Skip to main content.

Kortrijk bruist Frans Lavaert buiten.Kortrijk is voorwaar een bruisende stad. Reeds geruime tijd is er een vzw actief die al verschillende meer dan geslaagde realisaties heeft verricht om de stad terug enig leven in te blazen. Getuige enkele fotos.

De website is tamelijk bescheiden, want verschillende zeer geslaagde realisaties staan er niet op. Maar dit terzijde.

Stefaan Bral

Motor achter dit alles is Stefaan Bral, schepen van cultuur.
Maar de vzw - die een stedelijke vzw is - kampt met een structureel probleem en dat is het volgende: De Stad Kortrijk probeert via een aantal vzw's stedelijke taken af te stoten maar is volgens mij niet bereid daar de nodige financiële middelen tegenover te zetten. Met als gevolg een moeilijke financiële positie van de vzw.
Bral is een gedreven man, en probeert dat op te lossen. Maar dat gaat niet zonder conflicten. Eén daarvan is het heffen van de terrasbelasting voor horecahandelaren tijdens evenementen door de vzw georganiseerd. Belasting op het gebruik van het openbaar domein is meestal een gemeentelijke bevoegdheid. Niet zo in Kortrijk, waar de schepen in persoon rondgaat bij de handelaren om de belasting in naam van de stedelijke vzw waar hij voorzitter van is, te innen.

Maar het gaat verder. Want de stedelijke vzw is zoals stedelijke vzw's gecontroleerd door een algemene vergadering waar ook mensen uit de politiek in zitten, uit meerderheid en oppositie. Eén van die mensen is Frans Lavaert, ook een gedreven man, en mét een weblog. Frans legt zout op iedere slak, en heeft bijvoorbeeld de vertraging aangeklaagd waarmee de vzw zijn rekeningen heeft gedeponeerd bij de stad.
Frans Lavaert


Blijkbaar hebben een aantal mensen het daar moeilijk mee. Want Frans is buiten gegooid.

Daarbij heeft men blijkbaar aan alle regels van de vzw-wetgeving zijn gat geveegd, want de uitsluiting zou zelfs niet in de notulen van de vergadering staan volgens de weblog van Frans. Als dat zo is dan is dit valsheid in geschrifte en riskeren alle beheerders van de vzw, uit meerderheid én oppositie, zich voor de correctionele rechtbank te mogen verantwoorden.

Het Kortrijks VLD-bestuur werd getipt over de nakende uitsluiting van Frans Lavaert en heeft heeft in zijn vergadering van 5 september besloten Frans in geval van uitsluiting opnieuw in de Kortrijkse gemeenteraad voor te dragen als één van de vertegenwoordigers van de VLD.

Schepen Bral heeft mij ooit eens een zeer pedante uitspraak ontlokt. Kort na de verkiezingen in 2000 zat hij een vergadering voor van de vzw De Kleiputten, later omgevormd tot "Natuur in Kortrijk". Op de bewuste vergadering werd gebrainstormd over de toekomstige functies van de vzw en het resultaat leek nogal warrig. Bral stelde toen dat wat in de statuten van de vzw stond hem helemaal niet interesseerde aangezien hij dat niet belangrijk vond. Ik zat mij al enige tijd zenuwachtig te maken over de fantastische onkunde waarmee men de vzw zou heroriënteren en ik repliceerde daarop "en ik ben jurist en ik vind dat wèl belangrijk". Kleine anekdote. Maar de man trekt zich duidelijk nog steeds niets aan van wetgeving. Faut le faire, als schepen in een stad met 76.000 inwoners.

En nog iets. In dezelfde vergadering waarin Frans werd buiten gebonjourd heeft de penningmeester naar verluidt zijn ontslag gegeven. Over de redenen die daartoe aanleiding gevens hebben moeten wij natuurlijk gissen.


^ TOP

24-09-05 - 23:02:57 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Marc Simoens:

Reeds vele malen heb ik de wantoestanden in Bruisende Stad aangklaagd bij de VLD. Zelfs als bestuurslid van de VLD en lid van de Raad van Bestuur van Bruisende Stad. Tot op heden was er geen reactie. Daarom mijn ontslag bij beide organisaties. Pas, u gebruikt het Logo van BS, dt kan u geld kosten, heb je toelating?
Groeten en veel succes
MARC SIMOENS

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.