Skip to main content.

Open brief aan de politie en het Stadsbestuur van de Stad Kortrijk

Ik ben al jaren pendelaar met de trein. Ik werk op dit ogenblik in hartje Brussel, hetgeen mij noodzaakt om dagelijks met de trein te pendelen. Ik heb geen moeite met bij te betalen voor eerste klas, aangezien voor dienstverlening moet betaald worden. Zo is dat.
Parkeerabonnement + boete Ik verdraag al jaren dat de NMBS mij voor de parking aan het station te Kortrijk parkeergeld aanrekent terwijl ze een vrije plaats niet waarborgt. Indien een privaat persoon zulks zou doen zou dat gecatalogeerd worden als oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte.

Ik probeer al heel lang als er geen parkeerplaats meer vrij is mijn kleine Nissan Micra zo te parkeren dat ik niemand hinder. Ik parkeer dus al heel lang en heel regelmatig buiten de door witte lijnen aangegeven parkeerplaatsen. Met mioj zijn er dagelijks verschillende mensen in die situatie, als ze al niet in de omliggende straten hun toevlucht zoeken waar ze de bewoners hinderen met hun geparkeerde autos.

Parkeergelegenheid voor pendelaars is al jaren een oud zeer aangezien al die tijd de Stad Kortrijk en de NMBS vruchteloos aan het “onderzoeken” zijn hoe ze de parkeergelegenheid kunnen uitbreiden. Tevergeefs. De pendelaar ondergaat.

Nu heeft blijkbaar op grond van één of andere recente overeenkomst de Politie het recht gekregen om mensen die niet binnen de lijntjes staan plots te gaan verbaliseren (Tot voor kort gebeurde dit door beambten van de spoorweg). Op de site www.verkeerswet.be staat daarenboven dat de gemeenten voortaan parkeerboetes mogen innen zonder tussenkomst van de rechter. Leuk is dat: eerst betalen aan de NMBS, en dan nog eens aan de Stad. Goed bezig.

Gisteren heb ik mijn parkeerabonnement vernieuwd en daarvoor 17,30 EUR betaald aan de NMBS. Vandaag krijg ik een boete omdat de NMBS/Stad Kortrijk er al twintig jaar niet in slaagt voldoende parkeerplaatsen te voorzien en ik enkel buiten de witte lijnen een plaatsje vond. Daarenboven staan op de bewuste parking ook steevast auto’s van bewoners van de Minister Tacklaan.

U mag met mijn voeten rammelen, u mag met mijn knieën rammelen, maar hoger gaat u niet. Ik pik dit pestspelletje van de Stad niet.

Ik roep de Kortrijkse pendelaars op om samen met mij te protesteren.

Aangezien de oplossing voor het parkeerprobleem nog niet voor de eerstvolgende jaren is en ik dagelijks in betalende overtreding sta nodig ik de hulpagentes van de Stad vriendelijk uit om mij dagelijks te komen verbaliseren. Rendement verzekerd!

En vergeet vooral die zones dertig niet, in mijn straat in Bellegem is er zo een doodrijderszone waar zelfs de voetpaden zijn afgeschaft.Met beleefde groeten,

Francis DEVRIENDT
Jurist
Walleweg 10
8510 BELLEGEM
^ TOP

11-05-04 - 01:04:08 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Moi:

Voila, eindelijk eens DE WAARHEID gezegd ....

Ik heb één bedenking die Stefaantje eens even onder ogen moet nemen...

KORT-rijk..... LANG-arm...

Zo pest men dus zijn Stadsgenoten, en tegelijk maar zwansen over een beleid voor de kleine man...

Jaja... nadat hij leeggemolken is ja...

De spiegel toont zijn ware gelaat... als de ezel er met zijn kont heen staat.

Je hebt overschot van gelijk Francis, de burger moet zich roeren in zulke gevallen, en zeker als die te ijverige politie er beter aan deed de handtasdieven te vatten die oude vrouwtjes en andere deftige burgers lastig vallen.

Heeft Stefaan een GAT in zijn begroting ?????? (vast wél)

reactie van taffein marijke:

mr devriendt ---- kunt u mij helpen ---zie dat u jurist bent ---ik werd 5 jaar lang afgeperst geslagen voor mijn loon --kon uiteindelijk de dader uit mijn woning verwijderen maar de schulden die zij met valsheid in geschrifte en bedreigingen maakte waren zo groot dat ik gewoon gevlucht ben ---mijn eigendom is nog steeds in belgie mijn adres ook ---ik ben zo bang om terug te keren aangezien ik nog steeds bedreig wordt ---politie weigerde al die jaren de persoon die niet bij mij ingeschreven stond uit mijn woning thehalen ---toen zij vertrok nam ze alles mee--- mijn kinderen ik ben weduwe zijn nu samen met haar mijn woning aan het proberen te verkopen ---de gemmeente evergem schreef mij gewoon uit ---ik heb geen paspoort en zij weigereb er een af te leveren --- nu dreigt het pensioenfonds ook nog eens mijn pensioen niet meer op mijn bank te betalen door die afschrijving ---ik verblijf momenteel op een geheim adres uit veiligheidsredenen -- mijn woning is totall onbewoonbaar en ik kan de rekeningen die de dame in kwestie maakte niet eens betalen---ze heeft een zoontje van mijn overleden man en na zijn dood dacht ik dat ik voor haar en haar kind een steun zou zijn---help ik zie geen oplossing meer

(TM)
(Verwijderd)

reactie van taffein marijke:

open brief ter verduidelijking aan de minister van justitie---- .


Het Virtuele Perscentrum
Gepubliceerde artikels

--------------------------------------------------------------------------------
Auteur: marijke taffein
je suis belge ---oui--mais je n ai pas des droits ---j etais la victime pendants des annees ---mais la police m a refuse l aide a plusieurs occasions --- a la fin j ai du me cacher et ceci deja pendant un annee**--- etre belge n est pas tellement amusant parfois ----- je fais appelle a tous les lecteurs qui puissent aider et surtout au ministre de justice aui j adresse cette lettre ---svp monsieur le ministre faites une enquete sur les faits recites dans cette lettre----merci
woensdag 7 april 2004
Geachte Heer Minister-----
Aangezien ik nergens anders respons schijn te vinden bij de politionele en gerechtelijke instanties---richt ik deze brief aan U in de hoop eindelijk gehoor te vinden----
Ik wens mij bij deze ook burgerlijke partij te stellen en wel om de volgende redenen en tegen de volgende persoon
(verwijderd)

om de volgende feiten ---- diefstal---diefstal met geweld --- afpersing---gijzeling ---mishandeling

door middel van al deze middelen ben ik jaren een speelbal geweest van dexe dame --- die een kind had van mijn overleden echtgenoot---- aangezien ik na zijn dood geen echt doel had in mijn leven dacht ik dat ik een verschil kon uitmaken voor haar en zijn zoontje----uiteindelijk werd ik gedurende jaren verplicht te gaan werken slag om slinger om het hoofd te kunnen bieden aan de schulden die zij maakte door veelvuldig cafe bezoek bingospel en leningen die ze ook op mijn naam met valsheid in geschrifte afsloot----en waarvan ik de bewijzen heb
als klap op de vuurpijl wil ze nu ook nog eens mijn huis in de wacht slepen waar ze in haar naam een hypotheek op nam---ik werd door de politie na een zoveelste poging om mijn eigen financiele zaken in handen te krijgen uit mijn eigendom gezet----ze had ook mijn bankkaart in haar bezit ik probeerde me zo goed en zo kwaad mogelijk te verdedigen maar aangezien beiden zij en haar zoontje van 13 ongeveer 100kg wegen en ikzelf amper 5okg belandde ik uiteindelijk in een vluchthuis en mocht zij met medewerking van de politie in mijn woning bijven zonder daar ingeschreven te staan
jarenlang heb ik voor haar en haar zoontje gezorgd zonder haar ooit ten laste te rekenen voor de autoriteiten---wat eigenlijk had gemoeten maar ze had stempelgeld als gezinshoofd en wilde dat niet kwijtspelen--- ik betaalde dan ook steeds belastingen op mijn loon en pensioen als alleenstaande ---tot door haar buitensporig uitgeven ook die niet meer konden vereffend worden---
ik vroeg aan de politiedie me trouwens uitlachtte-- om op zijn minst na te gaan op haar bankrekening en via betalingen of ik de waarheid sprak maar zelfs dat lieten ze na---
uiteindelijk ben ik door de levensbedreigende houding die deze vrouw tegen mij stelde en nog steeds wat ik kan bewijzen door stukken in mijn bezit--in een depressie ondergedoken--
als gevolg daarvan heeft de gemeente evergem me nu ook nog eens uit mijn eigendom uitgeschreven en weigeren ze ook maar 1 enkel officieel papier af te leveren--zoals bewijs van goed gedrag en zeden en paspoort aangezien ik vooraleer beslissingen omtrent mijn verder leven familie in het buitenland wil bezoeken---door deze uitschrijving ben ik ook het vruchtgebruik op mijn woning kwijtgespeeld en de dame in kwestie is nu mijn kinderen aan het gebruiken om ook op de laatste frank daarvan haar klauwen te slaan----
Aub mijnheer de minister kunt U de autoriteiten vragen eindelijk een grondig onderzoek in deze zaak te doen---ik weet dat ik hoogstwaarschijnlijk nooit een frank zal terugzien van wat ik kwijtspeelde maar wat er rest wil ik niet ook nog kwijt geraken ---
vriendelijke dank

(verwijderd) p/a taffein@hotmail.com

molenstraat 26

ertvelde belgium

reactie van Luc:

Hier past een weergave van een opstelletje dat mijn dochtertje maakte bij.

Op school vroeg de leerkracht Nederlands aan alle kinderen om een kort opstelletje te maken, maximum 5 a 7 regels lang. Het opstel was feitelijk bedoeld om zich kort en krachtig te leren verwoorden, om kernzinnen te gebruiken en niet teveel af te wijken van het item.

Mijn dochter schreef onder de volgende titel:

"Als ik ooit eens veel miljoenen zou winnen, wat zou ik er mee doen."

Ze zou naar afrika trekken, naar ontwikkelingslanden, waar arme en verwaarloosde mensen leven, ze zou die mensen de nooodzakelijke medicatie en in-entingen geven.
Ze zou waterputten boren en waterfilters zetten, ze zou ook afvoerkanalen voorzien voor afvalwater, omdat vuil water van rein water gescheiden moet blijven, zegt ze.

Ze zou sanitaire blokken plaatsen op verscheidene plekken in het dorp, daar zouden de mensen zich kunnen wassen, zich verzorgen, ook hun kleding zou er gewassen kunnen worden.

Ze zou naast die sanitaire blokken ook sociale en maatschappelijke huizen bouwen waar de mensen zich heen kunnen begeven om raad te vragen.

En ze zou scholen bouwen om de basisopleiding te geven, lezen, schrijven, handig zijn, en ze zou het intelectueel peil van alle mensen testen zodat zij die iets in zich hadden verder kon gaan studeren.

Ze zou dokters en verpleegsters opdracht geven op geregelde tijdstippen naar die plaatsen te gaan, en ze zou knappe en wijze mensen daarheen sturen die zouden instaan om die mensen wegwijs te maken in dat wat voor hen een betere samenleving zou moeten zijn....

Ze besloot haar opstel met de volgende woorden: Maar ook stel ik me de vraag of hier in ons land wel alles goed verloopt, of iedereen er de juiste hulp krijgt?

En die laatste zin vond ik oh zo wondermooi gevonden, en na het lezen van dat wat die mevrouw hierboven schrijft, moest ik aan dat opstel en aan die zin denken...

Er is nog veel te doen hier, laat ons alleszins trachten van deze wereld waarin WIJ leven, een mooie verdraagzame wereld te maken, mét respect voor ALLE mensen.

Sterkte iedereen !!!

reactie van taffein marijke:

de dader blijft bezig ---en erisblijkbaar niets dat haar kan stoppen-ik stuur alle bewijzendoor naar de politieinevergemmaarkrijg alleeneen antwoord terug op te houden---waarom vragen ze mij dat---alles watik vraag is een internationaal paspoort en een identiteitskaart --laat ze de rekeningen halen bij wie ze heeft gemaakt en niet bij mij---ik heb genoeg van belgie ---de simpelste oplossing van de gemeente omdat ik ondergedoken zit ---my gewoon uit mijn eigen woning ambtshalve uitschrijven een vreemdeling heeftnogmeer rechtendan ik--- nu dreigt ook de pensioendienst menogeenste straffen ze willen mijn geld niet meer op mijn rekening uitbetalen maar willen de postbode op mijn adres laten betalen ---leuk---iedere maan dood van de schrik een dag of drie zitten wachten---ben echt benieuwd wat de volgende pesterij zal zijn---vrouwe justitia isal heel mijn leven blind

reactie van Jacobs Stefaan:

Ik heb je pestboete eens goed gelezen; doch : DIT IS BELGIË" zou hier goed (mis)staan als enig antwoord. Zelf ben ik geen jurust; maar wel politiek en vakbondsgeangageerd. Vanuit persoonlijke ervaring weet ik dat zulke onnozelheden schering en inslag zijn. Maar uit principe alleen al weiger ik resoluut te betalen. Nog liever onderga ik een gevangenisstraf dan te moeten meelopen met dit belachelijk en kleinzierig gedoe. IS HET NIET ZO (U ALS JURIST MOET DIT ZééR ZEKER WETEN) DAT DE POLITIE NIET MAG OPTREDEN OP PRIVETERREIN TENZIJ MET TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR(s) en of indien er zich een situatie zou voordoen welke een gevaar is voor de maatschappij of anderen? Naar mijn bescheiden mening zijn de N.M.B.S. en hun goederen (lees terreinen) nog steeds géén openbare weg en dushalve als er zich géén gevaarlijke situatie voordoet en de N.M.B.S. zelf géén gevaar loopt kan en mag de politie géén kontrole uitoefenen op hun terrein. Dit ruikt een beetje naar inbraak, huisvredebreuk of hoe je dit ook kan noemen. Graag antwoord terug.

reactie van francis:

Stefaan,

Er staat aan de parking aangeduid dat het verkeersreglement van toepassing is. En ik denk dat de NMBS gevraagd heeft aan de Stad om inderdaad te controleren op het naleven van de wegcode.
Allemaal heel lovenswaardig, maar een overijverige hulpagente die haar gezond verstand heeft thuisgelaten doet het plaatje er wel heel anders uitzien.

Dit weekend maak ik het verhaal volledig met nog enkele documenten, zoals mijn "verklaring" aan de Kortrijkse politie (de boete is alstublieft 50 EUR) en een brief die ik vandaag van de Burgemeester heb ontvangen.

Maar eerst de finale aanloop naar 13 juni ;-)

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.