Skip to main content.

Vlaamse magistraten wantrouwend tegenover Onkelinx (27-08-03)


Brusselse parketwoordvoerder Jos Colpin hoopt dat regering ingezette hervormingen uitvoert.

(tijd) - De Vlaamse magistraten onthalen het aantreden van Laurette Onkelinx (PS) als federale minister van Justitie op gemengde gevoelens. 'Bij de Vlaamse magistraten is er een grote dosis argwaan nu het departement Justitie in handen van de PS is', zegt Jos Colpin, eerste substituut van het Brusselse parket en lid van de Hoge Raad voor de Justitie, in een gesprek. 'Vooral als wij zien hoe de PS tijdens de vorige legislatuur de initiatieven van de minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) blokkeerde.'

Bron en vervolg van artikel : Tijd

Eigenaardig toch om vast te stellen dat iedere Minister van Justitie nogal snel de kop van Jut wordt. De vorige deugde niet, en de huidige zal dus voor de magistratuur ook niet deugen ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 27-08-03 om 09:49:57 - - item printen - item mailen

Patrick Dewael In Humo van 26 augustus (26-08-03)


"Ik kan bijvoorbeeld iedereen aanraden de toespraak van Gerolf Annemans bij de start van de nieuwe regering eens te lezen: Puur haat spuwen en mensen kwetsen. Het Blok misbruikt ook systematisch en georganiseerd de lezersrubrieken van sommige kranten, en ze infiltreren in goedbedoelde buurtcomités. In Antwerpen is het Blok bijvoorbeeld een onvoorwaardelijke voorstander van de uitbreiding van de haven, maar in het Waasland stoken ze comités op die zich tegen die uitbreiding verzetten. Zelfs in actiegroepen die zich voor asielzoekers inzetten sluipen ze binnen - je toch wel vreemd als je hun standpunten kent. Dat moeten we allemaal ontmaskeren."

"We hebben jarenlang gediscussieerd over de verankering van Vlaams kapitaal. Wel, dat is een onzinnige discussie, want kapitaal laat zich niet verankeren: het vloeit naar landen waar kennis zit waarin je kunt investeren. De spin-offs van de universiteit van Leuven zijn wellicht belangrijker voor onze economie dan de vermindering van onze te hoge loonkosten."

"Te veel belastingen heffen, dat is onkuis. Mensen die hun geld illegaal aan de belastingen onttrekken, ga ik niet goed praten, maar ik besef ook dat dat vaak het gevolg is van te hoge belastingdruk. In Vlaanderen hebben we bewezen dat hoge belastingen niet tot meer inkomsten voor de overheid leiden: we hebben de registratierechten verlaagd en de inkomsten zijn gestegen. Waarom? Omdat de burgers de belasting als eerlijk en rechtvaardig ervaren, en ze dus minder ontduiken. Dat moet toch het streefdoel van alle belastingen zijn?" ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 26-08-03 om 22:02:44 - - item printen - item mailen

Louis Michel over het verkiezingsresultaat in Ruanda (26-08-03)


"Ik ben ook nog verkozen als partijvoorzitter met een score van 97 %" (Deze avond in het radio1-nieuws).

Er zijn natuurlijk verschillende interpretaties mogelijk van deze uitspraak, maar misschien overweegt onze Minister van Buitenlandse Zaken de volgende keer mee te doen aan de Ruandese presidentsverkiezingen ?

En voor welk land zou dat een goede zaak zijn ?

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 26-08-03 om 18:56:47 - - item printen - item mailen

Teloorgang van het Vlaams-Nationalisme (26-08-03)


Ijzervlakte, 26 augustus 2003 (Foto F. Devriendt)

We hebben de laatste jaren gezien hoe de Volksunie in Griekse drama-stijl in stukken werd gehakt tot er niks méér van overbleef dan 1 Westvlaamse muggezifter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze waren ooit met méér dan 20.

Afgelopen weekend was er een eerste "alternatieve" Ijzerbedevaart in Steenstrate (Ieper). Er waren tussen de 3000 en 5000 aanwezigen.

Verschillende Vlaamse politici hebben al laten weten niet aanwezig te zullen zijn op de volgende IJzerbedevaart aanstaande zondag in Diksmuide. Zij zijn boos omdat de vorige voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, Lionel Vandenberghe, nu zetelt in het de nationale parlement in de SPA-SPIRIT fractie en in dien hoofde mee de regionalisering van de wapenexportlicenties heeft goedgekeurd.

De Vlaamse Beweging is al lang geen toonbeeld neer van eendracht. Het nationalisme is duidelijk ook geen voldoende basis meer om een partij op te bouwen. Iedereen vult zijn Vlaming-zijn op een persoonlijke manier in.

Het is niet deze verdeelde Vlaamse Beweging die ervoor zal zorgen dat Vlaanderen een zelfstandige staat zal worden. De centrifugale krachten in dit land bevinden zich immers langs de andere zijde van de taalgrens, ook al zijn er slechts weinigen die dit onderkennen.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 26-08-03 om 09:27:33 - - item printen - item mailen

Christian Vincke wordt crisismanager Kruispuntbank (06-08-03)


BRUSSEL - Christian Vincke krijgt de taak op zich om het falende systeem van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) op het juiste spoor te zetten. Vincke neemt ontslag als topman van de Delcredere, de overheidsdienst die internationale handelstransacties tegen risico's dekt. Dat heeft Wouter Blomme van het ministerie van Economische Zaken bevestigd.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 06-08-03 om 23:48:25 - - item printen - item mailen

Durven te kiezen is beter dan kleine correcties (06-08-03)


Karel de Gucht (VLD) en Steve Stevaert (sp.a) gingen de voorbije dagen met elkaar in de clinch over nieuwe belastingen en/of extra besparingen als de economische groei de komende maanden zou tegenvallen. Het gaat niet zozeer over hetzij wat meer belastingen, hetzij wat meer besparingen, stelt WILLY DE CLERCQ. In het recentste advies van de Hoge Raad voor Financiën, wordt nog eens haarscherp aangetoond voor welke pijnlijke budgettaire situatie ons land staat. Er is maar een oplossing: keuzes maken, vooral over de rol die de overheid nog moet spelen. De auteur is minister van staat en europarlementslid

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 06-08-03 om 23:43:14 - - item printen - item mailen