Skip to main content.

Mc Carthy rukt weer uit - De strijd van John De Wit. (29-06-04)


In de Juristenkrant nr 92 van 23 juni 2004 becommentarieert GvA-journalist John De Wit het Vlaams Blok-arrest onder de titel "Mc Carthy rukt weer uit".

Tot slot van zijn artikel pleit hij voor de afschaffing van het politiek misdrijf, de afschaffing van het persmisdrijf en de afschaffing van het Assisenhof. Ik denk dat dat om diverse redenen terecht is.

Hij pleit ook voor de samenvoeging van de antidiscriminatiewet en de antiracismewet, zodat de regels voor alle gediscrimineerde groepen dezelfde zijn. "want nu discrimineren beide wetten tussen de diverse groepen in hun poging om discriminatie te verbieden". Wie deze wetten kent vindt dit minstens een interessante denkpiste, maar eigenlijk is dit een zeer terechte suggestie.

Hij pleit ook voor de vereenvoudiging van de definitie van discriminatie "want momenteel kan alles als discriminatie worden aangezien".

Heel onterecht argument. Het is duidelijk dat zelfs de wetgever dikwijls de moeite niet meer neemt om na te gaan wat discriminatie is en wat niet, daar heb ik bij andere gelegenheden al op gewezen. Dit is nochtans geen reden om de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan te passen. John De Wit uit de bocht en in het decor.

Maar zijn "considerata" om tot deze conclusies te komen staan pas helemaal vol met zware fouten. Dat een journalist deze meningen heeft - wat zijn goed recht is - is pas een teken van het succes van het Blok.

Een lezersbrief die ik zojuist naar de Juristenkrant heb gemaild :

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 29-06-04 om 00:23:40 - - item printen - item mailen

Onteigeningen (27-06-04)


Binnenkort gaan we terug in op de schande van de onteigeningen. In de maand mei werd een VLD-voorstel in de commissie Justitie van de Senaat op een volkomen onnadenkende wijze weggestemd.

Een ex-senator zij mij daar ooit over : "de ondraaglijke lichtheid van de parlementaire besluitvorming".

Gelukkig is hetzelfde voorstel ook hangende in de Kamer...

We blijven vechten ! ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 27-06-04 om 23:34:41 - - item printen - item mailen

Eens iets anders over "het Arrest" (21-06-04)


Jochen Vrielinck en Stefan Sottiaux maakten onlangs in het Nieuw Juridisch Weekblad van 9 juni een "juridische analyse" van het Vlaams-Blokarrest.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-06-04 om 00:22:00 - - item printen - item mailen

The size of nations (21-06-04)


In hun boek "The Size of Nations" gaan de economen A. Alesina en E. Spolaore op zoek naar de ideale grootte van een staat.
Is "big" echt "beautiful" ? Lang niet, vinden ze. Voor kleinere regio's is onafhankelijkheid niet langer onbetaalbaar.
De vraag kan niet uitblijven: moet België nog wel bestaan in 2020. Of, waarom niet, in 2010 ? Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-06-04 om 00:01:12 - - item printen - item mailen

Voor het slapengaan nog een klein citaatje (17-06-04)


Als jurist is het leuk om vast te stellen dat precies die mensen die een harde vorm van repressie tegen de (vreemdelingen-) criminaliteit voorstaan en uit dien hoofde fulmineren tegen de vele procedurele beschermingen van beklaagden, er blijkbaar geen moeite mee hebben om exact dezelfde procedurele regels in te roepen wanneer ze zelf worden aagevallen:

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 17-06-04 om 00:48:16 - - item printen - item mailen

De kiezer heeft altijd gelijk, ook als hij ongelijk heeft. (16-06-04)


Over de middag een interessant gesprek gehad met werknemers van het VLD-Partijsecretariaat. En daar weer wat uit geleerd.

Voor sommigen is een democratie het respecteren van de regel "de helft plus één". Anderen vinden dat democratie nog iets meer inhoudt.

De wil van de meerderheid is inderdaad het fundament van de democratie. Maar er ís meer.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 16-06-04 om 23:55:09 - - item printen - item mailen

Ci-taat-je, ci-haat-je (16-06-04)


Waarom is het Hof van oordeel dat het Vlaams Blok
een racistische partij is?


De antiracismewet van 1981 legt geenszins de dwingelandij van "het correct denken"
op. Kritiek, zelfs hevige kritiek door eender welke groep of vereniging en nog meer
door een politieke partij is en blijft mogelijk. Het publiek debat is een noodzakelijke en
wezenlijke waarborg voor het correct functioneren van de democratische instellingen.
Kritiek geven op de allochtone bevolking van het land is door de wet als dusdanig
zeker niet verboden. De eventuele problemen veroorzaakt door zelfde deel van de
bevolking mogen en moeten kunnen worden aangekaart. Ook objectief en redelijk te
verantwoorden voorstellen teneinde te verhelpen aan deze eventuele problemen mogen
ongetwijfeld nog steeds worden geformuleerd.
Aan de hand van tientallen tekstfragmenten uit publicaties van het Vlaams Blok toont
het Hof van Beroep echter aan dat het Vlaams Blok bij het voeren van zijn propaganda
op een openlijke en systematische wijze het zogenaamd 'zondebokmechanisme'
hanteert. Voortdurend en volgens een vast patroon wordt het volgende beeld
van de 'vreemdelingen' opgehangen:
ˇ de vreemdelingen zijn misdadigers en verantwoordelijk voor het gevoel van onveiligheid bij de eigen bevolking,
ˇ de vreemdelingen zijn broodrovers en verantwoordelijk voor de werkloosheid bij de eigen bevolking,
ˇ de vreemdelingen zijn profiteurs van de sociale voorzieningen op kosten van de hardwerkende eigen bevolking,
ˇ de vreemdelingen zijn bevoordeeld door de multiculturele maatschappij, die gepromoot wordt door de klassieke partijen, en dit ten nadele van de eigen bevolking,
die door eenzelfde klassieke partijen in de kou wordt gelaten,
ˇ de vreemdelingen zijn door hun cultuur, godsdienst en gewoontes fanatiekelingen die niet geďntegreerd kunnen worden;
ˇ de vreemdelingen vormen een bedreiging voor de eigenheid en de cultuur van het eigen volk.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 16-06-04 om 00:23:12 - - item printen - item mailen

De bruine partij (14-06-04)


We gaan het even hebben over de bruine partij. De mensen zonder geheugen. Die met een recidivistisch verlangen naar de übermensch.
Eigenlijk zouden ze hier niet mogen figureren op een weblog dat pretendeert het dagelijkse te overstijgen. Maar dat doen ze nu precies wel. En wel op een nadrukkelijke manier. 1 Vlaming op 4 stemt immers voor die partij.

Tu quoque, fili mi ?
De ware aard van 't beestje Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-06-04 om 23:49:04 - - item printen - item mailen

Vlaming stemt "foert" - 10 vaststellingen. (13-06-04)


Vaststelling 1: In Europa gaat 45 % van de mensen nog stemmen, de rest is niet meer geďnteresseerd.

Vaststelling 2: In dit land zijn dus 55 % ongeďnteresseerden wettelijk verplicht te gaan stemmen of ze riskeren strafrechtelijke vervolging.

Vaststelling 3: Indien CD&V niet samen met NVA een kartel had gevormd dan was het Vlaams Blok de grootste partij van Vlaanderen geweest, en was deze voor racisme veroordeelde partij aan de zet geweest voor een vorming van een nieuwe Vlaamse regering.

Vaststelling 4: Het maandenlang gemekker over een non-item als het gemeentelijk vreemdelingenstemrecht is alle meerderheidspartijen zuur opgebroken.

Vaststelling 5: Onder het motto "het origineel is altijd beter dan de kopie" heeft het verzet van de VLD tegen het migrantenstemrecht haar nauwelijks stemmen opgebracht.

Vaststelling 6: Ondanks een inhoudelijk ijzersterk programma staat de VLD verder dan in 1999 van haar ambitie om een Vlaamse volkspartij te worden.

Vaststelling 7: De interne ruzie in de (vroeger) grootste partij van Vlaanderen heeft niet alleen de VLD veel kwaad gedaan.

Vaststelling 8: Niet waargemaakte beloftes van belastingsverlaging worden zwaar aangerekend.

Vaststelling 9: SP-kiezers zijn niet noodzakelijk voorstanders van migrantenstemrecht.

Vaststelling 10: De stemmen van VU-ID zijn voor een groot deel naar het Blok gegaan.
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-06-04 om 22:33:49 - - item printen - item mailen