Skip to main content.

MariŽn tegen Belgische Staat : Europees Hof veroordeelt Belgische Staat andermaal wegens de traagheid van haar rechtspraak. (06-11-05)


Op 3 november is de Belgische Staat andermaal veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de traagheid van haar rechtspraak - de voorliggende zaak ging om een onteigeningsprocedure.

In de zaak MariŽn tegen BelgiŽ werd aan de eiser Mr. Albert MariŽn een schadevergoeding van 8.700 EUR toegekend wegens inbreuk op artikel 6 paragraaf 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Dit artikel zegt:

Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. (...)

Welke onteigende brengt zijn zaak voor het Arbitragehof dat met zijn vernieuwde bevoegdheden kan oordelen dat een onteigeningsprocedure die dertien jaar aansleept een aanfluiting is van artikel 16 van de Belgische Grondwet ?

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 06-11-05 om 11:32:03 - - item printen - item mailen