Skip to main content.

Tien tips om zelf uw ministeriële kabinet samen te stellen (27-07-03)


1. Haal diep adem en blijf rustig. Pas tegen begin september moet het kabinet er staan

2. Zoek uit hoeveel medewerkers u in dienst mag nemen

3. Als eerste medewerker trekt u een organisatorisch supertalent aan

4. Bent u een socialistisch minister? Vraag raad aan de partij

5. Bent u liberaal minister? Let op voor wie de partij u stuurt. Al geldt dat ook voor socialisten

5. Geef bijzondere aandacht aan de secretaresse, de woordvoerder en vooral de chauffeur

6. Snuffel eens rond op kabinetten van de vorige regering

7. Vertel geïnteresseerden dat de baan weleens van heel korte duur kan zijn

8. Vertel het hen nog eens

9. Vraag niet naar een partijkaart, maar dwing loyauteit af. Medewerkers met een dubbele agenda kunt u missen als kiespijn

10. Lieg over de lange werkdagen

(De Standaard, 26.07.2003)
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 27-07-03 om 00:04:39 - - item printen - item mailen

'De burger als klant laten behandelen, is ook mijn job' (16-07-03)


Staatssecretaris Vincent van Quickenborne over zijn strijd tegen Kafka

(tijd) - In het regeerakkoord staan twaalf concrete maatregelen om de administratieve overlast aan te pakken. Maar daar zal het volgens Vincent van Quickenborne, de gloednieuwe VLD-staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, niet bij blijven. 'Het behandelen van burgers als echte klanten door de overheidsadministraties beschouw ik ook als administratieve vereenvoudiging', klinkt het. Grote verklaringen over hoe sterk in de papierberg kan worden gesnoeid, wil Van Quickenborne niet afleggen. 'Maar ik hoop over vier jaar te kunnen zeggen dat staatssecretaris Q het gevecht met Kafka niet verloren heeft.'


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 16-07-03 om 21:57:18 - - item printen - item mailen

Karel De Gucht in De Tijd van vandaag : (14-07-03)


"Deze week is er gestaakt bij De Post. Ook bij de NMBS borrelt de sociale onrust. Vreest u een crisis?"

De Gucht: 'Beide bedrijven hebben een gezamenlijk probleem, namelijk een gebrek aan productiviteit. Maar voor het overige zijn ze heel verschillend. De Post brengt brieven rond, dat is een activiteit van het verleden. Er worden van jaar tot jaar minder brieven verstuurd. Maar mobiliteit, het product van de NMBS, is een activiteit van de toekomst.'

"Volstaan de plannen die voor beide bedrijven op 0tafel liggen?"

De Gucht: 'Bij De Post is er een saneringsplan in uitvoering en de overheid zal ervoor zorgen dat dat plan volledig uitgevoerd kan worden. Ik ga me daar nu niet verder over uitspreken. Ik heb dat al gedaan over de NMBS. Ik herhaal dat een afslanking met 10.000 banen een redelijk uitgangspunt is. Misschien moet die afslanking wel over een langere periode uitgesmeerd worden. In de plaats van vier kan dat vijf of zes jaar worden.'

"De sp.a en de PS zeggen: in geen geval 10.000 mensen buiten."

De Gucht: 'Als we maar 5.000 of 6.000 mensen laten vertrekken, vrees ik dat we binnen enkele jaren nog veel drastischer moeten ingrijpen.'

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-07-03 om 23:42:27 - - item printen - item mailen

Slechte communicatie (14-07-03)


De federale minister van Economische Zaken, Charles Picqué, deelde begin juni triomfantelijk mee dat de Kruispuntbank Ondernemingen liefst 1,5 miljoen ondernemingen en verenigingen telde. Dat hoge aantal maakte indruk. Elke onderneming of vereniging die bij de een of andere federale overheidsdienst stond geregistreerd, kwam in het grote reservoir van de Kruispuntbank terecht. Die ongecontroleerde inbreng leverde 190.000 tegenstrijdigheden op, die een voor een moeten worden onderzocht en verbeterd.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 14-07-03 om 23:34:39 - - item printen - item mailen

Opstarten Kruispuntenbank voor Ondernemingen mislukt (10-07-03)


Radio1 brengt deze morgen het nieuws dat de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, die op 1 juli van start zou gaan, al dagenlang onderbereikbaar is.

De Kruispuntenbank moet samen met de ondernemingsloketten de griffies van het handelsregister en op termijn een aantal andere administraties vervangen.

Door deze problemen is het mogelijk dat nieuwe ondernemingen langer dan normaal op de vervulling van een aantal formaliteiten moeten wachten.

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 10-07-03 om 08:08:53 - - item printen - item mailen

Louis Michel (08-07-03)


Bekomen van de gebeurtenissen van gisterenavond bevestigt LOO-EEE mee-SHEHL zojuist in het Radio1-middagnieuws:
1. dat hij opnieuw minister van Buitenlandse zaken wordt, en
2. dat hij niet begrijpt waarom iemand dat ooit in vraag heeft gesteld.

Met andere woorden, ondergetekende zal de komende jaren nog stof genoeg krijgen om verder te schrijven aan zijn toneelstuk ... ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 08-07-03 om 13:09:10 - - item printen - item mailen

De genocidewet : The sequel - On our way to Canossa (07-07-03)


Volgende episode.

Louis Michel zit -volledig hersteld- te onderhandelen over de nieuwe regering in de Lambermont. Plots rinkelt zijn gsm -voor de zoveelste keer die dag. Hij ziet dat het zijn kabinet is en verlaat de vergaderzaal om het gesprek aan te nemen. Tijdens het gesprek hapt hij steeds meer naar adem. Tegen het einde van het gesprek houdt hij zich net in om geen ondoordachte uitspraken te roepen want door het raam ziet hij het kruim van de Vaderlandse pers naar hem kijken. Hij zet zich in een Louis XIV zeteltje -dat even kreunt- en probeert zijn ademhaling onder controle te krijgen. Hij veegt het zweet van zijn gezicht, terwijl in de kamer ernaast Elio Di Rupo met één welgeplaatste "Mais enfin, nous ne sommes quand-même pas de spécialistes aéronautiques !" de hoop en nachtrust van enkele honderdduizenden noordrandbewoners de grond inboort.

Het doek valt.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 07-07-03 om 21:46:20 - - item printen - item mailen

Leonard H. Schrank, voorzitter Amerikaanse kamer van koophandel in Brussel : (04-07-03)


'Kijk, ik ben geen politicus. Ik kan daar niet over meepraten. Maar dit is geen storm in een glas water. Het is een orkaan, waarbij jullie al dan niet het NAVO-hoofdkwartier en de bijhorende jobs zullen verliezen. België doet er best aan daaruit lessen te trekken. En dit is geen dreigement, want dat werkt contraproductief. Het is een goede raad van een vriend. Als jullie het NAVO-hoofdkwartier al verloren zijn, moeten jullie er alles aan doen om ook de rest niet te verliezen. De genocidewet is als een dolk in het hart van het imago van België als internationaal dienstencentrum. Jullie moeten het bloeden dringend stoppen.'

(De Tijd, 04.07.2003) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 04-07-03 om 16:20:10 - - item printen - item mailen

Daar is de Post terug... (04-07-03)


Ik herinner mij een zevental jaren geleden een radio-interview met toenmalig PDG van de Post Françine Wahstock. Die mocht fier de goede resultaten van haar bedrijf toelichten. De toename van het aantal brieven was toen echter uitsluitend te wijten aan de zakelijke post en nu weten we dat die resultaten eerder toevallig waren dan het gevolg van een doordacht besturen van la Wahstock.

Toen de VRT-Journalist haar vroeg wat de Post zou doen met de nieuwe media en met zaken zoals email antwoordde ze daar min of meer carrément op dat de post dat niet nodig had gezien het stijgend aantal gewone brieven.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 04-07-03 om 09:54:33 - - item printen - item mailen

Professor Wim Moesen in de Tijd van 3 juli 2003 (03-07-03)


"Blijkbaar beseffen velen nog altijd niet dat de kwaliteit van het bestuur een steeds belangrijker element in de internationale concurrentie wordt. Klassieke instrumenten, zoals het monetaire en het budgettaire beleid, verhuizen steeds meer naar het Europese niveau en kunnen dus niet meer ingezet worden in de concurrentiestrijd. Dan komen andere elementen naar voren. Vlaanderen heeft zeker nog troeven: onze centrale ligging, de kwaliteit van ons menselijk en, tot op zekere hoogte, ons fysiek kapitaal. Maar daar komt steeds meer een vierde element bij: het sociaal kapitaal. Dat is een verzamelwoord voor de kwaliteit van onze instellingen, de mate waarin ze vertrouwen inboezemen, de mate van corruptie,...

Ons land scoort daarvoor bij internationale vergelijkingen helemaal niet goed. Voor sommige instellingen, zoals onderwijs en gezondheidszorg, moeten we niet blozen. De combinatie van subsidiëring en vrije keuze die we daar toepassen werkt blijkbaar. De 'onderprijzing' zorgt voor een goede toegankelijkheid. De vrije keuze geeft mensen de kans met hun voeten te stemmen als een school of ziekenhuis hun niet aanstaat. Dat zorgt voor opwaartse druk op de kwaliteit. Maar voor de meeste takken van de eigenlijke publieke sector zit ons land op een niveau dat een beschaafde natie onwaardig is. Natuurlijk kun je de recepten uit de gezondheidszorg niet zomaar op het gerecht of de administratie toepassen. Je kunt de mensen moeilijk zomaar hun rechtbank laten kiezen. Maar het is ook verkeerd te denken dat je automatisch meer kwaliteit krijgt, als je er meer geld inpompt. Internationaal vergelijkend onderzoek leert dat dat niet klopt. Je moet wel degelijk de organisatie durven aan te pakken. Copernicus was daarvoor een goede aanzet. Nu vrees ik dat we een pas op de plaats maken."

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-07-03 om 10:01:13 - - item printen - item mailen

Deze morgen gelezen in De Standaard (02-07-03)


Vlaams Parlement bezint zich over castratie van zwerfkatten

en verder:

Ruim kwart meer Vlaamse werklozen

Iedereen heeft natuurlijk zijn prioriteiten :-)
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 02-07-03 om 09:47:11 - - item printen - item mailen