Skip to main content.

Ik ben niet verbitterd, ik ben kwaad! (23-06-09)


Héél nu en dan voel ik mij gesterkt in mijn gevoel dat er vroeger toch een aantal dingen beter waren dan vandaag. Toen er op het nieuws nog iets verteld werd. Je kon er voor zijn, of er tegen, of er vragen bij hebben, maar er werd wel iets verteld. Vandaag zijn wat sterretjes op een meisje haar gezicht wereldnieuws.
Neem nu Jef Lambrecht, in het laatste nummer van Humo geïnterviewd. Niet gehinderd door een contract zwiert hij het er uit:

"Ik heb de laatste jaren een teloorgang gezien van de kwaliteitsjournalistiek. Ik heb een hele generatie jongere journalisten zien binnenkomen die zijn opgefokt in het geloof dat plotselinge sneeuwval, kettingbotsingen, treinen die wegrijden zonder conducteur en "F.C. De Kampioenen" belangrijker zijn dan wat er in de wereld gebeurt. Dat is een vorm van desinformatie die het publiek niet dient en die de democratie niet dient. Als dat voortduurt, is het nogal evident dat ik niet wil blijven fungeren als een vijgeblad, als een clown die de schijn mag ophouden dat we af en toe nog eens bezig zijn met ernstige zaken. (...)
Ik ben niet verbitterd, ik ben kwaad. Ik ben kwaad omdat de bevolking al zo lang wordt bezwendeld. Toen ik dezelfde hoofdredacteur (Noot: Jef Lambrecht heeft het over Siegfried Bracke) in aanwezigheid van een zestigtal collega's hoorde verklaren dat journalisten de morele plicht hebben om optimisten te zijn, viel ik zowat van mijn stoel. En toen ik die hoofdredacteur ook nog eens hoorde zeggen dat Paris Hilton een plaats verdiende in de duidingsprogramma's, wist ik wel hoe laat het was"

(Citaat uit Humo, 23 juni 2009) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 23-06-09 om 20:49:19 - - item printen - item mailen

Suzannah Olieux, weduwe van Hugo Schiltz (21-06-09)


"Een stemmenkanon is een tijdelijk fenomeen. Dat gaat voorbij.
Op Geert Bourgeois heeft Hugo verkeerd gereageerd. U moet begrijpen: hij was al niet ingenomen met de koers die Bert vaarde. Hij hield zich in, hij wilde de partij niet schaden, maar hij was onrustig. Geprikkeld. En toen Geert Bourgeois zich dan niet naar zijn wil plooide, is hij uitgeschoten. Hij was het gewend dat mensen die in zijn kantoor kwamen ja en amen zeiden. En Bourgeois deed dat dus niet. Hij zei niks, en achteraf gaf hij te kennen dat hij het niet met hem eens was. Daarop noemde Hugo hem "een verrader". Dat was verkeerd.
(...)
Je kunt niet zeggen dat Bert aan Volksunie-politiek heeft gedaan. Of een lijn heeft gevolgd. Of echt geijverd voor de Vlaamse zaak. Bert is even Vlaams als zijn schoenen, die uit het Verre Oosten of weet ik waar vandaan komen. Hij bedrijft een ander soort politiek."

(Suzannah Olieux, weduwe van Hugo Schiltz, in Humo nr 24/3588, 9 juni 2009) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-06-09 om 00:16:18 - - item printen - item mailen

Dokter Alfons Depla (20-06-09)


Onlangs wandelde ik langs het geboortehuis van mijn Vader Karel Devriendt (1936-1994). Ik ben er nooit in geweest, maar het gebouw heeft mij altijd gefascineerd. Het hééft iets, met dat torentje.

Mijn aandacht werd getrokken door een gedenksteen in de gevel. Ik bedoel, in een gevel zichtbaar van op de straat maar in feite in een hoek van 45° tegenover de straat. Zogezegd zichtbaar. We worstelen nog altijd met onze identiteit.

Ik heb de steen gefotografeerd met de camera in mijn gsm. De tekst op de gedenksteen luidt:

"Dit huis is gebouwd in 1906 door dokter Alfons Depla. Hier heeft hij geleefd en gewerkt tot 1918. In 1920 ter dood veroordeeld stierf hij in ballingschap te 's-Gravenhage op 14 oktober 1924. Zijn trouw en dankbaar Vlaanderen bezorgde hem een koninklijke uitvaart in de Groeninghestede op 18 oktober 1924"

De eerste die mij het adres van dit huis per mail bezorgt ontvangt van mij per kerende een fles wijn. Familie is uiteraard uitgesloten van deze wedstrijd :-).

Gedenksteen Dr. Alfons Depla ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 20-06-09 om 23:42:29 - - item printen - item mailen

Kortste zone 30 alweer verdwenen (20-06-09)


De eerlijkheid vraagt dat ik de vorige post corrigeer. Enkele dagen later zag de situatie er immers zo uit: Het bord 30 stond nog waar het stond, het bord "bebouwde kom" was verdwenen en vervangen door een nieuw bord "bebouwde kom" een dertig meter voor het bord met de snelheidsbeperking. Zo is Bellegem weer een record kwijt ....

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 20-06-09 om 23:15:43 - - item printen - item mailen