Skip to main content.

William Yuan - dit is de moeite om te volgen. (22-09-08)


www.google.com ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 22-09-08 om 15:15:55 - - item printen - item mailen

Het rapport van de koninklijke bemiddelaars, na twee maanden verkennen. (20-09-08)


Brussel, 19 september 2008
Overeenkomstig de opdracht die U ons hebt gegeven op 17 en 31 juli 2008, hebben wij onze werkzaamheden voortgezet op basis van ons Verslag aan de Koning van 31 juli jongstleden.
1. Om het kader van een geloofwaardige interinstitutionele dialoog tot stand te brengen, die tot een grondige en evenwichtige staatshervorming moet leiden, hebben we tussen 8 en 18 september de volgende persoonlijkheden ontvangen : de Eerste Minister, de Minister-President van de Vlaamse regering, de partijvoorzitters die hebben deelgenomen aan de Octopusonderhandelingen, alsook dhr. Leysen, Voorzitter van de ďGroep van TienĒ.
2. De voorzitters van de Vlaamse regeringspartijen hebben ons meegedeeld dat ze de Minister-President van de Vlaamse regering een mandaat gaven om de gesprekken voort te zetten.
3. De voorzitters van MR, PS en cdH en de co-voorzitters van Ecolo hebben zelf de gesprekken voortgezet.
4. De Minister-President van de Vlaamse regering heeft ons meegedeeld dat de Vlaamse delegatie in de interinstitutionele dialoog zou bestaan uit afgevaardigden van de partijen die in zijn Regering vertegenwoordigd zijn.
5. De voorzitters van de Franstalige partijen hebben ons bevestigd dat zij akkoord gaan om ernstige en geloofwaardige onderhandelingen aan te vatten die moeten resulteren in een grondige en evenwichtige staatshervorming en om Franstalige toppolitici af te vaardigen.
6. Na onze werkzaamheden menen wij dat er over volgende punten een consensus kan ontstaan :
6.1. De dialoogstructuur zal ernstige en geloofwaardige onderhandelingen aanvatten die moeten resulteren in een grondige en evenwichtige staatshervorming die moet leiden tot een verder uitbalanceren van het institutioneel zwaartepunt, namelijk door meer autonomie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de gefedereerde entiteiten toe te kennen, zonder de interpersonele solidariteit ter discussie te stellen.
6.2. De dialoogstructuur zal haar werkzaamheden aanvatten met een ďwit bladĒ, zonder taboes of voorwaarden en zal zelf haar werkmethode, haar agenda, de thema's die ze aansnijdt en het tempo van haar werkzaamheden bepalen.
6.3. Er kunnen deelakkoorden worden gesloten voor de regionale verkiezingen van juni 2009 en in voorkomend geval kunnen ze door de bevoegde assemblees voor die datum worden goedgekeurd.
6.4. De dialoogstructuur zal bestaan uit zes Franstalige en zes Nederlandstalige afgevaardigden, waarbij de partijen hun respectieve delegaties samenstellen zoals zij dat willen. Die dialoogstructuur zal de Regering van de Duitstalige Gemeenschap op
passende wijze bij haar werkzaamheden betrekken. Zij kan ook, afhankelijk van de behandelde materie, iedere andere politieke mandaathouder alsook deskundigen bij haar werkzaamheden betrekken.
6.5. De eerste vergadering van de dialoogstructuur zal plaatsvinden voor de hervatting van de werkzaamheden van de Federale Kamers.
7. Omdat de problematiek rond de kieskring B-H-V niet op de agenda van de dialoogstructuur staat, moet ten gepasten tijde een ander uitgebreid onderhandelingskader in het leven worden geroepen om die problematiek overeenkomstig het federaal regeerakkoord op te lossen.
8. Overigens menen wij dat het welslagen van de dialoog van eenieder inspanningen vergt die bijdragen tot een klimaat van vertrouwen.

Welk nieuw element staat hier in? ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 20-09-08 om 10:34:31 - - item printen - item mailen

Socialisme voor de rijken (17-09-08)


Uitgerekend de ayatollahs van de vrije markt en van de (financiŽle) deregulering moeten teruggrijpen naar grootschalige nationalisaties en andere weinig marktconforme interventies. Alleen al de nationalisering van de hypothekenbanken Fannie Mae en Freddie Mac, en dus de socialisering van de verliezen, kost de Amerikaanse belastingbetaler honderden miljarden dollars.
De kritiek snijdt natuurlijk hout. Verblind door hebzucht en winstbejag hebben de bankiers er een potje van gemaakt. De redding van Wall Street is een soort van 'socialisme voor de rijken', want Joe Sixpack moet borg staan voor de kapitaalkrachtigen die de obligaties van bijvoorbeeld Fannie & Freddie in handen hebben.

(Trends, 15 september 2008)

Aanvulling op 21/09 met een citaat van Bart Sturtewagen uit de Standaard van die dag:

"Wat deze week gebeurde, is zonder overdrijven het grootste schandaal uit de financiŽle geschiedenis. En het ergste van al is dat er geen andere uitkomst meer was. De prijs voor de gekozen uitweg is: hogere inflatie, hogere rente en recessie. De prijs voor een mislukte redding was/is: waardevernietiging, kredietkramp en depressie. Waarom komt er geen tribunaal waar de schuldigen voor deze financiŽle ontsporing ter verantwoording worden geroepen?"
^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 17-09-08 om 22:38:35 - - item printen - item mailen

De bescheidenheid van Alan Greenspan - Keynes is springlevend (15-09-08)


Alan Greenspan, van 1987 tot 2006 topman van de Federal Reserve Bank van de Verenigde Staten, hield onlangs een lezing in Amsterdam.

Die man moet natuurlijk ook leven, zelfs na zijn pensioen, dus wij hebben daar niet tegen.

Daarenboven zijn wij een groot voorstander van de vrije markt en zoveel mogelijk tegen overheidsinmenging, en kunnen wij ons ook vinden in de monetaristische inzichten.

Dit gezegd zijnde, hebben wij een ongemakkelijk gevoel bij lezingen van de man waarbij hij zijn inzichten over de financiŽle crisis in de wereld duurbetaald aan enkele gepriviligieerde toehoorders kond doet.

Want het blijft een feit dat ťťn van de grootste, zoniet de grootste oorzaak van de huidige crisis de compleet op hol geslagen immobiliŽnmarkt in de Verenigde Staten is.
Het is ook een feit dat verschillende stemmen al jaren waarschuwen voor een implosie van die zichzelf opblazende markt.

En het is ook een feit dat al die jaren de Federal Reserve de rente in de VS niet heeft willen verhogen (waarmee het geld goedkoop werd gehouden om de economische groei in de Verenigde Staten niet te schaden) en zo geen enkele poging heeft gedaan om deze ballonmarkt tegen te houden.

Ondertussen probeert men door massale geldinjecties van de Amerikaanse overheid een implosie van het financiŽle systeem te voorkomen.
Wie zei ook weer: "Keynes is dood" ? ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 15-09-08 om 21:11:50 - - item printen - item mailen

Overheidssites in BelgiŽ kwetsbaar en de rol van Joomla! daarin. (08-09-08)


De Standaard brengt vandaag het bericht dat verschillende Belgische overheidssites kwetsbaar zijn en kunnen gehackt worden. Dat lijkt ons natuurlijk geen onmogelijk scenario, een website die ik ooit zelf maakte werd wel eens gehackt.

Er wordt ook een voorbeeld gegeven: "Een voorbeeld van zo'n kwetsbare overheidssite is die van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (www.dsb-spc.be), een afdeling van het ministerie van Justitie. De site werd gebouwd met de populaire openbronsoftware Joomla!, die momenteel een ernstig beveiligingslek vertoont waarvoor nog geen oplossing gevonden is."

Dit laatste is vermoedelijk niet correct. Vorige maand werd inderdaad een kritische zwakke plek gevonden in het platform Joomla!. De kwetsbaarheid werd binnen enkele uren opgelost door het Joomla!-team. ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 08-09-08 om 12:20:41 - - item printen - item mailen

Vliegt Nedstat-Motigo buiten? (01-09-08)


null
Zo nu en dan verbazen wij ons over het enthousiasme waarmee flaters van formaat worden begaan. Zoals de Post die haar kantorennetwerk afschaft. Of een gratis website teller throughout the world gekend, die plots zijn gratis gebruikers buiten pest.

Ik heb het over de firma Nedstat.nl (eigenlijk niet eerlijk dat ik ze nog vernoem, maar iedereen kent die bewuste teller onder die naam) die al jaren gelden als de referentie onder de websites die gratis de statistieken van uw website bijhielden, zonder enige commerciŽle last.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 01-09-08 om 22:40:14 - - item printen - item mailen