de nek lullen is OOK een mening verkondigen.

Daarom bijvoorbeeld verdedig ik fervent het recht van ene Mark Peeters om te beweren dat "ruimtevaart fake is". Ook al ben ik zelf een ruimtevaartfanaat. Het recht om onzin te verkopen is een elementair en noodzakelijk onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Ik voel mij bijzonder gechoqueerd door jouw woorden "uitgesloten en bijzonder gratuit". Want wie gaat bepalen waar de grens precies ligt tussen onzin en gezond verstand? Iedere mens moet dit voor zichzelf uitmaken, niet de wetgever en niet het gerecht (tenzij er anderen geschaad worden).

Uitgesloten en bijzonder gratuit? De holocaust ontkennen moet kunnen, ook al is het onzin. Ik ben zelf niet van plan om de holocaust te ontkennen, maar ik vind wel dat wie daar de behoefte toe voelt, dat moet kunnen.

Wie beweert dat dit verbod nodig is om te vermijden dat er straks weer miljoenen joden vermoord gaan worden, die dwaalt.

reactie van francis:

Ik weet niet of de dreigbrieven die LVB krijgt ook onder de vrijheid van meningsuiting vallen, maar ik heb wel het artikel aangevuld met een link naar zo'n dreigbrief (niet voor gevoelige magen, er staan fotos bij). Om maar even te tonen wat godsdienstwaanzin is.

reactie van LVB:

Als een overheid het nodig vindt om de ideeën en de meningsuitingen van haar burgers met wetten te regelen, dan is dat contra-productief. Het is koren op de molen van extremisten als Abu Jahjah die nu kunnen zeggen: zie je wel dat al dat gekraai over vrije meningsuiting hypocriet is, want over de holocaust mag je je mening niet zeggen of je vliegt in de bak. De wetten die negationisme en verbaal racisme verbieden zijn een zwaktebod.

Ja, zieligaards als Siegfried Verbeke die nu in de bak zitten, dat zijn echt staatsgevaarlijke figuren, die kunnen de maatschappij vernietigen en genocides veroorzaken. Even ernstig blijven asjeblieft.

Ik ben beschaamd in een maatschappij te leven die het nodig vindt om het uiten van bepaalde gedachten bij wet op te leggen en het uiten van andere gedachten bij wet te verbieden. Op dat (toegegeven, beperkte, want het gaat slechts om een klein deeltje van alle mogelijke ideeën) vlak zijn we geen haar beter dan de moslimfundamentalisten die bij gebrek aan argumenten hun dogma's ook met dwangmiddelen (wetten en overheidsoptreden zijn dwangmiddelen, het afdwingen ervan impliceert steeds een vorm van geweld of dwang) proberen op te leggen.

Laster en eerroof en bedreigingen zijn natuurlijk iets anders. Maar daar hebben we geen bijkomende wetten voor nodig, die wetten staan al meer dan een eeuw in het strafwetboek. Die wetten zijn verantwoord omdat ze de persoonlijke integriteit beschermen. Als Joodse mensen zich beledigd voelen door negationisten als Siegfried Verbeke, mogen ze naar de rechter stappen wegens laster en eerroof (strafrecht) of wegens het toebrengen van schade (burgerlijke procedure), en ik zou dat zelfs toejuichen.

reactie van francis:

Ik neem dus aan dat je dus weet wat de juiste reactie is tegen dergelijke dreigmails.

reactie van ivan:

Ik denk dat Luc gelijk heeft Francis. Ik denk dat het beter is een maatschappij te hebben waar alle meningen toegelaten zijn, maar waar het ook toegelaten is bepaalde meningen - zoals het ontkennen van de holocaust - af te doen als onzin. Maar dat is iets anders dan de overheid dergelijke uitspraken te laten verbieden. Gedachten en meningen zijn wel het laatste waar een overheid zich mee moet bemoeien, anders is het hek van de dam. Precies in moslimlanden, waar de meningen maar al te vaak gemanipuleerd worden, zouden ze dat moeten weten.

reactie van francis:

Vrijheid van meningsuiting

Ik wil zeker niet het grote gelijk verkondigen. Het is mogelijk dat ik ongelijk heb en misschien is wat ik zeg zelfs gevaarlijk. Ik weet het niet. Ik ben het er wel mee eens dat een overheid niet kan en mag bepalen wat onze mening is.
En het is evenzeer waar dat een meningsuiting nooit iets an sich is.

Maar het op één lijn stellen van het ontkennen van de holocaust en het ontkennen van de ruimtevaart is dan weer iets wat mij choqueert. En nog geen klein beetje.

Terug naar onze spotprenten.

Spotprenten zijn om te *lachen*. Volgens een bericht in de pers van gisteren kon de redactie van de Deense krant niet lachen met spotprenten over de katholieke kerk en was ze zelfs bevreesd voor negatieve reacties. Over negatieve reacties van de moslims was dezelfde krant duidelijk minder bezorgd.
Ik denk dat dat wel iets zegt over het gevoel voor humor van die mensen.

De spot met heilige huisjes en opgeblazen zelfzuchtigen, al dan niet aan de top van de maatschappij -maar meestal wèl- is voor mij de hoogste vorm van vrije meningsuiting. Maar ik vind -en het is geen juridisch argument- dat wie daar de zelfspot niet kan bijnemen een triestigaard is.
En dat gaat dus op voor een hoop moslims, en ook voor de redactie van die Deense krant waar het allemaal begon.

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.