Skip to main content.

VLD laat zijn leden elektronisch stemmen over de ontwerp-kandidatenlijsten

Van bij de start van de VLD heeft deze partij gekozen voor ledendemocratie. Dat uit zich onder andere in het feit dat deze partij hun leden laat kiezen over de ontwerp-kandidatenlijsten voor verkiezingen, zoals die zijn voorbereid door een “OKL-werkgroep”. Ledendemocratie
In een eerste ronde stemmen de leden over de lijst “as such” en keuren ze goed of af. Als een bepaalde lijst geen meerderheid haalt dan komt er een tweede ronde, waar de leden elk voor zich de effectieven, eventuele opvolgers en eventuele niet-gerangschikte kandidaten opnieuw rangschikken volgens hun keuze.

Eerste op de lijst wordt dan die kandidaat die het meest aantal stemmen heeft gehaald voor de eerste plaats. Tweede op de lijst wordt dan die kandidaat die het meest aantal stemmen heeft gehaald op de tweede plaats gecombineerd met zijn/haar aantal keren dat hij op de eerste plaats is gerangschikt. Derde wordt die kandidaat die het meest aantal stemmen heeft gehaald voor de derde plaats gecombineerd met zijn aantal stemmen voor de eerste en de tweede plaats. Enzovoort.

Via internet

Tot vorig jaar gebeurde deze stemming op de “klassieke” wijze, dit wil zeggen met een stemlokaal in iedere afdeling, stembrieven, een grote inzet van mensen en middelen.

In september 2003 besliste het partijbureau van de VLD de volgende “OKL-verkiezing” enkel nog elektronisch te laten verlopen via de website. Websitebouwer Improve uit Gentbrugge besliste hiervoor samen te werken met End2end Solutions uit Gent. Derde betrokken partij was vanzelfsprekend de firma die het ledenbeheer van VLD verzorgt.

De technische vereisten waren niet mis. Vooreerst moest het geheim van de stemming ten allen tijde bewaard worden. Ook het principe “Eén man/vrouw, één stem” moest gegarandeerd zijn.

Het systeem moest gebruiksvriendelijk zijn voor mensen die nog nooit met computer gewerkt hebben. Vanzelfsprekend moest de stabiliteit op ieder moment verzekerd zijn ern werd er zelfs een tweede server voorzien die in geval van crash het werk van de eerste kon overnemen.

De uitslag

VLD deelt niets mee over het aantal stemmers, enkel de uitslag van de stemming staat op de site http://www.vld.be. Er wordt ook niets meegedeeld over de veiligheidscheck op het inloggen van de leden, behalve dan dat deze gebeurde via naam, lidnummer en een check op het identiteitskaartnummer. Vanaf volgend jaar zal een unieke geheime code via de lidkaart aan ieder lid bezorgd, de inlogprocedure in belangrijke mate vereenvoudigen.

Er kan wel gesteld worden dat het systeem zijn duurzaamheid en stabiliteit heeft aangetoond. De uitslag van de stemming was donderdagmorgen 1 april reeds beschikbaar enkele minuten na het afsluiten van de stemming op 10.00 u.

De hele stemming verliep daarenboven onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Marc Brackeva uit Antwerpen die van de stemverrichtingen en zijn vaststellingen een Proces-Verbaal opmaakt.

En nu ?

Ongetwijfeld is dit de richting waarin iedere politieke partij uitmoet.

Maar een algehele evaluatie van het initiatief zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Wat is de impact op de participatie van de kiezer, wat is de impact op de oudere leden die niet gewoon zijn met computer te werken, maar ook: wat is de impact op het resultaat....

Wordt ongetwijfeld vervolgd ..
^ TOP

07-04-04 - 01:35:11 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Luc:

Mooi dat via het internet-stemmen.

Heerlijk om via het internet je belastingsformulier in te vullen.

Wanneer zijn ze klaar met hun reactie-site via internet, want ook DAT moet dan kunnen hé !

Wanneer kan "DE BURGER" nu eindelijk eens contact nemen met ZIJN mandatarissen via het net?

Welke partij wil op DIE wijze de partij van DE BURGER worden?

Welke partij zal de eerste zijn om DAT aan te durven?

reactie van Bart Jacobs:

Dat van die gerechtsdeurwaarder is wel redelijk lachwekkend. Wie proberen ze daarmee voor de gek te houden? Alsof die arme man de miljarden elektronen in die stemservers allemaal in het oog kan houden... Zoals Lenin naar verluidt zei: "Wat telt is niet wie stemt; wat telt is wie de stemmen telt." En in dit geval is dat degene die de software voor die machines schrijft.

Geef mij maar het goeie ouwe rode potlood en de manuele telling met getuigen van de verschillende belanghebbenden.

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.