Skip to main content.

"Deze vorm van fiscale amnestie is een daad van budgettaire lafheid"


.. blokletterde De Morgen op 29 september boven een interview met econoom Jef Vuchelen.

Er zijn veel pro's en er zijn veel contra's. Maar laat ons de zaak eens vanuit het gezichtspunt van de realpolitiker bekijken en de morele bezwaren achterwege laten. Kwestie van binnen de perken van een weblog te blijven.

Het voordeel van fiscale manestie voor een economie is duidelijk. Een grote massa geld komt terug binnen in de legale economie en moet geïnvesteerd worden. Economie groeit. Punt uit.

Maar je geeft er natuurlijk een signaal mee dat zwart of grijs geld vroeg of laat weer wit kan worden, afhangend van een politieke meerderheid, en dit is op zich niet van aard om het fenomeen van zwart of grijs geld te bestrijden.

Een aantal randvoorwaarden moeten vervuld zijn. Onder meer:

1. De belastingontduiker moet er van overtuigd zijn dat "dit" zijn enige kans is om weer goed te slapen. Hij moet er van overtuigd zijn dat het een éénmalige operatie is.

2. De belastingontduiker moet er van overtuigd zijn dat zijn keuze deze is tussen meedoen of nadien gepakt worden of daar minstens een veel groter risico te lopen (Daar rekent de regering op met de nieuwe maatregelen inzake spaarfiscaliteit tussen de diverse EU-lidstaten)

3. De belastingontduiker moet ervan overtuigd zijn dat de reden waarom hij belastingen heeft ontdoken, de naar zijn aanvoelen te hoge tarieven, in de toekomst zal wegvallen en dat de vrucht van zijn noeste arbeid - om van deze hypothese uit te gaan - die in het verleden al zwaar is belast, in de toekomst rustig op een inlandse en aangegeven belegging door de Belgische fiscus onaangeroerd zal gelaten worden.

4. De maatregel moet door de bevolking gedragen worden, ook diegene die altijd alles hebben aangegeven, of in Belgische termen, nooit iets hebben gehad dat ze konden vergeten aan te geven.


De huidige maatregel is een Belgisch compromis en beantwoordt niet aan deze voorwaarden.

1. Meestappen in de fiscale amnestie geeft enkel de garantie dat de fiscus u in de toekomst bijzonder aandachtig zal bekijken. De uitslag van de operatie zal van dien aard zijn dat er over enkel jaren stemmen zullen opstaan om een tweede amnestie door te voeren.

2. Wie niet meedoet heeft zeker geen groter kans om in de toekomst gepakt te worden. De Europese richtlijn geldt enkel voor intresten op spaargelden en bijvoorbeeld niet voor buitenlandse obligaties of aandelen die in een kluis in Luxemburg liggen. Allen daarheen dus.

3. Er is geen nieuwe belastingverlaging meer op komst dan diegene die in de vorige legislatuur is afgesproken en de volgende jaren geleidelijk zal doorgevoerd worden. Er is trouwens geen geld meer. Too little.

4. De maatregel is overhaast genomen met het oog op een éénmalige budgettaire operatie. Er is geen debat over gevoerd en de meerderheid van de hierboven genoemde eerlijke Belgen *hoest* keurt de tarieven van 6 en 9 procent af als een weggevertje aan fraudeurs.


Eigenlijk is een fiscale amnestie dus iets dat moet worden doorgevoerd in tijden van hoogconjunctuur. Pas dan is er geld om de randvoorwaarden te vervullen en een echt hefboomeffect te krijgen. Maar dan is het natuurlijk moeilijker politiek verkoopbaar.

Ik ben geen econoom, maar ik voel tot in mijn ellebogen dat het weer op zijn Belgisch zal zijn ...
^ TOP

02-10-03 - 00:18:03 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

Reageer
Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.