Skip to main content.

Alles in dit land is communautair - episode zoveel (24-08-06)


Wat hebben de verdeling van de FM-band en de vrije concurrentie inzake aanbod van breedbandinternet met elkaar te maken? Niets zegt u? Toch wel: alles. Want in dit land is ieder dossier communautair en is alles aan alles gekoppeld.

Om een goede marktwerking te verkrijgen is het soms nodig dat de overheid ingrijpt. Als de overheid niet ingrijpt dan geeft ze vrij spel aan de op dat moment machtigste spelers. De gevolgen voor de consument zijn: hogere prijzen. Dat zien we op de Belgische energiemarkt. Dat zien we ook op de markt van breedbandinternet, waar we met zijn allen veel hogere prijzen voor betalen dan bijvoorbeeld de consument in Nederland.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 24-08-06 om 21:06:37 - - item printen - item mailen

Het nieuwe Vlaams-Nationalisme: schaf af die taalgrens! (24-08-06)


Nu duidelijk is dat de rel "episode 2" rond Leterme een onprofessionele streek is van "La Dernière Heure", een gazet die in ophefmakende berichtgeving nu en dan probeert "Het Laatste Nieuws" te overtroeven, toch even enkele bedenkingen over de uitspraken van onze Minister-President.

Het eerste dat mij opvalt is de oorverdovende stilte van de andere Vlaamse politici. Eigenaardig, want zowel in CD&V als VLD ben ik er van overtuigd dat velen de mening van Leterme delen.

2
De "stevige Vlaamse profileringsdrang" van Leterme zal volgens mij geen beletsel zijn als hij door de kiezer in 2007 wordt "geroepen" om Eerste Minister te worden (als hij zou opkomen). Het geheugen van de kiezer, zowel Vlaams als Waals, is nogal kort. Dat is een overweging die zeker gemaakt is op het Martelaarsplein.

3
Ik deel de mening van Leterme en ik ben ook geen tegenstander van nu en dan eens de stok in het hoenderhok te gooien.
Het is bewezen dat het met de talenkennis in ons land achteruit gaat en het is nog veel meer bewezen dat het met de talenkennis van de Franstaligen nog steeds "abominabel" is. Als u in Brussel Nederlands gebruikt in de omgang gebeurt het niet weinig dat een Franstalig u in het Engels probeert te antwoorden. Als hij het al kent.

4
Ik denk dat het efficienter zou geweest zijn van Leterme te verwijzen naar het onderwijs zowel in Vlaanderen als in Wallonië in plaats van rechtstreeks naar de talenkennis van de Franstaligen. Daarmee bedoel ik: als er nu een ganse generatie werkzoekenden is die 1) Frans kent en 2) een beetje Internet-Engels, dan is dat omdat zij door een onderwijssysteem gelopen zijn dat niet voldoende (of helemaal geen) aandacht heeft gegeven aan de kennis van de tweede landstaal. Het zijn dus de Franstalige politici die hun jeugd voorgelogen hebben dat het voldoende is om Frans te kennen om nadien aan de bak te komen. Ten zuiden van de taalgrens loopt het vol (bij manier van spreken) met werkloze Franstaligen, ten noorden van de taalgrens komen mensen uit Noord-Frankrijk werken in een Vlaamse bedrijfsomgeving. Triestig toch ?

5
Alleen de oogkleppen van de Franstalige politici zijn groot genoeg om hen te doen volhouden dat er niks aan de hand is. Vlaamse politici beseffen meestal wel dat taalverhoudingen de resultante zijn van economische machtsverhoudingen. Precies deze laatste zijn vorige eeuw compleet omgedraaid in het nadeel van de Franstaligen. Vlaamse politici moeten dringend hun defensief denken opgeven.
De taalgrens is er gekomen om het Vlaamse grondgebied te beschermen aangezien het gefoefel van Franstaligen bij de talentellingen geen grenzen kende. De taalgrens is nu 40 jaar later bijna een landgrens geworden.
Was die taalgrens er niet geweest, dan zou de beweging vandaag van de vele Vlamingen die in Wallonië gaan wonen ook een druk geweest zijn op Waalse gemeenten (dikwijls met een in oorsprong Vlaamse naam) om opnieuw te vervlaamsen. Die druk is er nu niet, door die taalgrens.

Een klein beetje meer Vlaamse arrogantie à la Leterme en de taalgrens was overbodig geweest. De taalgrens, die bedoeld was om Vlaanderen te beschermen, is tegelijk ook een gevangenis die Vlaanderen belet te doen wat Franstalig België al sinds 1830 doet: aangrenzende gemeenten opnemen in hun taalgebied.
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 24-08-06 om 11:51:59 - - item printen - item mailen

The great escape (2) (21-08-06)


De gevangenis van Dendermonde


Dit weekend zijn uit de gevangenis van Dendermonde 28 gevangenen ontsnapt - dat wist u al als u op deze planeet woont.


Iemand bedacht daarbij dat het een wonder was dat het er niet méér waren en dat dit al niet méér voorgevallen is. Vele gevangenissen in ons land zijn inderdaad in een waanzinnige toestand. Gent, Ieper, Dendermonde (ik beperk mij tot deze gevangenissen die ik ooit bezocht heb) bezorgen de bezoeker een aha-erlebnis van hoe het vroeger was.


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-08-06 om 12:04:08 - - item printen - item mailen

The great escape (21-08-06)


"Investeringen in het gevangeniswezen hebben de onhebbelijke neiging slecht te vallen bij een publieke opinie die een donker hok en een homp oudbakken brood al een overdreven investering in de gevangenispopulatie vindt. Zelfs wanneer dat ten koste van de veiligheid gaat. En politici die durven in te gaan tegen de publieke opinie worden in dit land steeds zeldzamer"

(Yves Desmet vandaag in De Morgen) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-08-06 om 11:43:37 - - item printen - item mailen

België verkoopt ambassade in Tokio (18-08-06)Het bericht kon even goed uit een krant van 20 jaar geleden komen, maar dit keer zet Karel De Gucht er persoonlijk zijn schouders onder.


De architectonische waarde van de Belgische ambassade in Tokio is hier altijd al tot mythische proporties opgeblazen. In feite gaat het om een gewone villa uit de twintigste eeuw in een niet zo specifieke stijl, maar wel op een perceel met tuin in een stad waar op iedere vierkante meter normaal gezien een wolkenkrabber of zeven staat - bij manier van spreken.

De verkoop van die tuin - vlakbij het Keizerlijk paleis - is dus een budgettaire operatie die bruto een kleine 5 miljard oude frankskes in de lade kan brengen.

En als Karel De Gucht persoonlijk zal toezien op de architectonische waarde van de nieuwe Belgische ambassade dan zal de stijl ervan wel even uitgesproken zijn als de meningen van onze minister van Buitenlandse Zaken. ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 18-08-06 om 10:50:38 - - item printen - item mailen

Hugo Schiltz overleden (07-08-06)Hugo Schiltz is zaterdag op de leeftijd van 78 jaar overleden. Toen ik mij als jonge snaak begon te interesseren voor politiek was hij voorzitter van de toen nog bestaande Volksunie. Het was de tijd van Egmontpakten, "dictatuur van de partijvoorzitters", Leo Tindemans die in zijn eentje het ontslag van zijn regering ging aanbieden en dit alles tegen de achtergrond van een gigantische oliecrisis en een miljarden opslorpend Waalse Staal.

Hij is, naast Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene, één van de drie architecten van het huidige Federale België en zijn rol en betekenis kunnen dan ook nauwelijks overschat worden.

Lees meer op http://inflandersfields.blogspot.com waar al duidelijk wordt dat zijn rol binnen de Vlaamse Beweging niet onomstreden is.
Lees meer op Wikepedia

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 07-08-06 om 18:29:17 - - item printen - item mailen

Yves Desmet in zijn editoriaal vandaag: "gedaan met treuren en zeuren" (07-08-06)


"Was het zo verguisde Egmontpact destijds wel uitgevoerd, de faciliteiten en het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zouden vandaag niet meer op de agenda hebben gestaan" ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 07-08-06 om 14:26:28 - - item printen - item mailen

Ieder dossier is communautair, zelfs dat van de biobrandstof (03-08-06)


Voor wie het nog niet wist: ook aan het dossier van de bio-ethanol is getrokken en vooral tegengetrokken door de Franstaligen totdat ze hun slag thuis haalden. En Vlaanderen liet begaan.

Want waarom heeft het in ons land zo lang geduurd, en is noch de biodiesel noch de bio-ethanol al van start gegaan, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Nederland ?

Een klein woordje uitleg.

Verschillende kandidaat-producenten waren al meer dan een jaar bezig om van de regering een licentie te verkrijgen om biobrandstof te mogen produceren. Zo bijvoorbeeld de groep Alco Finance, die een investering in de Gentse haven plande voor een capaciteit tot 300 miljoen liter, samen met oa. de Amerikaanse multinational Cargill, een investering die in een eerste fase een 80 arbeidsplaatsen zou opbrengen. Maar het dossier bleef op een ietwat rare manier aanslepen, met als gevolg dat België inzake het gebruik van biobrandstoffen aan het staartje van Europa bengelt.

Want er is nog een kandidaat.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-08-06 om 07:00:00 - - item printen - item mailen

Zelfverdediging is een mensenrecht (01-08-06)


Als de naam Boudewijn Bouckaert valt is het woord provocatie nooit helemaal weg. In december 2004 verkozen in het partijbureau van VLD nam hij uit die functie in februari 2006 vrijwillig ontslag nadat hij in een naar eigen zeggen satirisch artikel op de weblog van Nova Civitas nogal zwaar uithaalde naar alles wat van dichtbij of veraf naar progressief rook.

In De Tijd van 27.04.2006 publiceert hij onder de titel "Zelfverdediging is een mensenrecht" een pleidooi om dit mensenrecht uit te breiden tot de verdediging van (uw eigen) eigendommen. De titel dekt volgens mij niet helemaal de inhoud van het artikel van wisseldende kwaliteit, maar ik haal er eerst de goede argumenten uit, om tot slot enkele bedenkingen te maken.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 01-08-06 om 07:00:00 - - item printen - item mailen