Skip to main content.

Partijhymnes in Vlaanderen (1)

Originele partituur van "De Vlag"
Een oud en bij het grote publiek minder gekend aspect van politieke partijen is dat de meesten wel een hymne hebben, die bijvoorbeeld op partijcongressen gezongen wordt.

Vandaag de dag wordt dat zingen van een hymne ergens onbewust wel geklasseerd als een overblijfsel uit de romantiek, waar met kloppend hart en bevende knieën uit luide borst en een krop in de keel iedereen een strijdlied zong dat de partijgenoten tot bloedbroeders voor het leven maakte.

Voor zover ik weet is het een gewoonte die een beetje in onbruik raakt, alhoewel ik eerlijk moet bekennen dat de enige partijcongressen die ik ooit bijwoonde deze van de VLD zijn. En de enige muziek die mij daarvan is bijgebleven is "Blauw" van The Scene. En als ik het goed voorheb is in het prille begin van de VLD ooit eens een zekere Helmut Lotti komen optreden.

Laat ons dus maar even beginnen met de partijhymne van de liberalen.

"Hoog Banier, o vlag der liberalen", of nog "De Vlag". Ik heb het dus nooit weten zingen op een liberaal partijcongres. Maar het is wèl de officiële hymne van de liberale partij.

"De Vlag" werd in 1905 gecomponeerd door Lieven Duvosel op een tekst van L. Slock en bekroond met de eerste prijs in een wedstrijd uitgeschreven door de Gentse Liberale Kring, wijk Rabot. In het lied werd het toenmalige liberale programma verwoord, waardoor het een succesvol propagandamiddel was. In de loop der tijd evolueerden de teksten van de strofen. Zij werden aangepast aan de politieke actualiteit. In 1905 lag de klemtoon op het onderwijs en de leerplicht, het enkelvoudig stemrecht, de verplichte legerdienst en werd geijverd tegen de kloosters. Na de Eerste Wereldoorlog streed men tegen de "rode en gele slavenband", tegen klassenstrijd en voor de achturendag.
In de versie die in 1998 door het Liberaal Vlaams Verbond (in samenwerking met het Liberaal Archief) werd uitgebracht op CD, wordt een ode gebracht aan de vooruitgang en de vrijheid.

Het is deze versie die ik hier online zet (hoge-kwaliteits mp3, ongeveer 6 MB). De tekst versie 1998 luidt als volgt:

Schaar u achter onze idealen
En help de vooruitgang vrijwaren
Bekrompenheid is ver van ons
Ruimer horizonten roepen ons
Ons vrije woord is klaar te horen
Waar d'anderen in verdeeldheid zijn
Krachtig is onze strijd
Zowel voor enkeling als maatschappij

Hoog banier, o vlag der liberalen
Gegroet, gegroet, symbool van glansrijk idealen
Hoog banier, o vlag der liberalen
Gegroet, gegroet, ons vlag zal zegepralen

Inzet is ons niet vreemd
Werklust krijgt zijn kansen weer
Vooruitgang komt niet vanzelf
Het eist het beste van onszelf
Vervoeg daarom onze rangen
En werk mee aan ons verlangen
Een vrije maatschappij
Waar achting heerst voor allen ^ TOP

09-07-05 - 23:47:48 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Lib Aria:

Mooi..., heel mooi,...

Ik wens je te danken voor dit item.

(ik had er zelf niet op gekomen, denk ik, grin)

reactie van Peter:

Mooi, beter dan 'de internationale' en de zeker beter dan 'vlaamse leeuw'. Doch blijf ik het jammer vinden dat de Branbançonne niet vaker wordt gezongen. De Brabançonne blijft mij nog steeds koude rillingen geven. Voor Vorst voor Vrijheid en voor Recht !!

reactie van LibKab:

Tja Peter ik vind De Branbançonne mét in het Nederlands of Vlaams gezongen lied:tekst niet, ik vond wél de originele, bij deze: http://www.arquebusiers.be/...

reactie van Gudrun Biets:

Als goed opgevoede Liberale dochters, kennen mijn zus en ik dat lied wel uit het hoofd en uit het hart! Schitterend! Laat ons voortaan zo elk(e) congres/meeting openen!

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.