Skip to main content.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering (23-09-03)


Eindigen deed de minister-president met een citaat uit De bende van Jan De Lichte van Louis Paul Boon. Daarin zegt roverhoofdman Jan De Lichte dat slechte tijden eigenlijk niet bestaan. ,,Alleen voor de dommeriken zijn er slechte tijden. Alleen volk dat zijn plan niet weet te trekken, beschuldigt ere de tijden of het weer van.''

Waarmee Somers geschiedenis schreef. Voor het eerst vergeleek een minister-president zichzelf en zijn regering met een dievenbende, aldus een parlementslid van de meerderheid.

De Standaard 23.09.2003
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 23-09-03 om 22:46:56 - - item printen - item mailen

Marc Verwilghen in De Morgen van 22 september 2003 : Ik mis Justitie niet, dit ligt me beter. (23-09-03)


Ik wil vooral geen etiket opgeplakt krijgen. In een niet zo ver verleden heb ik het etiket witte ridder al eens moeten meesleuren. Dat wil ik geen tweede keer meemaken.

Ik vind drinkbaar water een essentieel en onvervangbaar product. Water is een res publica, een zaak van iedereen. Andere mensen vinden dat water ook onder de commerce valt. Uiteindelijk zal er kleur moeten bekend worden.
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 23-09-03 om 12:37:05 - - item printen - item mailen

"Vol de Nuit" par "Guy Verhofstadt - de Saint-Exupťry" (16-09-03)


Onze Eerste Minister - een bevlogen man, daar staat hij voor bekend - heeft vorig weekend het idee gelanceerd een bijkomende luchthaven te bouwen in de groene akkerlanden van het Westen van de provincie Henegouwen.

Zoals het in een in veel opzichten klein landje betaamt kreeg hij terstond de pers en verschillende specialisten van allerlei pluimage over zich om te zeggen dat dit nu eigenlijk wel compleet krankjorum is.

En toch.

De Eerste Minister bewijst in de eerste plaats dat hij kan vooruitdenken, een vermogen dat bij vele beleidsmensen in ons land nauwelijks of niet aanwezig is.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 16-09-03 om 20:55:02 - - item printen - item mailen

Spirit-Voorzitter Els Van Weert in De Morgen van 16 september (16-09-03)


" Toch wordt de N-VA met slechts ťťn verkozene ernstiger genomen dan Spirit met zijn zes kamerleden ? "

"De vlotte ernst van de N-VA heeft de voorbije weken wel een serieuze deuk gekregen. Geert Bourgeois heeft bij wijze van spreken een abonnement bij de Raad van State en het Arbitragehof om de strikte naleving van de regeltjes te eisen. Dezelfde man die enkele maanden geleden de "zelfbedieningswet" van paars (de kieswetgeving) aanvocht, schrijft nu eigenhandig de zelfbedieningswet van de N-VA, die zijn partij met terugwerkende kracht overheidsfinanciering moet schenken. Ik hun hem het recht om een volwaardige partij te zijn (sic) maar dat hij voortaan ophoudt met zichzelf als de enige zuivere in het parlement te beschouwen".

"Hoe schat u het overleg tussen de federale en deelstaatregeringen in deze week ?"

"De indruk wordt gewekt dat het weer een voor-wat-hoort-wat-spelletje is. Vlaanderen zorgt voor begrotingsoverschot en in ruil wil WalloniŽ een extra inspanning leveren voor Kyoto. Dat beeld staat mij niet aan. Voor ťťn keer vragen we met het Kyoto-akkoord de omgekeerde solidariteit van WalloniŽ, zonder dat daar iets tegenover moet staan. Vlaanderen is al heel solidair op het vlak van de gezondheidszorg en de fiscaliteit. Ik vind niet dat we nog eens een rekening moeten betalen als wij voor een keer de hulp van WalloniŽ kunnen gebruiken. De elastiek van de solidariteit is nu al heel erg uitgerekt. Wij trekken dat niet in twijfel, maar vinden dat het nu een keer aan WalloniŽ is om zich goede federalisten te tonen" (cursivering toegevoegd).
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 16-09-03 om 20:12:47 - - item printen - item mailen

Koen Meulenaere, het gerecht anno 2003 (13-09-03)


Goed nieuws uit Leuven: substituut Marleen Scevenels pleegde geen machtsmisbruik bij het tragische ongeval waarbij politiekorpschef Hugo Michiels betrokken was. Dat is een hele geruststelling, want geef toe dat het tegendeel de rechtszekerheid van de burger toch enigszins had aangetast.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-09-03 om 12:59:29 - - item printen - item mailen

Geert Bourgeois, redder en verderver van zijn partij (09-09-03)


Een zekere Piet Paardekoper - vermoedelijk die oude bekende voor veel oud-KULAK studenten - heeft gisteren in De Standaard een "Brief aan Geert Bourgeois" laten publiceren.

De analyse is niet altijd even helder en de schrijver weet vermoedelijk zelf niet hoe hij zou gehandeld hebben in een soortgelijke situatie. Toch denk ik dat de brief tekenend is voor de frustratie van vele Vlaams-Nationalisten in het algemeen en vele NVA-ers in het bijzonder:

"TOEN ik een paar jaar geleden lid werd van de Volksunie was die nog een vreemd mengsel van nationalisten en groepjes liberalen en socialisten met vage ideologieŽn die in de figuur van de voorzitter Bert Anciaux in feite de koers bepaalden. De eerste keer dat de leden de voorzitter kozen, stelde jij je kandidaat, en ik stemde met geestdrift op je, omdat de Volksunie zuiver-nationalistisch moest worden, en z'n lintworm kwijt moest raken.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 09-09-03 om 22:51:01 - - item printen - item mailen

Het Rekenhof over de boekhouding van de N-VA (09-09-03)


"Aan de hand van de vastgestelde anomalieŽn zou de parlementaire controlecommissie de partij kunnen herinneren aan de na te leven boekhoudkundige principes."
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 09-09-03 om 08:58:12 - - item printen - item mailen

Minister Arena maakt einde aan Copernicus-hervorming (04-09-03)


(tijdnet) - De federale minister van Ambtenarenzaken, Marie Arena, zet de Copernicus-hervorming stop. De hervorming die het ambtenarenapparaat beoogt te moderniseren, werd gelanceerd door Luc Van den Bossche, de voorganger van Arena.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 04-09-03 om 00:29:19 - - item printen - item mailen

BelgiŽ barst (04-09-03)


De kranten stonden vandaag vol met beschouwingen over het afspringen van de kartelonderhandelingen tussen CD&V-CVP en NVA-VU.

De Vlaamse beweging blijft zwak en verdeeld en zal nooit enige invloed van betekenis kunnen uitoefenen op het desintegreren van de Belgische Staat. In 1999 verdedigde ik in een verhandeling -in het kader van het examen dat toegang moest geven tot de VLD-Studiedienst- de stelling dat de basis voor de splitsing van BelgiŽ in 1970 werd gelegd bij de instelling van de "culturele autonomie". Onder druk van de Franstaligen heeft men toen niet willen vastleggen welke bevoegdheden in een federale staat in ieder geval op het federaal niveau moesten blijven. Als gevolg daarvan worden de meest gekke bevoegdheden op dit ogenblik naar Gewesten en/of Gemeenschappen overgeheveld en zal binnen enkele jaren de enige bindende factor nog het Koningshuis overblijven.

Bourgeois en zijn volgelingen zullen de illusie koesteren dat zij daar aan hebben bijgedragen door hun onverzoenlijke en fundamentele houding maar de geschiedenis zal de Izegemse advocaat enkel herinneren doordat hij de bom die al jaren onder het Vlaams-Nationalisme lag effectief heeft ontstoken.

De verkiezingen op het deelstaatniveau in 2004 zullen dit bevestigen. Niemand ligt nog wakker van het Vlaams-Nationalisme behalve enkele fundis die in hun bed liggen te grollen en te woelen van frustratie omdat BelgiŽ nog altijd bestaat. Ondertussen wordt geruziet over de erfenis van de frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Wie van die mensen is al ooit om 20.00 u 's avonds aan de Menenpoort in Ieper gaan staan ?

Ondertussen gaat de mondialisering van de economie verder. Vraag eens aan een bedrijf van formaat met wie zij contracten afsluiten. Wandel eens rond in Brussel en kijk in wat een rijkdom van culturen wij ons kunnen wentelen. ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 04-09-03 om 00:22:36 - - item printen - item mailen