Skip to main content.

Wat als de ark van NoŽ in BelgiŽ moest gebouwd worden.....

De Heer kwam naar NoŽ in BelgiŽ in het jaar 2003.

De aarde was verdorven en overbevolkt. De Heer gaf aan NoŽ de opdracht de Ark te herbouwen en twee exemplaren van elk levend wezen samen met enkele goede mensen te redden.

" Hier is het plan", zei God. "Haast je, want over zes maanden zal het 40 dagen en 40 nachten beginnen te regenen.

Zes maanden later begon het te regenen.De Heer keek neer en zag NoŽ wenen in zijn overstroomde tuin, maar hij zag geen Ark.

"NoŽ", donderde Hij, "Waar is mijn Ark?" "Vergeef me, Heer", smeekte NoŽ. "De dingen zijn veranderd. Ik had een speciale bouwvergunning nodig. En ik heb moeten discussiŽren met de inspecteurs in verband met een
brandverzekering. Mijn buren beweren dat ik de bouwlijn overschreden heb met mijn Ark en dat ik de maximumbouwhoogte niet gerespecteerd heb. We zijn
naar Stedebouw moeten gaan voor een beslissing. Dan kwamen het ministerie van Verkeer en de dienst van Bruggen en Wegen. Zij wilden een waarborg gestort hebben voor de toekomstige kosten van de aanpassing van de infrastructuur
als de Ark moest verplaatst worden naar de zee.

Ik beweerde dat de zee tot hier zou komen, maar daar geloofden ze geen snars van.

Hout vast krijgen was een ander probleem. Er is een verbod op het kappen van inlands hout om de gevlekte bosuil te beschermen. Ik probeerde de naturisten te overtuigen dat ik het hout juist nodig had om die uil te redden. Geen
gehoor!

Ik verzamelde de dieren. Maar dan werd ik aangeklaagd door Gaia. Die beweerden dat ik wilde dieren gevangen hield tegen hun zin. Ook argumenteerden ze dat de accomodatie te beperkt was en dat het wreed en onmenselijk was zoveel dieren te houden in zo'n kleine ruimtes. Het Ministerie van Leefmilieu besliste dat ik geen Ark mocht bouwen zonder dat
ik een Milieueffectenrapport opmaakte over uw voorspelde watervloed.
Ondertussen ben ik nog steeds bezig een klacht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van uw dwarse pastoor Leman op te lossen. Volgens hem moet ik een bepaald aantal allochtonen inhuren om de Ark te
>bouwen. Anderzijds willen de vakbonden dat ik enkel vakbondsleden met Arkervaring te werk stel. Om de zaken nog erger te maken heeft Douane en Accijnzen al mijn bezittingen en beleggingen aangeslagen. Zij beweren dat
ik het land illegaal wil verlaten met meeneming van bedreigde diersoorten. Dan zeg ik nog niets over de problemen met het ellebogenwerk van al die
politici die allemaal iemand hadden die absoluut mee moet.

Dus Heer, vergeef mij, het zal me minstens tien jaar kosten om de Ark te bouwen."

Plotseling stopte de regen, de hemel klaarde op en de zon begon te schijnen. Een prachtige regenboog strekte zich uit over de horizon. NoŽ keek verwonderd op. " Wil dit zeggen dat U de wereld niet zal vernietigen", vroeg hij.

"Neen", zij de Heer, "uw regering heeft dat al gedaan".
^ TOP

26-07-03 - 10:33:18 - - item printen - item mailen

Share/Save/Bookmark -

Comments

reactie van Luc:

Elio komt na een pijnlijke aanrijding "langs achter" plots om het leven.
De wetsdokters, van hygiŽnische handschoenen voorzien, stellen vast dat er werkelijk sprake is van zoiets als een "wervelverschuivingen" op een fatale plaats, dat leidde tot de dood. Een banale dood, of anale dood, de juiste beschrijving ervoor zijn ze aan "het verslag" verschuldig gebleven.

Enfin, per post-verzend-vergissing, kwam die brave man in de Hemel aan.
Sinte Pieter keek nogal raar op, maar dacht dat zijn ouderdom hem parten speelde en hij dus per abuis met het vermoeden zat dat er een grote vegissing in het spel geslopen was, dus deed hij alsof zijn neus bloedde en liet Elio binnen.

Die mocht meteen duizenden invulformulieren invullen en ondertekenen die hem nadien het recht zouden geven "in de Hemel" te verblijven. Inschrijven heet dat in het vakjargon.

Zegt Elio plots; je veut faire pipi, Sinte Pieter wees hem de gang aan met toiletten, links voor de heren rechts voor de dames. Elio ging een eindje de gang af, greep ergens middenin die gang een klink van een mannenWC-deur vast als plots Sinte Pieter begint te tieren en te roepen; neen, NEEN, niet die DAAR, dat is net boven BelgiŽ en die heb je reeds lang genoeg bezeikt...

Ook daar kreeg Karel gelijk dus. En Karel niet alleen...

Dit bericht is gesloten. Hierdoor zijn reacties of stemmen niet langer mogelijk.