Skip to main content.

Luc Van Braekel over de Vlamingenhaters (19-07-05)


"Het gaat om mensen wiens Vlaams-Brusselse ouders of grootouders ooit voor hen de beslissing genomen hebben dat opgevoed worden in de 'francitť' meer toekomstkansen zou bieden dan "le patois des paysans flamands". Een dergelijke beslissing werd in een bepaald tijdperk door een meerderheid van Brusselse Vlamingen genomen. Het was de regel, Vlaams blijven was de uitzondering. Het rabiate FDF-fanatisme van deze groep is een reactie op de ontnuchterende vaststelling dat ze als ťťntalige Franstaligen allerlei kansen missen die aan tweetalige Vlamingen wel gegund worden, bijvoorbeeld in de ambtenarij, maar ook in het bedrijfsleven. Het FDF-fanatisme is dus ontstaan uit de botsing van enerzijds de illusie dat je met Frans alles kon en dat je "le flamand" absoluut niet nodig hebt, en anderzijds de voor hen rauwe werkelijkheid dat kennis van het Nederlands wťl noodzakelijk is in BelgiŽ. Op de daaruit ontstane frustratie teert het FDF.

Franstalige Brusselaars denken absoluut niet dat ze deel uitmaken van WalloniŽ. Hen als "Walen" bestempelen beschouwen ze oprecht en zonder komedie te spelen als een even grote belediging als dat je hen als "Vlamingen" zou bestempelen, want Walen zijn in hun ogen ook maar boerkens zoals de Vlamingen. Zij voelen zich absoluut niet verbonden met WalloniŽ, maar wel met 'de francofonie' (als puur cultureel concept, niet als territoriaal concept) in BelgiŽ en in de wereld.

Klik hier voor de verdere discussie op zijn weblog ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 19-07-05 om 21:22:34 - - item printen - item mailen

... but some are more stupid than others (18-07-05)


Een OCMW-raadslid van Antwerpen kwam zich vandaag profileren in het nieuws.

Het schijnt dat er steuntrekkers zijn die een verdacht reispatroon hebben dat niet kan gefinancierd worden met hun uitkering en in tegenspraak is met het verhaal dat werd gebracht naar aanleiding van hun erkenning als politiek vluchteling.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 18-07-05 om 00:01:00 - - item printen - item mailen

Opnieuw uit een lezersbrief van Eddy Daniels in De Standaard : (14-07-05)


"De waarde van een democratie meet je immers niet af aan de beslissingskracht van een al dan niet toevallige meerderheid, maar aan het respect voor de minderheid." ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-07-05 om 14:46:07 - - item printen - item mailen

Over financiŽle transferts, Stefaan Huysentruyt in De Tijd van 13.07.2005 (14-07-05)


"Zolang de PS meent dat wat goed is voor de PS ook goed is voor WalloniŽ, blijft WalloniŽ de transferst nodig hebben om de PS-staat te kunnen financieren. Het doet ons vrezen dat Van Cauwenberghe inderdaad ziende blind is. Elke poging om hem te overtuigen dat ook walloniŽ baat heeft bij een nieuwe staatshervorming is dan bij voorbaat een dovemansgesprek. Wie niet horen wil, moet voelen. Maar de door de PS-staat kwistig uitgedeelde pijnstillers maken de Walen gevoelloos. ze kunnen zich bijgevolg potdoof blijven gedragen en de geschiedenis geweld blijven aandoen.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-07-05 om 12:26:25 - - item printen - item mailen

Ook traditionalisten hebben rechten (13-07-05)


"Kunnen we dan nu stoppen met het verspreiden van grootsprakerige prietpraat en ons terug focussen op de werkelijke kern van de discussie?", adus Joris Meys over homo-adoptie. Die is, volgens hem, dat de rechten van het kind via het statuut van zorgouderschap niet voldoende gegarandeerd zijn indien de kernouder overlijdt. Ik kan hem daarin volgen, maar waarom wordt er dan niet naar een juridische oplossing gezocht voor dŗt probleem, en dient men er innovaties bij te sleuren als het homohuwelijk en de homo-adoptie?

Ik herhaal daarom mijn basisargument: als dit dossier echt geboren zou zijn uit bezorgdheid voor de kinderen - al dan niet geadopteerd - van goedbedoelende homo's, waarom heeft men dan al die omwegen nodig die op zeer oude tradities botsen? Die tradities zijn verkeerd want discrimerend, zal u zeggen? Maar dan gaat het dus over die tradities en niet over de problemen. Dat men dan daar eerlijk voor uitkomt, dan is het debat tenminste zuiver.

Nemen we nu aan dat die tradities inderdaad verkeerd want kwetsend zijn voor homo's. Wat we nu zien is dat de vervanging ervan kwetsend is voor traditionalisten die - in tegenstelling tot wat velen vandaag lijken te denken - ook over burger- en mensenrechten beschikken. Men vervangt dus het ene puur subjectieve leed door het andere, via misbruik van een objectief probleem. Daar waar men dat objectieve probleem perfect kan oplossen zonder voor nieuw subjectief leed te zorgen. Het statuut van de homo's kan perfect geregulariseerd worden door de regeling gewoon een andere naam te geven, wat semantisch nog juist zou zijn want het gaat ook om een andere situatie.

(Uit een lezerbrief aan De Standaard, hier integraal te lezen) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-07-05 om 15:03:53 - - item printen - item mailen

Pascal Smet verkeerd geciteerd door Le Soir ? (12-07-05)


Pascal Smet, Brussels minister van openbare werken en mobiliteit, treedt binnen in een select kransje van politici. Dat van politici die verkeerd worden geciteerd door de pers. (Neen ik noem geen andere namen, het is een besloten clubje)

Hij mocht gaan uitleggen bij zijn Brusselse minister-president wat nu eigenlijk de bedoeling was. Van de volgende uitspraken die meer lijken op het intrappen van enkele open deuren dan van een beeldenstorm (Deze term werd blijkbaar gebruikt door Groen!-fractieleidster Adelheid Byttebier).

Dat bepaalde Brusselse en Franstalige middens van zijn visie zenuwachtig worden kan ik zeer goed verstaan. Maar om daarom terug op de pianist te gaan schieten ?

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 12-07-05 om 16:00:10 - - item printen - item mailen

Vlaanderen wiegt WalloniŽ in slaap (2) - Blijven we de armoede subsidiŽren ? (08-07-05)


Naadloos aansluitend bij de uitspraken van enkele Waalse economen waarover ik op 25 mei iets berichtte (ik moet dringend zon systeem opzetten met eenvoudige links naar mijn artikels) publiceert Trends op zijn site een interview met Hans-Hermann Hoppe.

Hans-Hermann Poppe is sinds de publicatie van "A Theory of Socialism and Capitalism (1989)" wereldwijd de leidende figuur in het anarcho-kapitalisme, dat op basis van de zuivere argumentatie de individuele zelfbeschikking en het eigendomsrecht als leidende sociale beginselen beschouwt. Het anarcho-kapitalisme gaat, net als het collectivistische anarchisme, uit van de individuele vrijheid, maar ook de vrijheid om rijk te worden. Hoppe gaf les aan verschillende Duitse universiteiten, John Hopkins University en Bologna. In 1986 trok hij naar de VS, om er te studeren onder zijn mentor, Murray Rothbard, de grondlegger van het anarcho-kapitalisme die zelf voortborduurde op de analyses van de Frans-Belgische economist Gustave de Molinari (1819-1912). "Een andere reden voor mijn vertrek is het ontbreken, in Europa, van een intellectuele voedingsbodem voor mijn ideeŽn," aldus Poppe.


De professor geeft grif toe dat zijn opvattingen erg theoretisch zijn. "Mijn leermeester JŁrgen Habermas overtuigde me van de nood aan een rationalistische filosofie, die hem naar een linkse ideologie leidde. Ik hield ook van het marxisme, omdat het een rigoureus, logisch opgebouwd denkstelsel is. Voor mij is dit belangrijker dan ad hoc opinies te uiten over allerlei onderwerpen. Met dergelijke logische stelsels is het makkelijker te ontdekken of de theorie een voordeel voor de mensheid oplevert. Ik had snel door dat dit niet het geval was met het marxisme. Het is dan ook tenondergegaan."Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 08-07-05 om 17:09:36 - - item printen - item mailen