Skip to main content.

Enkele bijwerkingen van staatschuld

Regelmatig gaan stemmen op om de budgettaire strengheid te laten varen en de overheidsschuld niet of niet zo snel af te bouwen.
De geest van Guy Mathot is nooit ver weg; deze Waalse bon-vivant stelde dat de staatsschuld vanzelf was ontstaan en dus ook vanzelf zou verdwijnen.

De Belgische staatschuld zou daarenboven geen echte staatschuld zijn aangezien ze bijna uitsluitend bij de Belgen zelf is "geplaatst".

Geld dat daarenboven aan de afbouw van de staatschuld wordt uitgegeven kan niet aan een ander meer populair doel worden uitgegeven.

Waarom moet die schuld dan weg ?
Er worden vele redenen aangehaald waarom een zorgzame overheid de schuld niet te hoog mag laten oplopen. Er worden ook veel redenen aangehaald waarom een overheid een zekere mate van schulden moet hebben. We gaan daar niet op in; ik ben trouwens geen econoom. Het zou de lezers van dit weblog ook niet boeien.

De moderne welvaartstaat

Eén van de belangrijkste taken van de overheid is aan herverdeling te doen van de bestaande rijkdom. Dat is het geval in iedere ideologie of die nu liberaal, socialistisch, conservatief of marxistisch-leninistisch is. Het enige wat verschilt in deze ideologieën is de mate waarin dit gebeurt en de keuzes die worden gemaakt.

Eigenlijk is zelfs iedere activiteit van de overheid te catalogeren als één of andere vorm van repartitie, weze het ten voordele van de gemeenschap, een bepaalde groep, een, bepaalde leeftijdsgroep, een bepaalde economische activiteit, of zelfs een verschuiving tussen de huidige en toekomstige generaties.

De essentie van iedere keuze die de overheid maakt is precies dit herverdelend effect, bijvoorbeeld van de groep mensen met een (hoog) inkomen naar de groep mensen zonder inkomen, of van de groep mensen die nooit de bus neemt (maar wel belasting betaalt) naar de groep burgers die regelmatig de bus neemt (en misschien minder belasting betaalt).

Ook de staatsschuld is repartitie

Doordat de overheid om haar gigantische staatschuld jaarlijks tientallen miljarden euros moet betalen, is er ieder jaar een verschuiving van tientallen miljarden euros van alle Belgen naar die Belgen die in het verleden welgesteld genoeg waren om te beleggen in staatschuld.

Dat zijn ieder jaar tientallen miljoenen euros die niet kunnen worden gebruikt voor het Zilverfonds, of voor justitie en veiligheid (een kerntaak van de overheid lang voordat het begrip sociale welvaartstaat ontstond), of voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur, of voor het wegwerken van de wachtrijen voor gehandicapten-opvang, of voor het echt verlagen van de belasting, of voor, of voor ...

En daarom moet die staatsschuld dus weg. En is dat in het voordeel van iedereen. ^ TOP

21-11-04 - 19:52:07 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Prutske:

STAATSSCHULDEN bestaan niet, enkel de schulden die een "Staatmannen" met op financiële tegenwaarde (zeg maar hypothecaire waarde) maakt, bestaan.

Dus in principe is ONZE Euro géén Euro waard, als we ons geld zouden devalueren tot op het niveau, dat zij die er mochten mee spelen, hét verspeeld hebben.

En laat hier de edelachtbare economisten, met één of meerdere ho(o)g(e) diploma('s) hun hoofd(en) maar eens over breken.

Er zal er toch één zijn die de waarheid durft te spreken hoop ik.

reactie van LVB:

"Een van de belangrijkste taken van de overheid is aan herverdeling te doen van de bestaande rijkdom": al goed dat je dit een "taak" noemt, en geen "doelstelling". Ik zou nooit stemmen voor een partij die stelt dat het herverdelen van rijkdom een doel is. Het kan hoogstens een middel zijn om een ongelijkheid van kansen weg te werken.

"Ook staatsschuld is repartitie ... naar Belgen die in het verleden welgesteld genoeg waren ...": inderdaad, en die Belgen hebben dus meer belastingen betaald dan de Belgen die minder welgesteld waren. De staatsobligaties geven hen de kans om een klein stukje van die repartitie uit het verleden terug te winnen. Hun staatsobligaties werden aangekocht met geld dat reeds belast werd.

Ik ga akkoord met alles wat je in je artikel schreef, alleen lijkt de argumentatie speciaal ontwikkeld te zijn om socialisten te overtuigen. Dat lijkt mij ook het grote probleem te zijn van de VLD. De partij heeft de juiste ideeën en de juiste oplossingen, maar verpakt ze in een socialistische kleedje, in de hoop om aan de linkerzijde stemmen te winnen, daarbij achteloos de eigen rechtse achterban afstotend.

Echte liberalen kopen trouwens nooit staatsobligaties, en dit uit principe. Ethisch verantwoord beleggen, nietwaar ;-)

reactie van francis:

Ik weet eigenlijk niet of het alleen voor socialisten is. Ik denk ook voor Amerikanen, zowel republikeinen als democraten (maar een beetje meer voor diegene die aan de touwtjes trekken)
Enkele weken terug schreef Geert Noels, hoofdeconoom bij Petercam, enkele interessante dingen in Trends.

Recent werd de onhoudbaarheid van het Amerikaanse overheidstekort uitgerekend. Eind dit jaar zal de <i>internationale</i> schuldpositie (remember, in België is de schuld bijna uitsluitend bij de eigen inwoners geplaatst, in de VS is de helft in buitenlandse handen) gegroeid zijn tot 300 % van de export, een courante ratio gebruikt voor ontwikkelingslanden om hun stabiliteit in te schatten. In Argentinië en in Brazilië waren die ratios dicht tegen de 400 % toen de situatie daar volledig ontspoorde.

En de Chinezen zijn duidelijk niet zo liberaal want die beleggen wel in de staatsschuld van hun grootste klant.

De monetaire markten daarentegen vluchten in euros en in goud.

Hoe lang nog vooraleer die zeepbel springt ?

reactie van LVB:

Francis, voor het geval je het nog niet zou gezien hebben:
http://www.irule.be/bvh/dmv...

reactie van buy levitra:

http://alaskabigdog.com Depend upon it, Sir, when a man knows he is to be hanged in a fortnight, it concentrates his mind wonderfully.

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.