Skip to main content.

Zèg dan dat België beter barst (22-12-06)


"Een deel van de politieke klasse bereidt een volgende - wellicht verregaande - fase in de staatshervorming voor. Op zich is daar niets mis mee, maar onze politici zijn het wel aan de bevolking verplicht om hierover duidelijke taal te spreken. Als de burgers straks gaan stemmen, moeten zij immers weten welke staatsrechtelijke implicaties hun kiesgedrag zal hebben. Betekent goed bestuur niet dat de bevolking recht heeft op correcte informatie? Ook de pers speelt daarin een fundamentele rol. Het komt de journalisten toe de nodige duiding te geven."

(...)


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 22-12-06 om 14:43:10 - - item printen - item mailen

Een bloggende (werkzoekende) journalist (21-12-06)


Een artikeltje in de standaard leidt mij naar een pas onlangs opgestart weblog van een (werkzoekend) journalist.

Kan een journalist überhaupt werkloos zijn? Of is er gewoon even niemand die voor zijn schrijfsels wil betalen?

En hoe gaat een professioneel journalist, die door omstandigheden niet aan een krant gebonden is, met het medium weblog om? En wat schrijft hij over, bijvoorbeeld, schrijven?

Interessant om even te volgen. Voor alle bloggers.

www.sixlog.be ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 21-12-06 om 15:01:46 - - item printen - item mailen

Ce pays est une fiction (19-12-06)


Als de heisa over de "end of the worlds"-reportage van RTBF iets aantoont, is het wel dat dit land al een fictie is. Van alle kijkers die dachten dat de reportage werkelijkheid was, waren er blijkbaar weinigen die even naar de VRT overschakelden. Zij zouden gezien hebben dat het daar gewoon voetbal was of zoiets.

Maar vermoedelijk hebben die mensen de VRT niet eens meer als preselectie op hun toestel geprogrammeerd. Want la Flandre c'est l'étranger. Et d'ailleurs le Flamand c'est du patois.

Wat dit land naar een splitsing leidt is niet één of andere reportage, is niet het feit dat Wallonië een PS-staat is, is niet de vaststelling dat de belangrijkste burgemeesters in Wallonië in voorhechtenis zitten.

Dit land bestaat niet meer omdat -met uitzondering van een schokkende gebeurtenis bijvoorbeeld in de koninklijke familie- niets meer in staat is om noord en zuid bij elkaar te brengen. Want de taalbarrière scheidt ons meer dan ooit. We zijn in feite al twee staten. La Belgique est une fiction. Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 19-12-06 om 22:31:21 - - item printen - item mailen

Rechters zijn te braaf voor politie (19-12-06)


Het Comité P vindt dat rechtbanken te mals zijn voor agenten die overtredingen begaan. Het Comité ontving in 2005 2.221 klachten. Dat is het hoogste aantal in de voorbije jaren, en ook een verdrievoudiging tegenover 2000. Volgens het Comité zegt het cijfer op zich niet alles, omdat uit de analyse bleek dat in 64 procent van de klachten geen of onvoldoende bewijzen werden gevonden, of na onderzoek werd vastgesteld dat er geen fout gemaakt werd door de agent.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 19-12-06 om 20:50:04 - - item printen - item mailen

Sigrid Spruyt, Nieuwsanker van VRT (12-12-06)


"Ik heb geschiedenis gestudeerd en daarna voor de journalistiek gekozen omdat ik wilde weten hoe de wereld in elkaar zat en zit. Elke dag breng je verslag uit van de waan van de dag. Hoe langer je daar middenin zit, hoe beter je beseft dat het máár de waan van de dag is.
Ik ben in 1989 gestart op de VRT-nieuwsdienst en ik kan op twee handen tellen wat er sindsdien aan echt belangwekkende dingen gebeurd zijn: de val van de Muur en de ineenstorting van het communistisch systeem, de opkomst van het fundamentalisme in ons land, met al zijn zwarte zondagen. Je had de Algerijnse kwestie, Salman Rushdie, een paar golfoorlogen, 9/11. In het binnenland de dood van koning Boudewijn en de affaire-Dutroux, maar dan hebben we het ongeveer gehad. Hoeveel journaals zouden dat zijn? Dat besef relativeert de drukdoenerij van elke dag. Maar cynisch ben ik niet geworden."

(...)

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 12-12-06 om 10:29:00 - - item printen - item mailen

Eandis en de wet (11-12-06)


Wij hebben onlangs aangevraagd om de dubbele meter die al in onze woning was, te activeren. Om gebruik te kunnen maken van het nacht- en weekendtarief. En eigenlijk ook omdat wij vrezen dat wij anders gaan betalen voor al de gebruikers die nacht- en weekendtarief aanvragen.

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 11-12-06 om 14:41:15 - - item printen - item mailen

Lieve Vanhoutte naar CD&V (09-12-06)


Het Kortrijks N-VA gemeenteraadslid Lieve Vanhoutte, onlangs herkozen op de kartellijst met CD&V, stapt over naar CD&V.

"Het heeft niet alleen met de komst van Jean-Marie Dedecker te maken", zegt ze. "Ik zie zijn komst veeleer als het orgelpunt van een al langer veranderde houding in brede kring in de partij. De N-VA evolueert meer en meer naar een conservatief liberale partij. Het is geen toeval dat er zo weinig protest is in de N-VA tegen de komst van Dedecker. Ik heb trouwens documenten gezien waaruit duidelijk blijkt dat de man zijn stempel wil drukken op de partij."

Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 09-12-06 om 11:05:13 - - item printen - item mailen

Quote van de dag (06-12-06)


"Een onoverkomelijk probleem kan altijd opduiken, maar dat lossen we dan op"

(Yves Leterme in Knack vandaag) ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 06-12-06 om 18:32:00 - - item printen - item mailen

Democratie op zijn Russisch (03-12-06)


"Het is ongelooflijk hoe de Russische machthebbers hun tegenstanders gewoon als insecten verdelgen. Iedereen die kritisch staat tegenover de president is in levensgevaar" (Andrei Nekrasov)

Er is méér dan één reden om vragen te hebben bij het democratisch gehalte van het huidige Rusland.

De eerste is natuurlijk dat Rusland tot voor enkele jaren een communistische dictatuur was. Maar de laatste jaren doen de Kremlinleiders méér dan hun best om een zweem van salonfähigkeit te doen ontstaan. En de laatste jaren krijgen zij een serieuze duw in de rug door de stijgende gas- en olieprijzen, want méér dan één westerse economie is daar met handen en voeten aan gebonden. En als het om leveringen van olie en gas gaat is iedere westerse economie op zoek naar alternatieven voor de leveringen uit het bijzonder instabiele Midden-Oosten. Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-12-06 om 23:59:57 - - item printen - item mailen

De "sociale gezinspolitiek" van de stad Kortrijk. (03-12-06)


Ik ben mijn bureau aan het opkuisen, en heb nog een "leuk" item gevonden. Er is de laatste maanden nogal honend gedaan over de gezinsbonus door de paarse regering uitbetaald aan gezinnen met schoolgaande kinderen. Deze bonus werd afgedaan als een afkopen van goede verkiezingsresultaten bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Over de opportuniteit en de impact van zulke maatregelen kan natuurlijk gediscussieerd worden.

Ik weet niet wie dergelijke maatregelen uitvindt, en ik denk dat het beter is de belastingen fors te verlagen als blijkt dat er zoveel geld over is, maar één iets is zeker: Verhofstadt heeft zijn mosterd in Kortrijk gehaald.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 03-12-06 om 22:25:56 - - item printen - item mailen