Skip to main content.

Bart Somers, "De Mens is geen kuddedier", in De Morgen vandaag. (18-05-06)


"Als we één les moeten trekken uit de voorbije gebeurtenissen is het deze: stop met het groepsdenken. Stop met mensen te herleiden tot hun etnisch-culturele afkomst. Want het groepsdenken vernietigt de vrijheid en de individuele verantwoordelijkheid en vormt de ideale voedingsbodem voor afgunst en racisme. Het vermoordt de vrijheid omdat het iedereen veroordeelt tot zijn afkomst. Je kiest zelf niet wie of hoe je bent, de groepskenmerken en de vooroordelen bepalen je identiteit. Groepsdenken trekt een muur van excuses op waarachter men zijn individuele verantwoordelijkheid kan wegsteken. 'Ik moet geen werk zoeken, want werkgevers zijn allemaal racisten.' Of: 'Waarom zou ik een allochtoon aanwerven? Het zijn allemaal luieriken.' Door het groepsdenken steekt men de hand niet in eigen boezem, maar wijst men ermee naar anderen.

Daarom moeten we ervan af. We moeten mensen zien als individuen, niet als een speciës van een bepaalde gemeenschap. Ik ben op straat nog nooit een gemeenschap tegengekomen, wel mensen. Groepsdenken doorbreken behoort ook tot de historische opdracht van het liberalisme. Liberalen namen het voortouw in de strijd tegen de klassenmaatschappij en later tegen de verzuiling. Vandaag is er weer sprake van een verzuiling, een 'superverzuiling', waarbij mensen worden opgesloten in eigen wijken, eigen scholen, eigen verenigingen met veel interne sociale controle en groepsdwang. In tegenstelling tot de klassieke verzuiling is men herkenbaar op straat. De huidskleur verraadt je 'zuil'."

^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 18-05-06 om 11:28:28 - - item printen - item mailen

Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon was van Magan. (18-05-06)


Verdrietig en opgelucht ga ik verder.

In de zomer van 1992 ben ik naar Nederland gekomen. Ik wilde mijn leven in eigen hand nemen. Omdat ik me niet wil laten vangen in een toekomst die anderen voor mij uitstippelen. Zoals velen heb ik gekozen voor de bescherming van de vrijheid. Die vrijheid heb ik hier gevonden. Hier heb ik de mogelijkheden gekregen en aangegrepen voor mijn strijd tegen religieuze terreur.


Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 18-05-06 om 11:02:38 - - item printen - item mailen

Dirk Verhofstadt over Ayaan Hirsi Ali (18-05-06)


"Dat haar het Nederlanderschap wordt ontnomen demonstreert de kleinzieligheid van de Nederlandse politiek. In haar strijd is zij immers niet alleen een Nederlandse geweest, net zo min als ze alleen een Somalische was. Ayaan Hirsi Ali behoeft geen exclusief nationale identiteit. Zij is een wereldburger in de beste traditie van Kants ideaal. Zij begrijpt, beter dan veel Nederlandse politici, hoe gevaarlijk het begrip collectieve identiteit is. Net als de grote Peruaanse schrijver Mario Vagas Llosa beseft ze dat achter elk pleidooi voor identiteit van een groep een complot tegen de individuele vrijheid staat. Collectieve identiteit is een vals begrip en zorgt voor ontmenselijking. Het vernedert de mens tot een mechanisch rader in een groter wiel. Het staat haaks op de liberale waarden van vrijheid en zelfbeschikking. Ayaan Hirsi Ali begrijpt dat, de calvinistische Hollanders doen dat niet." ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 18-05-06 om 10:13:43 - - item printen - item mailen

"De evolutie van de pulmonale gezondheidstoestand bij de scholen blijft gunstig" (17-05-06)


Deze zin komt uit het persdossier dat werd opgesteld naar aanleiding van de komende tentoonstelling "Stad aan de slag".

Op 20 mei opent te Kortrijk deze tentoonstelling, een initiatief van het Leuvens kunstenaarscollectief "Saturnia".

Er worden 18 Kortrijkse beroepen/bezigheden gepresenteerd. En één ervan is ... stadsblogger. Een bezigheid die op treffende manier wordt beoefend door Frans Lavaert. Bloggers aller landen daarheen.

En wat heeft die titel daarmee te maken? Dat komt u te weten als u gaat.

www.saturnia.eu
www.saturnia.eu/kortrijk/ne/folder.pdf
www.saturnia.eu/kortrijk/ne/opening.pdf
Weblog Frans Lavaert hierover ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 17-05-06 om 22:50:34 - - item printen - item mailen

De begrafenis van Luna, vandaag. (17-05-06)


"Het is niet juist als een gebogen oude man met een witte baard een lofzang aanheft over een kistje waarin een porseleinen kindje ligt, een tweejarig eeuwig slaapstertje met haar teddybeer." ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 17-05-06 om 12:39:23 - - item printen - item mailen

Verloren videos en andere gerechtelijke stukken die niet in een mapje passen (13-05-06)


Jaren gelden had ik als advocaat een zaak waarin als bewijsmateriaal door mijn client een paar luchtfotos werden aangewend.
Deze fotos waren 50 op 50 cm en pasten net als videos niet zo goed in de map van het dossier. Ze zaten dus apart in de kast, opgerold in een buis.
Ik heb ook meegemaakt dat de zaak werd uitgesteld omdat deze fotos niet op de zitting geraakten en ergens op de griffie zoek waren.

Ze zijn nadien wel uitgekomen, en ik hoop van de Gaia-videos hetzelfde. ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 13-05-06 om 23:53:13 - - item printen - item mailen

Karel Goddeeris, een Vlaamse reus (07-05-06)


Karel Goddeeris
Op 13 april 2006 is te Marke Ridder Dr. Karel Goddeeris overleden (°Kortrijk, 27.10.1913).

Als kind was ik al vertrouwd met de reusachtige gestalte van de man, meestal van ver, op zondag van iets dichterbij tijdens de zondagsmis in de kapel O-L-V-ten Spieghele te Marke.

Zelfs op latere leeftijd toen hij al lang niet meer kaarsrecht liep en duidelijk met een onzekere stap ging, straalde hij nog steeds iets uit waardoor ik dacht: dat is waarlijk een groot man.
Lees meer → ^ TOP

Share/Save/Bookmark - Gepost op 07-05-06 om 21:55:19 - - item printen - item mailen