Skip to main content.

Vaticaanstad, A.D. 2003

Het is geen geheim dat ik geen voorstander ben van het feit dat aan de wettelijke erkenning van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht de naam "huwelijk" is gegeven (zie mijn weblog van 7 juni), omdat een "huwelijk" tussen personen van hetzelfde geslacht noch aan de antropologische betekenis noch aan de sociologische functie van een huwelijk beantwoordt.
Ik heb deze wet en de verschillende voorstellen die eraan ten grondslag liggen dan ook verschillende keren een zwaar geval van legistieke luiheid genoemd.
Het is namelijk veel simpeler om personen van hetzelfde geslacht tot het huwelijk toe te laten dan stuk voor stuk alle discriminaties van homofiele relaties uit de wetgeving te halen.
Maar het Vaticaan bakt het wel erg bruin.
Sommige mensen vragen zich af waarom de kerken leeglopen. Anderen vragen zich af wat ze daar nog zouden kunnen vinden in het jaar 2003....
De "Kerkleiding" onder leiding van de stilaan gefossileerde kardinaal Ratzinger haalt daarbij haar ganse arsenaal aan argumenten opnieuw te voorschijn om homofiele relaties te diaboliseren.

Onder de titel "De natuur van het huwelijk en zijn onvervreemdbare eigenschappen" beroept de Kerkleiding zich op het boek Genesis en de Openbaring om te stellen dat het huwelijk ingesteld is door de Schepper (het huwelijk in de katholieke Kerk is een "sacrament") tussen man en vrouw: "Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u".

Dit is allemaal nog niets, maar verder herhaalt het document dat een homosexuele relatie een "ernstige afwijking en een anomalie" is ("intrinsically and objectively disordered")

"Therefore, discreet and prudent actions can be effective; these might involve: unmasking the way in which such tolerance might be exploited or used in the service of ideology; stating clearly the immoral nature of these unions; reminding the government of the need to contain the phenomenon within certain limits so as to safeguard public morality and, above all, to avoid exposing young people to erroneous ideas about sexuality and marriage that would deprive them of their necessary defences and contribute to the spread of the phenomenon. Those who would move from tolerance to the legitimization of specific rights for cohabiting homosexual persons need to be reminded that the approval or legalization of evil is something far different from the toleration of evil (!!!!)."

Beste mensen, we schrijven 2003 en het "instituut" dat zich "Kerk" noemt katapulteert alle homo's terug naar de Middeleeuwen.

Het document gaat daarenboven verder met enige concrete aanwijzingen hoe katholieke politici moeten ageren tegen wettelijke initiatieven. Gelukkig dat men vandaag de dag om zulke politici te vinden minstens tot in ItaliŽ moet gaan.

In het besluit heeft het Vaticaan het nogmaals over "afwijkend gedrag" "dat geen model mag worden in de hedendaagse samenleving".

Ik kan mij nog steeds niet van de indruk ontdoen dat het fulmineren van het Vaticaan tegen homosexualiteit in de eerste plaats voor intern gebruik is bedoeld.

Het Vaticaan heeft al altijd proberen te vergeten dat zij "een Kerk van mensen" is. En homo's zijn blijkbaar niet "door God geschapen".
Zij ontsnapt daarenboven niet aan de sociologische werkelijkheid dat iedere organisatie van mensen zijn bestaan wil rechtvaardigen en zichzelf onmisbaar wil maken, desnoods door "anderen" te diaboliseren en zich te beroepen op een "universele" "goddelijke" "waarheid". Daarin beantwoordt zij ten gronde aan precies dezelfde wetmatigheden als extremistische islamitische groeperingen.

De boodschap van de Man van Nazareth verdwijnt daarin natuurlijk naar de verre achtergrond ...
^ TOP

31-07-03 - 22:32:18 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Wim:

Nummer een, homosexuele relaties worden zowel in het Oude als in the Nieuwe Testament ten strengste veroordeeld. Dus de positie van het Vaticaan is volledig te rechtvaardigen.

En wat de teruggang van de kerk betreft heb je het volkomen ondersteboven. Een kerk die aan haar aanhangers geen serieuze eisen stelt gaat onherroepelijk tegen de vlakte. Dat is van toepassing op alle "mainstream" kerkgenootschappen die ofwel tussen de wal en het schip proberen te varen wat sexuele richtlijnen betreft, ofwel de zogenaamde moderne opvattingen over homosexualiteit volledig hebben aangenomen. Van de Nederlands Hervormde kerk tot de Presbyterian Church USA, de Methodists, de United Church of Christ (die officieel pro-homo is). Al deze organisaties verliezen ieder jaar lidmaten en inkomsten; and dat kan niet eeuwig zo voortgaan.

Tegelijk ziet men een grote groei in kerken die de oude waarden aanhangen: de Baptisten, en allerlei andere zgn. evangelische kerkgenootschappen. En dat is volstrekt logisch, al is het alleen maar om utilitarische redenen. Wat is het nut van een kerk die geen morele verwachtingen heeft? Besteed je Zondag aan het viswater en houd je portemonnee dicht.

Word ook eens gewaar van de "assumpties" die je tot je standpunt hebbeb geleid. Eerst: je slikt de propaganda dat homos er niets aan kunnen doen; dat ze "zo geboren zijn". Een zeer twijfelachtig standpunt; kijk alleen maar eens naar het feit dat bijna alle homos tijdens hun leven in staat zijn geweest normaal sexueel te functioneren. Waar het op neer komt is dat je eenvoudig een groep mensen hebt die meer avontuurlijk gezind zijn wat relaties (en vaak ook andere zaken) betreft.

De moeilijkheid vandaag is natuurlijk dat iedereen die bijbelse argumenten tegen homosexualiteit hanteert terstond als religieus fanaat wordt afgeschilderd. Vandaar dat het veel beter is zulke discussies te wijden aan de gevolgen van homosexuele handelingen voor de volksgezondheid. De lijfelijke resultaten van, zoals mijn hospita vroeger zei, "een strontpik halen".

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.