Skip to main content.

Cassatie vernietigt reglement Orde Vlaamse Balies (26-09-03)


Verbod op professionele samenwerking met niet-advocaten in strijd met mededingingsregels

(tijd) - Het Hof van Cassatie vernietigde gisteren gedeeltelijk het reglement over de professionele samenwerking van advocaten met niet-advocaten. Het hof volgt daarmee het advies van de procureur-generaal. Twee artikelen uit het reglement houden een te verregaande beperking in van de samenwerking met niet-advocaten en vormen daardoor een inbreuk op de Europese mededingingsregels.
Het arrest van het Hof van Cassatie vernietigt de artikelen 2 en 3 van het reglement over professionele samenwerking met niet-advocaten dat de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003 goedkeurde. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie schorste midden maart het reglement na een klacht van enkele advocaten. Zij vonden dat het reglement een aantasting was van de Europese mededingingsregels.

(Bron en vervolg artikel : Tijd) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 26-09-03 om 14:11:35 - - item printen - item mailen