Skip to main content.

In de categorie "België Barst" (20-10-04)


(...)
Wat me in deze precaire context verontrust, is de vaststelling dat men niet tot overleg komt tussen de verschillende overheden over het begrotingsbeleid.

We zullen er immers niet in slagen onze spaarpot voor de toekomst te vullen, als de verschillende overheden niet overeenkomen over de bijdrage die elkeen daaraan moet leveren.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 20-10-04 om 00:00:00 - - item printen - item mailen

Pauli's pen, 13 oktober, De Morgen (13-10-04)


Met zijn betoog over migranten heeft Bart Somers dat moeilijke want delicate debat in één klap op het niveau gebracht waar het thuishoort: het topniveau. Een doordacht pleidooi, scherp waar dat moest, begripvol waar dat kon. Soms wat te liberaal naar onze smaak, maar Somers is dan ook een VLD'er. Eindelijk een toppoliticus die werk wil maken van een expliciete partijlijn over een thema dat impliciet weegt op zoveel andere debatten. Wat zegt u, Somers een toppoliticus? Ja, met dit soort interviews wel.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-10-04 om 13:28:17 - - item printen - item mailen

Harold Polis, DMBoeken, 06.10.2004 (Famous Last Words van Julius Streicher) (10-10-04)


Terwijl de Europese kaste op ijle hoogte nieuwe dogma's verzint, worstelen de lagere regionen met een legitimiteitscrisis. In Vlaanderen parasiteert het Vlaams Blok op die crisis.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 10-10-04 om 22:08:11 - - item printen - item mailen

De oude koeien van Rik Van Cauwelaert (05-10-04)


In zijn laatste editoriaal in Knack (29 september 2004) bezondigt hoofdredacteur Rikske zich nog eens aan zijn favoriete tijdverdrijf, op de VLD schieten.

Moet kunnen, moet kunnen. Gelukkig zijn hoofdredacteurs daarenboven vrijgesteld van bronvermelding zodat "De Belgische Factuur" kan doorgaan als het zuivere resultaat van het intellect van Rikske (verder RVC).

Want wie heeft in zijn bibliotheek het "Huldeboek Prof dr. Marcel Bots", Liberaal Archief, Gent, 1995 ?

Juist.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 05-10-04 om 00:00:00 - - item printen - item mailen